D-TODO DIGITAL ..... 3 0 2 .....T E R A S ..... TODAS LAS SERIES ..... GRAN COLECCION ..... 1 PESO MN X CAPITULO ......Fecha

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

23 Y 18 VEDADO - 78304695 - 52507955 - SAYMER091 Alerta P0lIcía 310 ThIngs I Hate Ab0ut Y0u (20 Cap) (3,30 Gb) 100 QuestI0ns 1000 Maneras de M0rIr [11+12+13] (10,7 GB) [3 Temp] 12 M0nkeys (13+13+10+10) 4 Temps (12,2 GB) 13 Reas0ns Why - [Temp 2] [Cap 13] (Full Hd) 14 De AbrIl La RepublIca - [Temp 2] [Cap 13] (HD) (6) 1600 Penn (13 Cap) (1,53 GB) 17 Instantes De Una PrImavera (10 Cap) (10,6 Gb) 17 M0ments 0f SprIng (12 Cap) (8,12 GB) 18 Rdc (22 Cap) (8,49 Gb) 19-2 (2DA TEMP0RADA)1983 - [Temp. 1] [Caps. 08] 1983 (1RA TEMP0RADA) SERIES SS2 Br0ke GIrls (24+24+24+22+22+22) 6 Temps (20,2 GB) 21 Thunder - [Temp 1] [Cap 07] (FULL HD) (7) 23 Pares (11 Cap) (4,08 GB) 24 H0ras (24+24+24+24+24+24+24+24+12) 9 Temps (68,9 Gb) 24 Legacy - [Temp 1] [Caps.12] 3,28 GB 3% (8 Cap) (2,30 Gb) Usa 30 DIas (6+6) (5,21 Gb) 2 Temps Esp 30 R0ck [21+15+22+22+23+22+13] (23,1 GB) [7 Temp] 3lbs (8 Cap) (2,79 GB) Usa 4 bl0cks - Temp 1 [C1-6 fc4 54 H0urs The Gladbeck H0stage CrIsIs - [Temp 1] [C1-4 ss 5th Ward - [Temp 1] [C1-6 ss 666 Park Avenue (13 Cap) (2,89 Gb) 7 DIas (21+23+22) 3 Temps (22,5 Gb) 7 VIdas (13+13+13+13+13+12+9+14+13+13+13+27+13+12+13) 15 Temps (80,4 Gb) 700 Eur0s (Tpu) (16 Cap) 6,42 Gb 90210 (24+22+22+24+22) 5 Temps (37,9 Gb) 90-60-90 DIarI0 Secret0 De Una Ad0lescente (16 Cap) (10,2 Gb) 911 [10+10] (6,76 GB) [2 Temp] A D The BIble C0ntInue (12 Cap) (3,14 Gb) Usa A DIsc0very 0f WItches - [Temp 1] [Cap 08] (HD) A GIfted Man [Temp 1] [16 Cap] A MIllI0n LIttle ThIngs - [Temp 1] [Cap 10] (HD) A Place t0 call H0me (13+10+10+12+10) (15,0 GB) 5 temp Usa A SerIes 0f Unf0rtunate Events (8+7) (3,28 GB) Temp 1 y 3 Usa A T0 Z (13 Cap) (1,80 Gb) Usa A T0rtas C0n La VIda (15+13) (18,9 Gb) 2 Temps Esp A Very Secret ServIce - [Temp 2] [C1-12 SS A.D The BIble C0ntInues (12 Cap) (3,43 GB) Faltan Sub Usa A.N.T. farm escuela de talent0s (25+20+6) faltan cap (16,4 gb) Aar0n St0ne (21+13) 2 Temps (9,28 GB) AbducId0s - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) AbducId0s Taken Bey0nd The Sky [Temp 1] [Cap 10] Ab0ut a B0y (13+14) 2 Temps (3,84 GB) Usa AbsentIa (10 Cap) (3,99 GB) Faltan Sub Usa Abuela De Veran0 (13 Cap) (6,52 Gb) Acceptable RIsk [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) (2) AccIdentally 0n Purp0se (18 Cap) (3,07 Gb) Accused (6+4) 2 Temps (4,13 GB) Usa Ackley BrIdge - [Temp 2] [Cap 12] (HD) (12) AcquItted (8 cap) Temp 1 ActI0n (13 Cap) (2,22 Gb) Usa ActI0n Team - [Temp 1] [C1-6 fc2 ss Acusad0s (13+13) (2 Temps) (18,6 Gb) After The Thr0nes (Seas0n 1) [10 Cap.] FIN AfterlIfe (6+8) (2 Temps) (5,13 GB) Aftermath (13 cap) (4,02 GB) USA AgaInst The Wall (13 Cap) (4,13 Gb) Agatha ChrIstIe - MIss Marple 1 (12 Cap) (11,4 Gb) Age bef0re beauty - [Temp 1] [C1-6 ss Agent X (10 Cap) (4,00 Gb) Usa AguIla R0ja [9 Temps] AIda (13+14+14+16+26+27+16+17+11+46+39) (120 Gb) 11 Temps Esp AIrl0ck - [Temp 1] [Caps.03] AkIl the fugItIve hunter - [Temp 1] [C1-4 ss Al C0mpas Del S0n (N0velas Cubanas) Al FIl0 De La Ley (13 Cap) (5,31 Gb) Esp AladIna (20+22) (9,73 Gb) Esp . 2 temps Alcatraz (13 Cap) (4,33 Gb) Usa Alerta C0bra (14+15+16) (16,3 GB) 3 temps (temp 7.8.9)Alex - [Temp 1] [C1-6 SS Alex Inc - [Temp 1] [C1-10 fs6,7,9,10 Alexa And KatIe [13+10] [2 Temp] Alf (26+26+26+26) 4 Temps (23,7 Gb) Esp Inc T4 Alf0ns0 El PrIncIpe MaldIt0 [2 Cap.] Alg0 Que Celebrar (8 Cap) (5,51 Gb) Esp AlIad0s (23+17) 2 Temps (14,4 Gb) Esp Inc T2 AlIas (22+22+22+22+17) (36,0 Gb) Usa AlIas El MexIcan0 (77 Cap) (20,0 Gb) Esp AlIas Grace (5 temp) temp 11.12.13.6.1 (36,0 Gb) Usa AlIens In AmerIca (18 Cap) (3,07 GB) Esp All Ab0ut The WashIngt0ns - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) All AmerIcan - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) All NIght - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) ALLI ABAJ0 TEMP. 4 DVD 2 SERIES SSAllI Y Abaj0 Españ0la (13+16) (13,2 GB) (Temp 1 y 3) Esp Ally Mcbeal (23+23+21+23+22) 5 Temps (32,3 GB) Usa (SerIes SSAlm0st Her0es (8 cp) (Temp 1) Alm0st Human (13 Cap) (2,99 Gb) Usa Al0ne T0gether [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) Alphas (11+13) 2 Temps (8,34 Gb) Usa Altered Carb0n - [Temp 1] [Caps. 10] AmazIng St0rIes [Temp 1] [Cap 08] AmerIcan CrIme (10+10) (6,43 GB) 2 Temp Usa AmerIcan G0thIc [22+22] 2 Temp [14,0 GB] USA AmerIcan H0rr0r St0ry (12+13+13+13+12+10+11+10) (32,3 GB) 8 Temps Usa AmerIcan H0usewIfe - [Temp 3] [C1-10 SS AmerIcan 0dyssey (13 Cap) (3,66 Gb) Usa AmerIcan vandal - [Temp 2] [C1-8 ss Am0r, Secret0s y Sex0 Ana de las Tejas Verdes (MInIserIe) [8 Cap.] AncIent AlIens [5+10+16+15+15+19+13] (7 Temps) [55,0 GB] USA Anclad0s (7 Cap) (2,76 Gb) Esp AndI Mack - [Temp 3] [C1- 7 ss Andr0meda (22+22+22+22+22) (38,5 GB) 5 Temps Esp Angel (22+22+22+22+22) (38,7 Gb) 5 Temps Esp Angel 0 Dem0nI0 (13+9) (15,9 Gb) 2 Temps Esp Angelas Eyes (13 Cap) (4,45 Gb) Esp AngIe TrIbeca [Temp 1) y (temp 4 sIn sub]) 2,70 GB AnImal KIngd0m [9+13+13] [3 temp] 13,7 GB AnImal PractIce S01 [8 Cap] 0K AnImals - [Temp 3] [C2-10 fs4 , 10 fc1,6, AnIme E Sangue - [Temp 1] [Cap 05] (Hd) Anne (2017) - [Temp 2] [C1-10 españ0l An0ther PerI0d [10+11] Temp 1.3 (4,64 GB) AntIvIcI0 (12 Cap) Tpu (8,21 Gb) Esp Anzac GIrls (Temp0rada 1) [06 Cap.] fdt Ap BI0 [Temp 1] [Cap 13] (Hd) AquarIus (13 Cap) (2,68 Gb) Usa AquI Estam0s (N0velas Cubanas) Aquí N0 Hay QuIen VIva (17+31+34+14+13) (54,2 Gb) 5 Temps Esp Aquí Paz y después Gl0rIa Arde MadrId - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) Are Y0u There Chelsea (12 cap) (Temp 1) Army WIves (13+19+18+18+13+13+23+13) (36,4 Gb) 7 Temp Usa Arrested Devel0pment (22+18+13+15+8) (16,7 GB) 5 Temp Usa Arr0w (23+23+23+15+21+23+23+9) (52,0 GB) 7 Temp Usa AscensI0n - [Temp 1] [Caps.03] AsesIn0s RItuales (8+8+8+8+8+8) (5,48 Gb) 6 Temps Esp --- aquI me quede ren0mAsh Vs EvIl Dead (10+10+10) (6,27 GB) 3 Temps Usa Ashes t0 Ashes (8 cap) (5,45 GB) Usa Así fue la España de Franc0 (9 cap) (4,44 GB) Esp Así se hace (10+13+16+16+16+12+12) (25,1 GB) 7 Temp Esp Astr0n0my Club - [Temp 1] [C1-6 SS Atlanta - [Temp 2] [Cap 11] (Hd) AtlantIs (12+12) (5,92 GB) 2 Temps Usa AtypIcal - [Temp 2] [Caps.10] Au ServIce De La France - [Temp 2] [Cap 12] (Full Hd) AustIn & Ally (19 Cap) (4,93 Gb) (Usa) Awake (13 Cap) (3,84 GB) (Usa) Awkward [Temp 5] [Cap 12] (Hd) B & B (13+16) (5,92 GB) 2 Temps Usa Baby - [Temp 1] [Cap 06] (HD) Baby Daddy (10+16+21+22+20) (12,6 Gb) 5 Temps Usa Back - [Temp 1] [C1-6 fc5 fs2-6 Back In The Game (13 Cap) (0,97 Gb) Usa Back In Very Small BusIness - [Temp 1] [C1-7 SS Backstr0m (13 Cap) (3,75 Gb) (Usa) BAD BL00D (1RA TEMP0RADA) SERIES SSBad Bl00d 2017 (8+8) (3,70 GB) (Faltan Sub) (2 Temps) Usa Bad educatI0n (6 Cap) (1,44 GB) (Usa) Bad GIrls (10+13+16+16+16+12+12) (33,5 GB) 7 Temps Usa Bad Guys (11 Cap) (3,19 Gb) (Usa) Bad Judge S01 [13 Cap.] 0K Bad M0ve - [Temp 2] [C1-7 ss Bad Teacher (13 Cap) (2,02 Gb) (Usa) Baj0 La Red - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) Baj0 S0specha (8+10) (8,06 Gb) 2 Temps Esp Ballers (10+10+10+9) (11,3 GB) 2 Temps (Usa) Banc0ft - [Temp 1] [C1-4 fs2-3 Band 0f Br0thers (10 Cap) (5,36 Gb) Usa Bang - [Temp 1] [C1-8 fc2-3,6 ss BanIshed (7 Cap) (2,02 Gb) (Usa) Bannan - [Temp 5] [C1-5 ss Banshee (10+10+10+8) (11,1 GB) 4 TEMP0RADAS USA Banshee 0rIgIns S03 [08 Cap.] Bar Karma BarbarIans RIsIng Part Temp 1 [c1-4 fc3 Bar0ness v0n sketch sh0w [Temp 1] y [Temp 2] SIn Sub Barry - [Temp 1] [Cap 08] (1,68 GB) Bartlett - [Temp 1] [C1-6 SS Bates M0tel (10+10+10+10+10) (12,0 GB) 5 Temps (Usa) Battle Creek (13 Cap) (3,18 Gb) (Usa) Battlestar GalactIca - Bl00d and Chr0me (10 Cap) (1,58 GB) (Usa) Battlestar GalactIca (15+20+20+21) (28,1 Gb) 4 Temps Usa Bbr0ja (2 Cap) (1,88 Gb) (Usa) Beat - [Temp 1] [C1-8 SS BEAT DVD SERIES SSBeautIful Pe0ple (16 Cap) (5,46 Gb) (Usa) Beauty And The Beast (22+22+13+13) (15,5 GB) 4 Temps Usa Beauty And The Beast .ClasIca. (22+22+22) (19,3 gb) 3 temps esp Beck - [Temp 7] [C1-4 fs3-4 Bedlam (2 Temps) (MInIserIe) BeIng ErIca (7+13+11) (16,3 GB) 3 temps (temp 1.2.4) BeIng Human (UK) (6+8+8+8+6) 5 Temps (17,3 GB) Usa (SerIes SSBeIng Human (US) (13+13+13+13) 4 Temps (16,4 GB) Usa (SerIes SSBelIeve (13 Cap) (3,26 Gb) Usa Bella and the bulld0gs - [Temp-2] C5-6,8-11,13 ,14 ,18 ss Bel0w The Surface [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) (1,2) Ben and Kate Benched (Seas0n 1) [12 Cap.]sIn subs 0K BerlIn StatI0n - [Temp 2] [Cap 09] (HD) (5, 6, 9) BERLIN STATI0N [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Besame PrImer0 [KIss Me FIrst] [Temp 1] [10 Caps] Best FrIends F0rever S01 [6 Cap.] 0K Best frIends whenever - [Temp 2] c1-12 fc3 ,7,12 ss Betas (11 Cap) (2,86 GB) Usa Betrayal (13 Cap) (2,38 Gb) Usa Betrayed - [Temp 2] [C1,4-5,8 ss Better Call Saul (10+10+10+10) (10,8 GB) 4 temps Usa Better 0ff Ted (13+13) (4,44 GB) 2 temps Usa Better wIth y0u (22 Cap) (3,76 GB) Usa Between S01 [6+6] (4,16 GB) Usa Bey0nd [10+10] (7,87 GB) Usa BIenvenId0s a la famIlIa - [Temp 1] [C1-3 ESPAÑ0L BIenvenId0s Al L0lIta BIg Lake BIg L0ve BIg Sh0ts (11 Cap) (3,75 GB) (Usa) BIg TIme Rush (18 Cap) (6,19 Gb) (Usa) BIkIe wars br0thers In arms - Temp 1 [C1-5 ss BIllI0ns (12 cap) (3,78 GB) USA BI0nIc W0man (8 Cap) (2,73 Gb) Usa BIrds 0f Prey (13 Cap) (4,44 Gb) Usa BIte Club - [Temp 1] [Cap 08] (HD) BItten (13+10+5) (7,93 Gb) 3 Temps (Usa) BIzaardvark - [Temp 3] [C3-6 FC1,2 SS BIzaardvark Temp 1 FC 1-22 fc 3-5,9,18,21 SS BIzaardvark Temp 2 [C1-10,14-17,19-22 ss Black B0x (13 Cap) (3,61 Gb) (Usa) Black Earth RIsIng - [Temp 1] [Cap 08] Black Ish - [Temp 5] [C1-8 ss Black Jesus Black lake - [Temp 1] [C1-8 fc2-3,6 ss Black LIghtnIng - [Temp 2] [Cap 09] (HD) BLACK LIGHTNING (F0RMAT DVD)Black MIrr0r (3+3+6+6) (8,09 GB) 4 Temps (Usa) Black SaIls (8+10+8+10) (19,9 GB) 4 Temps (Usa) Black-Ish (23 Cap) (3,39 Gb) (Usa) Black0ut Blacks B00ks Blade (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Blade The SerIes - [Temp 1] [Caps.13] Blanc0 Y Negr0 N0 (SerIes Cubanas) Bleak H0use (15 Cap) (3,90 Gb) Usa BlInd JustIce (13 Cap) (4,29 Gb) Esp BlIndsp0t (23+22+8) (15,8 GB) (3 Temp) USA BLINDSP0T [3R TEMP0RADA] DVD. 1 (F0RMAT DVD)BLINDSP0T [3RA TEMP0RADA] DVD. 2 FIN (F0RMAT DVD)BlIss (8+8+8) (5,74 Gb) 3 Temps (Usa) Bl00d & 0Il - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Bl00d TIes (10+12) (3,61 Gb) 2 Temps Usa Bl00d uk s01 - [Temp 1] [C2-6 ss fc1 Bl00dlIne - [Temp 3] [C1-10 fs3-7 Bl00dlIne (13 Cap) (3,62 Gb) (Usa) Blue Bl00ds - [Temp 9] [C1-10 Blue Bl00ds (22+21+23+22+22+17+22+10+11) (26,0 Gb) 9 Temps Usa Blue M0untaIn State (13+13+13) (6,26 Gb) 3 Temps Usa Blue Murder KIller C0p Bluest0ne 42 (8 Cap) (2,61 Gb) Usa B0ardwalk EmpIre (12+12+12+12) (17,0 Gb) 4 Temps Usa B0ardwalk EmpIre (8 Cap) (2,47 Gb) Temp 5 (Usa) B0bcat g0ldthwaIts mIsfIts and m0nsters - [Temp 1] [C1-5,7 fc3-4 ,6 SS B0dIes (6+11) (7,01 Gb) 2 Temps Usa B0d0 2017 - [Temp 1] [C1-3 ss B0dy 0f Pr00f (9+20+13) (12,3 Gb) 3 Temps Usa B0dyguard - [Temp 1] [C1-6 B0dyguard - [Temp 1] [Caps.06] B0nan0 La HIst0rIa Del PadrIn0 [MInIserIe] [04 Cap.] B0nes (10 Cap) (2,79 Gb) Temp 11 (Usa) B0nes (22 Cap) (6,96 Gb) Temp 10 (Usa) B0nes (22+21+15+26+22+23+13+24+24) (60,4 Gb) 9 Temps Usa B0nes (Temp0rada 12) 12 Cap B0rderlIne - [Temp 1] [C1-6 fc3-5 ss B0rderlIne 2016 - [Temp 2] [C1-6 fc4 ss B0RDERT0WN (1RA TEMP0RADA) SERIES SSB0red T0 Death (16+16+16) (5,40 Gb) 3 Temps Usa B0rn T0 KIll B0sch B0ss (8+10) (9,45 Gb) 2 Temps Usa B0st0n Legal (17+13+24+20+13) (39,0 Gb) 5 Temps Usa B0tInes (14 Cap) (2,81 Gb) Temp 11 (Esp) B0unty hunters 2017 - Temp 1 [C1-6 ss Brac0 [Temp 1] [Cap 08] BreakIng Bad (7+13+13+13+16) (39,0 Gb) 5 Temps Usa BreakIng In (7+5) (1,95 Gb) 2 Temps Usa (Inc T2 5 De 7) Break0ut KIngs (13+10) (7,85 Gb) 2 Temps Usa Breathe - [Temp 1] [C1-8 ss Breathless (6 Cap) (1,79 Gb) Usa BrIef Enc0unters - [Temp 1] [C1-2, 4 ,5 fc3,6 BrIgada AntIvIcI0 (9+11+13) (14,2 Gb) 3 Temps (Esp) BrIgada Central (14+12) (11,7 Gb) 2 Temps Esp BrIgada EspecIal (4) (Cubanas) BrImst0ne (13 Cap) (4,42 Gb) Esp Br0ad CIty Br0ad CIty - [Temp 4] [C1-10 Br0ad CIty Temp 3 [C1-10 fs1,8 Br0adchurch - [Temp-2] c1-5] fc 6,7,8 españ0l Br0adchurch (7 Cap) (2,38 Gb) Usa Br0adchurch (8 Cap) (1,89 Gb) Temp 2 Usa Br0ckmIre - [Temp 2] [C1-8 SS Br0en Br0ken TraI (MInIserIe) [2 Cap.] FDT Br0n Br0en - [Temp 4] [C1-3 SS Br0nx SIU - [Temp 1] [C1-8 ss Br00klyn NIne NIne (22 Cap) (1,93 GB) Usa Br00klyn NIne-NIne S02 [23 Cap.] Br00klyn NIne-NIne S03 [23 Cap.] Br0therh00d (11+10+8) (10,6 Gb) 3 Temps (Usa) Br0therh00d (2015) - T1 c1-4 de 11 fs4 Br0thers And SIsters (23+16+24+24+22) (33,6 Gb) 5 Temps Usa Bucket - [Temp 1] [C1-4 ss Buen Agente (8+11) (9,74 Gb) 2 Temps Usa Buffy The VampIre Slayer (12+22+22+22+22+22+22) (53,3 Gb) 7 Temps Usa Bull Bull [Temp 3] [Cap 10] (HD) Bull 2016 - [Temp 3] [C1-10 fs10 Bullet In The Face (6 Cap) (1,32 Gb) Usa Bulletpr00f - [Temp 1] [Caps.06] Bunheads S01 [18 Cap.] 0K Bunk d - Temp 2 [C 2,5,12-21 fc17 ss Bunk?d - [Temp 3] [C1-15 SS Bunkd - [Temp-1] c5-8,10-11,13,15,17,19 -21 SS BUNKD SERIES SSBurden 0f truth - [Temp 1] [C1-10 SS Burn N0tIce (12+16+16+18+18+18+13) (36,5 Gb) 7 Temps Usa Burn Up (MInIserIe) [2 Cap.] FDT Busted - [Temp 1] [C1-10 fc7,8 SS C0REANA Butterfly - [Temp 1] [C1- 3 FS2-3 By Any Means (6 Cap) (1,44 Gb) Usa Byw Celwydd - [Temp 1] [C1-8 ss Byw Celwydd - [Temp 2] [C1-8 ss Byw Celwydd - [Temp 3] [C1-8 ss Cable GIrls - [Temp 3] [Caps. 08] Cadetes (10 Cap) (3,54 Gb) Usa CalIf0rnIcatI0n (12+12+12+12+12+12+12) (19,4 Gb) 7 Temps Usa Call My Agent [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) Call My Agent [Temp 2] [Cap 06] (FULL HD) Call My Agent [Temp 3] [Cap 06] (FULL HD) Call the mIdwIfe - [Temp 7] [C1-8 fs7,8 Call The MIdwIfe (7+8+8) (9,25 Gb) 3 Temps Usa Call The MIdwIfe (Seas0n 4)[8 Cap.] Camel0t (10 Cap) (5,45 Gb) Usa Camera Cafe (12+7) (5,59 Gb) 2 Temps Usa CAMIN0S (F0RMAT DVD)Camp CampIng - [Temp 1] [Cap 08] (HD) (8) CampIng us - [Temp 1] [C1-8 FS4,6 CandIce Ren0Ir - [Temp 6] [C1-7,10 FC4 ESPAÑ0L Cane (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Cant C0pe W0nt C0pe - [Temp 2] [C1-6 fc2 ss Cant C0pe W0nt C0pe -T1 c1 -6 ss Capad0cIa (13+13+13) (21,1 Gb) 3 Temps Esp Cape T0wn - [Temp 1] [C1-6 fc4 ss Capítul0 0 - [Temp 1] [C1-5 argentIna CaprIca (18 Cap) (6,46 Gb) Usa Carcel De Mujeres (8 Cap) (2,72 Gb) Usa CardInal [Temp 2] [Cap 06] (HD) CardInal (6 cap) (1,78 GB) USA SIn SubCarl Webers The FamIly BusIness - [Temp 1] [C1-4 ss Carl0s, Rey Emperad0r (10 Cap) (2,98 Gb) (Esp) CarnIvale (12+12) (8,17 Gb) 2 Temps Usa Carp00lers (13 Cap) (2,22 Gb) Usa Carters Get RIch - [Temp 1] [C1-6 fc2 ss Casad0s C0n HIj0s (37+17) (13,2 Gb) 2 Temps Esp Case - [Temp 1] [Cap 09] (FULL HD) Case HIst0rIes CasI Human0s [Temp 1] [Cap 1 A 3] CasI Perfect0s (13 Cap) (4,42 Gb) (Esp) Castle (10+24+24+23+24+23) (27,4 Gb) 6 Temps Usa Castle (22 Cap) (7,21 Gb) Temp 8 (Usa) Castle (23 Cap) (6,00 Gb) Temp 7 (Usa) Castle R0ck - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Casual - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Casual - [Temp 4] [Cap 08] (Hd) Caught Ca - [Temp 1] [Cap 05] (Hd) Cazad0res De H0mbres (8 Cap) (2,22 Gb) Esp Cedar C0ve T1 - SIN SUB -C0PIARCedar c0ve T2 - SIN SUB -C0PIARCegad0 P0r La Luz - [Temp 1] [C1-8 españ0la ChaIn 0f C0mmand - [Temp 1] [C4-8 ss ChampaIgn Ill - [Temp 1] [C1-10 Chance - [Temp 1] [Caps. 10] Chance - [Temp 2] [Cap 10] (HD) CHANCE [TEMP0RADA 2] SERIES SSChannel Zer0 - [Temp 4] [C1-6 Channel Zer0 [Temp 4] [Cap 06] (HD) Channel Zer0 Dvd Cha0s (13 Cap) (4,44 Gb) Usa CharIte CharlIe's Angels (8 Cap) (2,73 Gb) Usa Charmed - [Temp 1] [Caps.22]Charmed (22+21+22+22+23+22+22+22) (54,3 Gb) 8 Temps Esp Charmed 2018 - [Temp 1] [C1-9 Chase (18 Cap) (4,48 Gb) Usa ChasIng LIfe Chausee D Am0ur - [Temp 1] [C1-10 ss Cheers ChemIstry CherIf - [Temp 5] [Cap 10] (Hd) (9, ) Chesapeaken Sh0res - [Temp 3] [C1- 10 fs4-8 ChewIng gum -t1 c1-6 sb desfasad0s ChIca Busca ChIca (18 Cap) (1,91 Gb) Esp ChIcag0 FIre - [Temp 7] [C1-9 ChIcag0 FIre (24+22+23+16) (22,2 Gb) 4 Temps (Usa) ChIcag0 FIre [Temp 6] [Cap 22] (HD) (14, 15 ) ChIcag0 FIre S05 [22 Cap.] ChIcag0 JustIce ChIcag0 Med - [Temp 3] [Cap 20] (HD) ChIcag0 Med - [Temp 4] [C1-9 FS9 ChIcag0 Med (11 Cap) (3,12 Gb) (Usa) ChIcag0 P D temp 4 y 5 ChIcag0 P.d (15+23+15) (15,1 gb) 3 temps (usa) ChIcag0 PD - [Temp 6] [C1-9 FS5,9 ChIcag0 PD [Temp 5] [Cap 22] (HD) ChIcag0 PD S04 [23 Cap.] ChIldrens H0spItal US Temp 7 [c1-14 ss ChIllIng Adventures 0f SabrIna - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) ChIna Salvaje (6 cap) (4,03 GB) USA ChIrInguIt0 De Pepe (10 Cap) (6,03 Gb) (Esp) Ch0sen - [Temp 1] [C1-3 Ch0sen (6 Cap) (1,08 Gb) Usa Chuck (13+22+19+24+13) (31,0 Gb) 5 Temps Usa CIENCIA MÁGICA SERIES SSCIta C0n El CrImen[Temp 1] [Cap 10] (Hd) (3,) CIty Hunter (20 Cap) (14,2 Gb) (Usa) ClandestIn0 c0n DavId BerIaIn - [Temp 2] [C2-6 Clase 406 (17+18) (12,3 Gb) 2 Temps Esp Clash 0f the G0ds Claws CLAWS TEMP. 2 SERIES SSCle0patra 2525 Cleverman - [Temp 1] .v0b Cleverman - [Temp 2] [Caps.06] ClIpped (10 Cap) (1,67 Gb) (Usa) ClIque - [Temp 2] [C1-6 SS Cl0se T0 The Enemy Dvd Club De Cuerv0s (12 Cap) (4,78 Gb) (Esp) C0caIne C0ast FarIna - [Temp 1] [Caps.10] C0de Black - [Temp 1] [Caps.18] C0de Black - [Temp 2] [Caps.16] C0de Black - [Temp 3] [Cap 13] (Hd) C0ld Case (23+23+23+24+18+23+22) (53,0 Gb) 7 Temps Usa C0ld Feet - [Temp 7] [C1-2,5,7 SS C0l0ny - [Temp 3] [Caps.13] C0l0ny (10+13) (11,7 GB) 2 TEMP0RADAS USA C0lumb0 (9+8) (10,8 Gb) 2 Temps Usa C0mand0 ElIte (84 Cap) (27,7 Gb) (Esp) C0mbat H0spItal (13 Cap) (4,44 Gb) Usa C0me H0me - [Temp 1] [C1-3 C0medy Bang! Bang! C0mIc b00k men - [Temp 7] c4,6-7,11-12 ss C0mmander In ChIef (18 Cap) (3,28 Gb) Usa C0mm0n Law (12 Cap) (3,88 Gb) Esp C0mmunIty (22+13+13) (6,45 Gb) Temp 3 - 4 Y 5 Usa C0mmunIty S01 C0mmunIty S02 C0mmunIty S06 C0m0 defender a un asesIn0 - [Temp 2] [Caps.15] [Esp] C0m0 defender a un asesIn0 - [Temp 3] [Caps.15] [Esp] C0mpañer0s (12+14+14+13+13+13+14+13) (58,7 Gb) 8 Temps Esp PendIente Tp 4 C0mplete Savages C0mplIcatI0ns (10 Cap) (2,93 Gb) (Usa) C0N EL AGUA AL CUELL0 SERIES SSC0n El Cul0 Al AIre (13+13+15) (27,0 Gb) 3 Temps Esp C0n Palabras Pr0pIas (N0velas Cubanas) C0N QUIEN ME CASE SERIES SSC0nd0r - [Temp 1] [Caps.10] C0NQUISTAD0RES ADVENTUM (1RA TEMP0RADA) SERIES SSC0nspIracIón De P0der C0nstantIne (13 Cap) (2,98 Gb) (Usa) C0ntaInment (13 cap) (3,49 GB) USA C0ntInuum (10+13+13) (9,28 Gb) 3 Temps Usa C0ntInuum S04 [06 Cap.] C0ntra Las Cuerdas (80 Cap) (3,28 Gb) Esp C0NTR0L DE FR0NTERAS ESPAÑA - 4 SERIES SSC0nvIctI0n - [Temp 1] [Caps.13] C0nvIctI0n (13 Cap) (2,33 Gb) (Usa) C00p and CamI Ask the W0rld - [Temp 1] [C1-8 ss C00per Barretts GuIde t0 SurvIvIng LIfe (2016) Temp 1 C1-13 SS C0pper (10+13) (5,28 Gb) 2 Temps Usa C0raz0nes BlIndad0s (89 Cap) (17,3 Gb) Esp (Falta Cap ,76,) C0rp0rate [Temp 1] [Cap 10] (HD) (4, ) C0sm0s A Space-TIme 0dyssey (13 Cap) (1,08 Gb) Usa C0ugar T0wn (22+22+15+15) (12,2 Gb) 4 Temps Usa C0ugar T0wn S05 [13 Cap.] C0ugar T0wn S06 [13 Cap.] C0unterpart - [Temp 2] [C1-4 C0UNTERPART (1RA TEMP0RADA) (F0RMAT DVD)C0uplIng C0vert AffaIrs (11+16+16+16+16) (23,4 Gb) 5 Temps Usa C0vert 0ne (The Hades Fact0r) [MInIserIe] [2 Cap.] Cracked (8+13) (5,25 Gb) 2 Temps Usa CraIth - [Temp 1] [C1-8 ss Crash (13+13) (12,1 Gb) 2 Temps Usa CrashIng - [Temp 2] [C1-8 FS1-3 CrashIng [Temp 2] [Cap 08] (Full Hd) Crazy Ex GIrlfrIend - [Temp 3] [Cap 13] (Hd) Crazy Ex GIrlfrIend - [Temp 4] [C1-8 fs4-8 CreaLIsta.bat CREEPED 0UT SERIES SSCremat0rI0 (8 Cap) (4,66 Gb) Esp CrImInal MInds - [Temp 14] [Cap 11] (FULL HD) CrImInal MInds (22+23+20+26+23+24+24+24+24+23) (72,3 Gb) 10 Temps Usa CrImInal MInds S11 CrImInal MInds S12 [22 Cap.] CrImInal MInds S13 CrImInal MInds Suspect BehavI0r (13cap) (4,43 Gb) Usa CRIMINAL MINDS TEMP. 13 DVD 1 SERIES SSCrIms CrIsIs In SIx Scenes - [Temp 1] [C1-4 de 6 CrIsIs Temp (13cap) (3,28 Gb) Usa CrItIcal (13 Cap) (4,40 Gb) (Usa) Cr0m0 - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) (2, ) Cr0ss B0nes Cr0ssIng J0rdan Cr0ssIng LInes (10+60+12) (8,82 Gb) 3 Temps (Usa) Inc0mpleta Crunch TIme - Temp 1 [C1-4 ss Crusade Crus0e (13cap) (4,57 Gb) Usa CsI (18 Cap) (4,92 Gb) Temp 15 (Usa) CsI Cyber (13+18) (11,4 Gb) 2 Temps (Usa) CSI las vegas - Temp 16 [C1-2 CSI Las Vegas Temp. 14CsI Las Vegas (23+23+24+23+25+24+24+17+24+23+22+23+22+22) (105 Gb) 16 Temps Usa CsI MIamI - [Temp 7] [Cap 10] (9,10) CsI MIamI (22 Cap) (7,51 Gb) Temp 9 (Usa) CsI MIamI (23+24+24+25+20+21+19+6) (80,1 Gb) 8 Temps Usa CSI MIamI S10 CsI New Y0rk (23+24+24+21+25+23+22+18+17) (66,7 Gb) 9 Temps Usa CSI S15 [18 Cap.] FDT CSI S16 [2 Cap.] Cuand0 El Agua Regresa A La TIerra [23 Cap.] (n0velas cubanas) Cuand0 l0s her0es vuelan (When Her0es Fly) - [Temp 1] [Caps. 10] Cuatr0 EstacI0nes En La Habana S01 [08 Cap.] Cuck00 Cuck00 - [Temp 4] [C1-6 ss Cuck00 - [Temp 5] [C1-7 FC3,4 SS Cuck00 temp 3 c1-7 fc3-5 Cucumber Cuenta Atras (13+16) (14,4 Gb) 2 Temps Esp Cuentame C0m0 Pas0 (16 Cap) (7,79 Gb) Temp 16 (Esp) Cuentame C0m0 Pas0 [Temp 19] [Cap 09] Cuentame Un Cuent0 (5 Cap) (3,42 Gb) (Esp) Cuerv0 Susurr0s En La 0scurIdad - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) CuestIón De Sex0 (13+14+10) (20,9 Gb) 5 Temps Esp Cult (13 Cap) (2,85 Gb) Usa Cuñad0s (MInIserIe) [4 Cap.] FDT CupId S01 [07 Cap.] CupId0 - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) Curb Y0ur EnthusIasm Cyberwar - [Temp 2] [C1-7 fc4 ss Cyberwar Temp 1 [C1-16 fc5,9,11,13,15 ss Da VIncI Dem0ns (8+7) (9,70 Gb) 2 Temps Usa Da VIncIs Dem0ns (10 Cap) (3,52 Gb) Temp 3 (Usa) Dads (18 Cap) (1,94 Gb) Usa Dagger KIss - [Temp 1] [C1-8 ss Dallas (10+15+15) (10,5 Gb) 3 Temps Usa Damages (13+13+13+10+10) (21,9 Gb) 5 Temps Usa DamIen (10 cap) (2,41 GB) USA DamnatI0n - [Temp 1] [C1-10 fs10 DamnatI0n - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) DancIng 0n the Edge Dante's C0ve (2+5+5) (3,66 Gb) 3 Temps Usa Dark - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Dark Angel (22+21) (21,9 Gb) 2 Temps Usa Dark Blue (10+10) (6,83 Gb) 2 Temps Usa Dark Heart AKA Wagstaffe - [Temp 1] [C1-6 ss Dark Matter (13+13) (7,42 Gb) 2 Temps (Usa) Dates Daws0n's Creek (13+22+23+23+23+24) (45,5 Gb) 6 Temps Usa Day 5 - [Temp 1] [C1-6 ss Day 5 - [Temp 2] [C1-8 ss Day Break (13 Cap) (4,39 Gb) Usa Dcs Legends 0f T0m0rr0w - [Temp 3] [Caps.18] DCs Legends 0f T0m0rr0w - [Temp 4] [C1-8 fs5-8 DCs Legends 0f T0m0rr0w (16+17) (20,5 GB) 2 TEMP0RADAS USA DC's Legends 0f T0m0rr0w [Temp 4] [Cap 08] (HD) De M0da (22 Cap) (9,06 Gb) Esp De Repente L0s Gómez (11 Cap) (7,78 Gb) Esp Dead B0ss Dead Lucky - [Temp 1] [C1- 4 SS Dead Man's Gun Dead 0f Summer Dead Z0ne Deadbeat Deadbeat - [Temp 3] c1-13 ss DeadlIne GallIp0lI DeadwInd [Temp 1] c1-12 ss Deadw00d (12+12+12) (12,3 Gb) 3 Temps Usa Dear WhIte Pe0ple (QuerId0s Blanc0s) [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Dear WhIte Pe0ple (QuerId0s Blanc0s) [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) Death by MagIc - [Temp 1] [C1-8 Death In ParadIse Death In ParadIse - [Temp 7] [C1-8 fs6,8 Death In ParadIse - [Temp 7] [Cap 08] (HD) (5, 6,) Death N0te 2015 T1 c1-10 fs8,9 Death Valley DeceptI0n (11 Cap) (2,97 Gb) Usa Decker - [Temp 5] [C1-6 ss Decker - [Temp 6] [C1- 6 ss Deep state - [Temp 1] [C1-8 FS7 Deep State - [Temp 1] [Caps.08] Deep Water Defenders (Ab0gad0s) DefendIend0 la VIda (8) (Cubanas) DefIance (13 Cap) (3,52 Gb) Temp 3 (Usa) DefIance S01 [13 Cap.] FDT DefIance S02 [13 Cap.] FDT DefyIng GravIty (13 Cap) (4,44 Gb) Usa DegrassI next class - [Temp 4] [Caps.10] DelIcI0us - [Temp 1] [C2-3 DelIcI0us - [Temp 2] [C1 -4 ss Der KrImInalIst (5 Cap) (2,68 Gb) (Usa) Der KrImInalIst (8 Cap) (4,28 Gb) Temp 2 (Usa) Derek (MInIserIe) [6 Cap] Derry gIrls - [Temp 1] [C1-6 ss DesaparecIda DesaparecIdas en el lag0 - [Temp 2] [C1-8 fc 3-5 ESPAÑ0L DESAPARECIDAS EN EL LAG0 TEMP. 1 SERIES SSDesIgnated SurvIv0r - [Temp 1] [Caps.21] DesIgnated SurvIv0r - [Temp 2] [Cap 22] (Full Hd) Desperate H0use WIfe [Temp 6] [Cap 21] (1a3) Desperate H0usewIves (24+24+23+17+24+23+23+23) (62,3 Gb) 8 Temps Usa Destell0 Futur0 (Temp0rada 1) [22 Cap.] fdt DestIn0 Pr0hIbId0 (N0velas Cubanas) Detect0rIsts - [Temp 3] [C1-6 ss Detr0It-187 (18 Cap) (6,15 Gb) (Usa) Detr0Iters - [Temp 2] [C1-9 SS Deud Valgte [L0s ElegId0s] - [Temp 1] [C1-7 traducIda Deutschland 83 - [Temp 1] [C1-7 FC8 Deutschland 83 - [Temp 2] [C1-11 ss DevIls Playgr0und Temp 1C1-6 ss DevI0us MaIds (13+13+13) (12,7 Gb) 3 Temps (Usa) DevI0us MaIds Temp. 4 dvd Dexter (12+12+12+12+12+12+12+12) (42,7 Gb) 8 Temps Usa Día y N0che (29) (Cubanas) DIabler0 - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) DIabl0 GuardIán - [Temp 1] [C1-10 MEXICANA DIcks electrIc dreams - [Temp 1] [C1-2 DIcte - [Temp 2] [C1-5 fs3-4 DIetland - [Temp 1] [C1-10 DIetland [Temp 1] [Cap 10] (Hd) DIffIcult Pe0ple - [Temp 2] [C1-9 fc8 ss DIffIcult pe0ple - [Temp 3] [C1-10 fs8,9 DIffIcult Pe0ple - T1 C3,5-7 ss DIg (10 Cap) (2,80 Gb) (Usa) DImensI0n 404 - [Temp 1] [C5-6 DIrk Gentlys H0lIstIc DetectIve Agency - [Temp 1] [C3-8, fc1,2,6 DIrk Gentlys H0lIstIc DetectIve Agency - [Temp 2] [C1-10 fs5,7,8-10 DIrt (13+7) (7,17 Gb) 2 Temps Usa DIrty DancIng (10 Cap) (1,87 Gb) (Usa) DIrty J0hn - [Temp 1] [C1-6 ss DIrty Sexy M0ney (10+11) (7,86 Gb) 2 Temps Usa DIstrIt0 Salvaje - [Temp 1] [C1-10 DIvIn0s (9 Cap) (3,67 Gb) Usa DIv0rce - [Temp 1] [C1-10 fc1 DIv0rce - [Temp 2] [C1-8 DIv0rce Dvd D0 N0 Harm D0ble Jueg0 [36 Cap.] (n0velas cubanas) D0ct0r D0ct0r 2016 - [Temp 2] [C1-10 f s2-3,6-10 D0ct0r d0ct0r au - [Temp 3] [C1-10 fs1,6-10 D0ct0r D0ct0r AU 2016 - [Temp 1] [C1-10 fs10 D0ct0r F0ster - [Temp 1] 5Cap fc4 D0ct0r F0ster - [Temp 2] [5Cap D0ct0r Mate0 (10+14+7+12+12) (38,5 Gb) 5 Temps Esp D0ct0r Th0rne Temp 1 [C1-3 fs1 D0ct0r Wh0 (11 Cap) (4,10 Gb) Temp 9 (Usa) D0ct0r Wh0 (13+13+13+13+13+13+14) (33,5 Gb) 7 Temps Usa D0ct0r wh0 2005 - [Temp 11] [C1-10 C0PIARD0ct0r Wh0 S08 [Cap.12] D0g WhIsperer (26+21+18+37+23) (44,6 Gb) 5 Temps Usa D0gma - [Temp 1] [C1-10 mexIcana D0gs 0f BerlIn - [Temp 1] [C1-10] D0llface (Temp0rada 1) [10 Cap.] FDTD0llh0use (13+13) (10,4 Gb) 2 Temps Usa D0mInI0n - [Temp 1] [Caps. 8] D0mInI0n - [Temp 2] [Caps. 13] D0mInI0n (13 Cap) (4,38 Gb) Temp 2 (Usa) D0mInI0n (8 Cap) (4,39 Gb) Usa D0mInI0n Creek [Temp 1] [Cap 04] (Full Hd) D0mInI0n Creek [Temp 2] [Cap 04] (Full Hd) D0n't Trust the BItch In Apartment 23 D0s Lunas (13 Cap) (4,27 Gb) Esp D0ubt - [Temp 1] [C1-13 fc7 ss D0wnt0n Abbey (7+10+9+9+9) (18,8 Gb) 5 Temps Usa D0wnt0n Abbey S06 Dr. h0use (22+24+24+16+24+21+23+23) (55,2 gb) 8 temps usa Dracula (10 cap) (2,13 GB) USA Dragnet (12+10) (8,17 Gb) 2 Temps Esp Drake Y J0sh (6+14+14) (6,71 Gb) 3 Temps (Esp) Dream C0rp LLC - [Temp 2] [C1-14 ss Dreamland (8 Cap) (6,16 Gb) Esp Dr0p Dead DIva (10 cap) (3,30 GB) TEMP 6 USA Dr0p Dead DIva (12+13+13) (12,6 Gb) Temp 2 . 4 y 5 usa Dr0p Dead DIva (Seas0n 1) [13 Cap] Dr0p Dead DIva (Seas0n 2) [13 Cap] Dr0p Dead DIva (Seas0n 3) [13 Cap.] Drunk hIst0ry - [Temp 5] [C1-13 SS Dueñ0s Del ParaIs0 (73 Cap) (22,3 Gb) (Esp) Dulces de BarrI0 1Temp (C0medIa) Durham C0unty DVD 12 M0NKEYS (4TA TEMP0RADA).jpgDVD HAKAN EL PR0TECT0R.jpgDVD REVERIE (1RA TEMP0RADA).jpgDVD THE FRANKENSTEIN CHR0NICLES (1RA TEMP0RADA).jpgDVD VIVIR SIN PERMIS0.jpgDynam0 Dynasty - [Temp 1] [Caps.22] Dynasty - [Temp 2] [C1-9 ss Dyst0pIa - [Temp 1] [C1-8 SS East L0s HIgh - [Temp 4] [C1-12 ss Easter RIsIng Temp 1 [c1-3 ss EastsIders - [Temp 1] [Cap 09] (Hd) EastsIders - [Temp 2] [Cap 05] (Hd) EastsIders - [Temp 3] [Cap 06] (Hd) EastwIck (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Easy - [Temp 2] [C1-9 FS9 Ebersberg - [Temp 1] [C1-4 ss Edha - [Temp 1] [Caps.10] EInsteIn [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) EInsteIn [Temp 2] [Cap 10] (Hd) El AnIll0 E (22 Cap) (7,50 Gb) (Esp) El accIdente - [Temp 1] [C1-12 españ0la El Barc0 (13+14+16) (31,6 Gb) 3 Temps Esp El Cant0 de GrIll0 (5) (Cubanas) El CapItan R0land0 (SerIes P0lIcIacas Cubanas) El Cap0 (90+76+19) (66,4 Gb) 3 Temps Esp El Cartel De L0s Sap0s (48+51) (37,5 Gb) 2 Temps Esp El CastIgad0r T1 El Chap0 El ChIrInguIt0 De Pepe (7 Cap) (3,79 Gb) Temp 2 (Esp) El ChIv0 (66 Cap) (20,2 Gb) Esp El Club De La C0medIa (9+16+9) 3 Temps Esp El club de la c0medIa S04 El club de la c0medIa S05 El C0mIsarI0 (22 Cap) (8,62 Gb) Temp 4 (Esp) El C0mIsarI0 [8 Temps] El C0ntInental - [Temp 1] [C1-10 españ0la El Cuentacuent0s (PInar Del RI0) El desc0n0cId0 La hIst0rIa del ch0l0 AdrIan - [Temp 1] [C1-5 EL DESC0N0CID0 LA HIST0RIA DEL CH0L0 ADRIAN (F0RMAT DVD)El DIa De Mañana - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) El dIa de SeleccI0n (SelectI0n Day) - [Temp 1] [C1-6 TRADUCIDA El D0n De Alba (13 Cap) (10,1 Gb) Usa El EquIp0 (15 Cap) (4,80 Gb) Esp El EstIlIsta (85 Cap) (29,0 Gb) (Esp) El estrangulad0r de rIllIngt0n place - Temp 1 [C1-3 esp El FInal Del CamIn0 El Fútb0l N0s Vuelve L0c0s (13 Cap) (993 Mb) Usa El HIpn0tIzad0r -T1 C1-2 de 8 mInI serIe españ0l El H0mbre De Tu VIda (13+23) (17,8 Gb) 2 Temps Esp El H0mbre Y La TIerra (PInar Del RI0) El IncIdente El Internad0 (6+8+9+11+9+13+15) (53,4 Gb) 7 Temps Esp El Jardín De Br0nce - [Temp 1] [Caps.08] El lIbr0 pelIgr0s0 para l0s chIc0s - Temp 1 [C1-6 TRADUCIDA El LIbr0 Secret0 del PresIdente (2 cap) (1,51 GB) [MInIserIe] USA El MargInal Dvd EL MARGINAL(2DA TEMP0RADA) (F0RMAT DVD)El MarIachI (55 Cap) (13,7 Gb) (Esp) EL MECANISM0 - ACCI0N - C0RRUPCI0N - BRASIL 0K SERIES SSEl MecanIsm0 - [Temp 1] [C1-8 TRADUCIDA BRAZIL El MInIsterI0 Del TIemp0 (8 Cap) (3,73 Gb) (Esp) El MInIsterI0 Del TIemp0 Temp. 3 dvd El Mund0 0cult0 De SabrIna 1-10 españ0l El Neg0cI0 - [Temp 4] [C1-9 esp El Neg0cI0 - Temp 3 [C4-7 ,12 TRaducIda El Númer0 Un0 (13+13) (30,2 Gb) 2 Temps Esp .realIty El Pantan0 (9 Cap) (5,89 Gb) (Esp) El Pantera (13+13+11) (11,6 Gb) 3 Temps Esp El perfume (2018) - [Temp. 1] [Caps. 06] El PrIncIpe (13+10) (16,1 Gb) 2 Temps Esp El punt0 frI0 - [Temp 1] [C1-6 ESPAÑ0L El Que Debe VIvIr (8) (Cubanas) EL RECLUS0 SERIES SSEl Señ0r de l0s CIel0s El Seren0 Que DurmI0 DemasIad0 (11) (Cubanas) El Sext0 DIa - [Temp 4] [Cap 06] (Hd) El SIndr0me De UlIses (13+8+5) (19,8 Gb) 3 Temps Esp El TIemp0 Entre C0sturas (12 Cap) (8,39 Gb) Esp El TrIángul0 (3 cap) (550 MB) [MInIserIe] USA El TrIangul0 De Las Bermudas (3 Cap) (2,22 Gb) (Esp) El VentIlad0r (29 Cap) (5,61 Gb) (Esp) El Z0rr0 - 1957 (PInar Del RI0) El Z0rr0 - 1990 (PInar Del RI0) El Z0rr0 (39+39) (3,76 Gb) 2 Temps Esp Electra W0man & Dyna GIrl - [Temp 1] [C1-7 ss Elementary (24 Cap) (4,94 Gb) (Usa) [Temp 3] Elementary (24 Cap) (6,42 Gb) (Usa) [Temp 4] Elementary (24+24) (9,73 Gb) 2 Temps Esp Elementary S05 [24 Cap.] Eleventh H0ur ------ ElI St0ne - [Temp 1] [Cap 13] ElI St0ne - [Temp 2] [Cap 13] (HD) ElIte - [Temp 2] [Caps.08] [720p] ELITE SERIES SSElla Es Tu Padre Ella es tu padre - [Temp 1] [C1-13 ESPAÑ0L Elven Elven (2017) - [Temp 1] [C2-8 fc1,7 ss Embajada (esp) Emerald CIty (10 cap) (3,66 GB) USA EmIly 0wens M.D Emma EmpIre EmpIre - [Temp 4] [Caps.18] EmpIre 2015 - [Temp 5] [C1-9 EmpIre 2015 0kayEmpIre temp 2 EmpIre temp 3 En La B0ca Del L0b0 AvIs P (39 Cap) (12,4 Gb) (Esp) En SIlencI0 A TenId0 Que Ser (SerIes P0lIcIacas Cubanas) En SIlencI0 Ha TenId0 Que Ser (18) (Cubanas) Encarcelad0s End Game (13 Cap) (4,42 Gb) Usa Endeav0ur Endeav0ur - [Temp 5] [C1-6 FS1,5 Endgame EnemIg0 PublIc0 EnlIghtened EnlIsted EnterprIce - [Temp 1] [C1-3 ss Ent0urage (8+14+20+12+12+12+10+8) (20,4 Gb) 8 Temps Usa EpIs0des - [Temp 5] [C1-7 fs6-7 EpIs0des (7+9+9) (4,78 Gb) 3 Temps Usa EpIs0des S04 [09 Cap.] Er (UrgencIas) 25+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+23+19+22 (114 Gb) 15 Temps Usa ÉRASE UNA VEZ DVD SERIES SSErased (Temp0rada 1) [12 Cap.] FDT Erased [DesaparecId0] - Temp 1 [C1-12 TRADUCIDA E-RIng (22 Cap) (7,51 Gb) Usa Escape at Dannem0ra - [Temp 1] [C1-7 fs1-2,7 Escape the NIght - [Temp 3] [C1-9 fc4,5 ss Escenas De MatrIm0nI0 (30+40) (18,1 Gb) 2 Temps Usa .faltan cap Est0c0lm0 - [Temp 1] [Caps. 13] Est0y VIv0 - [Temp 1] [Caps.13] Est0y vIv0 - [Temp 2] [C1-13 españ0la EtIquetadas [Temp 2] [Cap 12] (Hd) Eureka (12+12+18+40+27) (27,1 Gb) 5 Temps Usa Eve UK [Temp 2] [C1-12 fc5,10 SS Eve uk - [Temp 3] [C1-9 SS Everw00d (23+22+22+22) (30,2 Gb) 4 Temps Usa EverythIng Sucks (T0d0 Es Una MIerda) [Temp 1] [Cap 10] (Hd) EvIl ThIngs - [Temp 1] [C1-7 fc5 fs4-6 Excelente n0vI0.jpgExtant (13 Cap) (3,13 Gb) Usa Extant S02 [13 Cap.] FDT 0K ExtInct - [Temp 1] [C1-10 ExtInct - [Temp 1] [Caps.10] Extras (6+6) (2,85 Gb) 2 Temps Usa Eye Candy (10 Cap) (2,64 Gb) (Esp) Fag0 [3 Cap] FaIrly Legal FakIng It (8 Cap) (1,20 Gb) Usa FakIng It S02 [20 Cap.] FDT FakIng It S03 [xx Cap.] FakIng It Temp. 3 dvd FALC0 (F0RMAT DVD)Fallet (2017) - Temp 1 (8cap) FallIng SkIes (10 Cap) (3,12 Gb) (Usa) Temp 5 FallIng SkIes (8+10+18+23) (12,4 Gb) 4 Temps Usa FallIng Water - [Temp 2] [C1-10 FallIng Water - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) FallIng Water Dvd Falsa IdentIdad - Temp 1 [C1-8 fc7 False Flag - [Temp 1] [C1-8 ss FamIlIa Salvaje (19 Cap) (1,08 Gb) (Esp) FamIly T00ls (10 Cap) (1,57 Gb) Usa FamIly Tree (8 Cap) (1,02 Gb) Usa Fam0us In L0ve - [Temp 1] [Caps.10] Fam0us In l0ve - [Temp 2] [C 1-10 fc2 fs5,10 Fangar [Temp 1] [Cap 06] (Hd) Farg0 (10 Cap) (3,07 Gb) Usa Farg0 (19 Cap) (1,08 Gb) (Usa) Temp 2 FarmacIa De GuardIa (52+22+41+39+13) (41,0 Gb) 5 Temps Esp Farscape (22+22) (15,2 Gb) 2 Temps Usa Fastlane (22 Cap) (8,46 Gb) (Usa) Father br0wn - [Temp 6] [C1-10 FS6-10 Father Br0wn - [Temp-4] c1-10 SS Father Br0wn (10 cap) (4,02 GB) USA Father Br0wn (15 Cap) (3,07 Gb) Temp 3 Usa Father Br0wn [Temp 6] [Cap 10] (Hd)(10,) Father Br0wn S02 [10 Cap.] Fauda - [Temp 1] [C1-13 FS4-13 Fauda - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) Fauda - [Temp 2] [Cap 12] (Hd) FBI - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Fear Itself (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Fear the WalkIng Dead - [Temp 2] [Caps.15] Fear the WalkIng Dead - [Temp 3] [Caps.16] Fear The WalkIng Dead - [Temp 4] [Caps.16] Fear The WalkIng Dead (6 Cap) (3,17 Gb) Temp 6 (Usa) Fearless - [Temp 1] [Caps.06] Femme Fatales (13+12) (6,31 Gb) 2 Temps Usa Fen0men0s (13 Cap) (5,14 Gb) Esp FIlthy RIch - [Temp 2] [C1-14 fc12 SS FIlthy RIch Temp 1 c1-20 f10 c SS FInal Appeal - [Temp 1] [C1-3 ss FIndIng Carter FIrst And Last - [Temp 1] [C1-6 ss d0cumental FIsIca 0 QuímIca (8+14+11+11+10+14+8) (53,8 Gb) 7 Temps Esp Flaked - [Temp 2] [C1-6 ss Flash F0rward (22 Cap) (7,86 Gb) Usa Flashp0Int (9+22+13+18+13) (27,2 Gb) 5 Temps Usa Fleabag Temp 1 [C2,4,6 ss FlemIng [MInIserIe] [4 Cap.] FlIght HS13 - [Temp 1] [C1-10 ss FlInt T0wn - [Temp 1] [C1-8 ss FlIper (PInar Del RI0) Fl0wer [Temp 2] [C3-6 Fl0wers - [Temp 1] [Cap1-3,6 ss F0lkl0re - [Temp 1] [Caps.06]F0ll0w ThIs - [Temp 1] [C1-7 ss F0r IdentI [MInIserIe][05 Cap.] F0r the Pe0ple - [Temp 1] [C1- 10 fs9,10 F0r The Pe0ple [Temp 1] [Cap 10] (Hd) (9, 10) F0rensIc FIles (34+28+41+35) (36,3 Gb) 4 Temps Esp F0rever (22 Cap) (5,08 Gb) Usa F0rever 2018 - [Temp 1] [C1-8 F0rtItude F0rtItude - [Temp 2] [C1-10 fc5-6 F0rtItude - [Temp 3] [C1-4 F0rtItude (12 Cap) (3,90 Gb) Usa F0urs0me - [Temp 1] [C1-4 de 6 FrágIles (8+8) (8,94 Gb) 2 Temps (Esp) FrankIe drake mysterIes - [Temp 1] [C1-11 SS FrankIe Drake MysterIes - [Temp 1] [Cap 11] (Full Hd) (2, 4) FrankIe Drake MysterIes - [Temp 2] [C1-10 ss FranklIn & Bash (8+14+11+11) (11,7 GB) 4 Temps Usa FreakIsh (10+10) (4,10 GB) 2 temp Usa Free Agents [Temp 1] [Cap 06] Free ReIn - [Temp 1] [C1-6 fc7 s0n 10 Free ReIn - [Temp 2] [C1-10 ss Frequency - [Temp 1] [Caps.14] Fresh Meat Fresh Meat Temp 4 [C1,3,6 fc2 ss Fresh 0ff the B0at - [Temp 5] [C1-9 ss Fresh 0ff The B0at (13+13) (8,94 Gb) 2 Temps (Usa) FrIday nIght dInner - [Temp 5] [C1-5 ss FrIday NIght LIghts (22+15+13+13+26) (27,2 Gb) 5 Temps Usa FrIends (24+24+25+24+24+25+24+24+24+20) (53,6 GB) 10 TEMP0RADAS (USA) FrIends 0f the Pe0ple T2 c1,3,5 ss FrIends WIth BenefIts (13 Cap) (2,83 Gb) Usa FrInge (20+23+22+22+13) (34,2 Gb) 5 Temps Usa Fr0m Darkness - [Temp-1] c1-4 ss Fr0m Dusk TIll Dawn (10+10+10) (12,6 GB) 3 Temps (Usa) FR0NT.jpgFR0NTIER TEMP. 3 SERIES SSFr0ntIer 2016 - [Temp 2] [Caps.06] Fueg0 AbIert0, Sh0ts FIred [Temp.1] [10 Cap.] - P0lIcIac0 FugItIva - [Temp 1] [Caps.10] FugItIv0s (40 Cap) (18,1 Gb) Esp Fuller H0use - [Temp 2] c1-13 FC1 fs9-13 Fuller H0use - [Temp 4] [C1-13 Future SIx - [Temp 1] [C1-5 ss GabrIel - Am0r Inm0rtal [Temp 1] [Cap 10] (9, 10) Galavant (8+10) (3,72 Gb) 2 Temps (Usa) ----- aquI me quedeGame 0f SIlence Game 0f Thr0nes (10+10+10+10+10+10+7) (41,0 GB) 7 Temps Usa Game Shakers - [Temp 2] [C1-22 fc 3,5,9,10,14,19,20 ss Game Shakers - [Temp 3] [C1-8 fc4 ss GameFace - [Temp 1] [C3-6 SS Gamers (España) Temp 1 [C1-9 fc5,7 Gamers guIde t0 pretty much everythIng T1 c1,3,6,7,10-21 SS Gamers GuIde t0 Pretty Much EverythIng Temp 2 [C2.5,7,9,11 Gang Related (13 Cap) (3,55 Gb) Usa Gangland Underc0ver Dvd Gary UnmarrIed GavIlanes (13+13) (18,5 Gb) 2 Temps Usa GCB GeneratI0n KIll GenesIs En La Mente Del AsesIn0 (9+13) (8,69 Gb) 2 Temps (Esp) GenIus - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) GenIus - [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) GenIus 2017 - [Temp 2] [C1-10 FS10 Get sh0rty - [Temp 2] [C1-10 fs10 Get Sh0rty - [Temp 2] [Cap 10] (HD) GettIng 0n (6 Cap) (1,16 Gb) Usa Gh0st Wars [Temp 1] [Cap 13] (Hd) (11, 12) Gh0st WhIsperer (22+22+18+23+22) (45,1 GB) 5 temp Usa Gh0ul - [Temp 1] [Caps.03] GIgantes - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) GIlm0re GIrls (21+22+22+22+22+22+22) (52,2 Gb) 7 Temps Usa GIlm0re GIrls A Year In the LIfe - [Temp 1] [C1-4 fs2-4 GIrlb0ss - [Temp 1] [Caps.13] GIrlfrIends 2018 - [Temp 1] [C1-6 SS GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce - [Temp 3] [C1-7 ss GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce - [Temp 4] [C1-6 FC2 ss GIrlfrIends guIde t0 dIv0rce - [Temp 5] [C1-5 GIrlfrIends' GuIde t0 DIv0rce Temp 2 c1-12 SS GIrls (10+12+12+10+10+10) (10,5 GB) 6 Temps Usa GIrls Incarcerated Temp 1(8Cap) ss GIve My Head Peace - [Temp 1] [C1-3 SS Glace [Temp1] [Cap 06] (Fullhd) Glee (22+22+22+22+20+13) (37,7 Gb) 6 Temps Usa GLITCH [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Gl0ry Daze (10 Cap) (3,41 Gb) Usa GL0W - [Temp 1] [C1-10 fs4-6 Gl0w - [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) Glue (8 Cap) (2,29 Gb) Usa G0 0n! (22 Cap) (2,83 Gb) Usa G0d FrIended Me - [Temp 1] [Cap 11] (HD) G0DLESS - [Temp 1] [C1-7 G0lden B0y (13 Cap) (3,40 Gb) Usa G0lIath - [Temp 1] [Caps.08] G0lpe M0rtal (7) (Cubanas) G0m0rra (12 Cap) (5,88 Gb) Usa G0m0rra [Temp 3] [Cap 12] (HD) (11, 12) G0ne [Temp 1] [Cap 12] (HD) G0ne 2018 - [Temp 1] [C1-12 fc4 fs3-12 G00d BehavI0r - [Temp 1] G00d BehavI0r - [Temp 2] [C1-10 fc2 G00d C0p - [Temp 1] [Cap 10] (HD) G00d GIrls - [Temp 1] [C1-10 fs6-10 G00d wItch - [Temp 3] [C1-10 fs10 fc9 G00d WItch - [Temp 4] [C1-10 SS G0ssIp GIrl (18+25+22+22+24) (40,8 Gb) 6 Temps Usa G0tham (22+13+21+22) (24,1 GB) 4 Temps (Usa) Grace And FrankIe - [Temp 3] [Caps.13] Grace and FrankIe - [Temp 4] [C1-13 traducIda Graceland (12+13+13) (10,4 Gb) 3 Temps (Usa) Gracep0Int Gran H0tel (9+8+22) 23,9 Gb) 2 Temps Esp Gran Reserva - El 0rIgen (13 Cap) (9,35 Gb) Esp Gran Reserva (13+13+16) (28,7 Gb) 3 Temps Esp Grandfathered (19 Cap) (2,81 Gb) Usa Grantchester Temp0rada 1 C1,6] traducIda Graves - [Temp 1] [C1-10 fc2 Graves - [Temp 2] [C1-9 FS4,2,4,6 Great news - [Temp 1] [C6-10 Great News - [Temp 2] [C1-13 FC5 ss Greek (22+22+20+10) (25,3 Gb) 4 Temps Usa Greenh0use Academy [Temp 2] [Cap 12] (Hd) Greenleaf - [Temp 3] [C1-13 ss Grenseland - [Temp 1] 8Cap ss Grey's Anat0my (13+27+25+17+24+24+22+24+24+24+23+24+24+24+8) (96,1 GB) 15 Temps Usa Greyz0ne - [Temp 1] [C1-10 fs1,2,7-10 GrImm (22+22+22+22+22+13) (36,5 GB) 6 Temps Usa ------ aquI me quedeGr0und Fl00r (10+10) (2,39 GB) 2 Temps Usa Gr0wIng up FIsher Gr0wn Ish - [Temp 1] [Cap 13] (HD) (13) Grup0 2 H0mIcIdI0s - [Temp 1] [C2-6 españ0l Gsg-9 Cuerp0 De ElIte (Temp0rada 1) [13 Cap] Fdt Guante Blanc0 (8 Cap) (2,81 Gb) Esp GUERRA DE VAMPIR0SGuIlt - [Temp 1] [Cap-10] Gunp0wder - [Temp 1] [C1-3 Guys WIth KIds (Temp0rada 1) [17 Cap.] fdt Gym T0ny (298 Cap) (129 Gb) Esp Gypsy - [Temp 1] [Caps.10] H20 Just Add Wate (26+26+27) (19,0 Gb) 3 Temps Esp HabIa Una Vez (SerIes Cubanas) Halfw0rlds - [Temp 1] [C1-8 SS Halt And Catch FIre - [Temp 4] [Cap 08] (HD) Halt And Catch FIre (10+10) (4,50 Gb) 2 Temps (Usa) Hand 0f G0d (10+10) (6,62 GB) 2 temps Usa HandmaIds Tale Hang Ups - [Temp 1] [C3-6 ss Hannah M0ntana (26+29+30+13) (20,3 Gb) 4 Temps Esp HannIbal (13+13+13) (9,91 Gb) 3 Temps (Usa) Hap And Le0nard - [Temp 3] [Cap 6] (FULL HD) Hap And Le0nard Temp 1 [C1-6 fc3,5 HappIly DIv0rced Happy [Temp 1] [Cap 08] (HD) Happy EndIngs (13+13+22) (8,99 Gb) 3 Temps Usa Happy T0gether 2018 - [Temp 1] [C1-11 ss Happy Valley temp 2 C1-6 Hard R0ck MedIcal - [Temp 4] [C1-8 fc1-4 ss Hard Sun [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) Harl0ts Harl0ts - [Temp 2] [C1-8 Harl0ts - [Temp 2] [Cap 08] (HD) Harper's Island (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Harr0w - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Harr0w 2018 - t1 1-10 fs10 Harry´s Law (12+21) (10,7 Gb) 2 Temps Usa Harry's Law Hart 0f DIxIe (22+22+22) (19,4 Gb) 3 Temps Usa Hassel - [Temp 1] [C1-4,8 traducIda Haunted 2018 - [Temp 1] [C1-6 ss Haven (13+13+13+13+26) (25,1 GB) 5 Temps Usa HawaII FIve (24+23+23+22+23+25+25+25+10) (70,8 GB) 9 Temps Usa Hawth0rne Hay AlguIen AhI (13+13) (18,4 Gb) 2 Temps Esp HeadIng 0ut (6 Cap) (1,19 Gb) Usa Heartbeat (10 cap) (2,94 GB) USA Heartland CA - [Temp 11] [C1-18 fc3 ss Heartland Temp 10 [C1- 18 ss fc5 Heartland Temp 9 C1-18 fc3 SS Heathers (Escuela de j0venes asesIn0s).jpgHelIx (13+13) (6,33 Gb) 2 Temps Usa Hell 0n Wheels (10+10+10+13+14) (15,7 GB) 5 Temps Usa Hell0 LadIes (9 Cap) (887 Mb) Usa Heml0ck Gr0ve (13+10+10) (10,4 GB) 3 Temps Usa Henry Danger - [Temp 3] [C2-20 ss fc 1,3,12,13,18 Henry Danger - [Temp 4] [C1 -20 fc9 ss Henry Danger - [Temp-2] [C6-13,17-18 ss Hercules (24+22+22+22+8) (33,9 Gb) Temp 2 . 3 . 4 . 5 . 6 (usa) Hercules Y Cena (PInar Del RI0) Here And N0w [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Hereder0s [Temp 1] [Cap 14] Herman0s - [Temp 1] c1-6 españ0la Herman0s (Cuba) [48 Cap.] FIN Herman0s Y DetectIves (13+13) (25,6 GB) 3 Temps Esp Her0es (23+11+25+19) (26,6 Gb) 4 Temps Usa Hér0es de La 2ª Guerra MundIal (Temp0rada ÚnIca) [10 Cap.] FDT Her0es Reb0rn (13 Cap) (6,34 Gb) Usa Hetty Feather - [Temp 4] [C1-10 fc3 ss Hex (13 cap) (4,41 GB) TEMP 2 USA HIdden 2018 - [Temp 1] [C1-8 fs5-8 HIgh & Dry - [Temp 1] [C1-6 FC4 SS HIgh MaIntenance - [Temp 1] [C1-6 fc2,4 HIgh MaIntenance [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) (9,) HIghlander (22+22+22+20+20+13) (40,6 Gb) 5 Temps (Usa) HIj0s Del Carnaval (6 Cap) (2,95 Gb) Esp HIllary Temp 1 [C1-6 ss HIm and Her (6+5+7+4) (5,14 GB) 4 Temp Usa ---- aquI me quedeHIndsIght [Temp 1] [Cap 8] (Hd) (6, ) HInterland - [Temp 3] [Cap-01] ss HIspanIa La Leyenda (6+7+3) (13,2 Gb) 3 Temps Esp HIst0rIas De Fueg0 (N0velas Cubanas) HIst0rIas de MafIas HIt The Fl00r - [Temp 4] [C1-8 SS HIt the Fl00r - [Temp-3] [C1-11 ss HKM (Seas0n 4) [15 Cap] H0ld the sunset - [Temp 1] [C1-6 ss H0lly H0bbIe - [Temp 1] [C1-10 ss H0llyw00d DarlIngs - [Temp 2] [C4-8 fc1-3 H0me FIres UK Temp 2 c1-2,4 de 6 mInIserIe H0me fr0m h0me - [Temp 1] [C1-6 SS H0me T0wn 2017 - [Temp 2] [C1-10 ss H0mec0mIng - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) H0meland (12+12+12+12+12+12+12) (30,3 GB) 7 Temps Esp H0mIcIdI0s (13 Cap) (8,59 Gb) Esp H00ked - [Temp 1] [C1-10 H00ten & The Lady - [Temp 1] [Caps.08] H0race And Pete Temp 1 [C2-10 SS H0spItal Central (13+13+25+13+8+16+14+18+11+14+15+15+15+15+14+17+13+14+18+17) (172 Gb) Temp 5 Esp H0spItal Pe0ple - [Temp 1] [C2-6 ss H0SPITAL VALLE N0RTEH0stages (15 Cap) (2,32 Gb) Usa H0stages (BneI Aruba) - [Temp 1] [c1-10 TRADUCIDA hasta 4 H0t In Cleveland (19+24+24+24+23) (16,4 GB) Temp 2-3-4-5-6 (usa) H0tel de la plage - Temp 1 [C1-6 fc5 traducIda H0udInI And D0yle - [Temp 1] [Caps.10] H0use (22+24+24+16+24+21+22+22) (58,9 Gb) 8 Temps Usa H0use husbands - [T4 c5-6,8,9 ss H0use Husbands - [Temp 5] [C1-12 SS H0use MD (22+23+15+9+0+21+23+22) (44,6 GB) 8 Temps usa H0use 0f Cards (13+13+13+12+16+8) (22,5 GB) 6 Temps (Usa) ---- aquI me quedeH0use 0f LIes (12+12+12+10+10fsub) (8,12 Gb) 5 Temps (Usa) H0w I Met Y0ur M0ther (22+22+20+24+24+24+22+24+24) (34,8 Gb) 9 Temps Usa H0w t0 Be a Gentleman H0w T0 Buy A Baby - [Temp 1] [C1-10 ss H0w T0 Get Away WIth Murder (14+15+15+8) (13,5 GB) 4 temp (Usa) --- aquI me quedeH0w T0 LIve WIth Y0ur Parents (13 Cap) (1,97 Gb) (Usa) H0w T0 Make It In AmerIca (8+8) (3,64 GB) 2 Temp (Usa) H0w t0 stay marrIed - [Temp 1] [C1- 8 SS] H0wards end - [Temp 1] [C1-4 ss Huge (10 Cap) (3,41 Gb) (Usa) Human Planet (10 Cap) (4,28 Gb) (Usa) Human Target (12+13) (8,53 Gb) 2 Temps Usa Humans (8+8+8) (6,11 GB) 3 Temp Usa Hung (10+10+10) (6,93 Gb) 3 Temps Usa Hunted (8 Cap) (3,54 Gb) (Usa) Hunted 2015 - [Temp 3] [C1,4-6 ss Hunters Hustle (6+6+6+6+6+6+8+8) (29,4 GB) 8 Temps Usa Hustle and S0ul - [Temp 2] [C1-8 fc2,4,5,6 ss I AM A KILLER - [Temp 1] [C1-10 I am FrankIe - [Temp 1] [C1-21 fc9 ,13-15,20 ss I Am Me - [Temp 1] [Caps.13] I Feel Bad - [Temp 1] [C1-13 SS I Hate My Teenage Daughter I kn0w wh0 y0u are - [Temp 2] [C1-5 españ0la I Kn0w Wh0 Y0u Are BBC - [Temp 1] [C1-10 fc6,8 españ0l I L0ve DIck [Temp 1] [Cap 08] (HD) Icarly (25+20+16+7) (14,2 Gb) 4 Temps (Usa) Ice - [Temp 1] [Cap-10] Ic0n (MInIserIe) [02 Cap.] IdentIdad PerdIda La Saga Dvd If L0vIng Y0u Is Wr0ng - [Temp 3] [C1-5,10-17 ss Il Cap0 DI Cap0 (12 Cap) (4,09 Gb) (Esp) Im DyIng Up Here - [Temp 1] [C1-10 fs4-10 ImagInary Mary - [Temp 1] [C1-9 fs5-7,9 Imb0rrable [Temp 1] [Cap 22] Impares PremIum Impast0r - [Temp 2] [C1-10 fc6 Impast0r (10 Cap) (2,81 Gb) Usa ImperIum (6 Cap) (3,96 Gb) (Esp) Imp0sters - [Temp 1] [Caps.10] Imp0sters - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) (6, 7) Imp0st0res (13 Cap) (4,76 Gb) Esp Impulse - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) In C0ntempt - [Temp 1] [C1-10 ss In PlaIn (12+15+13+13+8) (21,1 Gb) 5 Temps Usa In PlaIn SIght In The M0therh00d (5 cap) (875 MB) [MInIserIe] USA In Treatment (43 Cap) (9,32 Gb) (Usa) Inc0rp0rated IndIan Summers Temp 2 c1-9 de 10 InfIltrad0s (39 Cap) (14,6 Gb) Esp Ing0bernable - [Temp 2] [C1-12 InhIbId0s - [Temp 1] [Cap 07] (Full Hd) InjustIce Inn0cent - [Temp 1] [Cap 06] (HD) Insecure - [Temp 3] [Cap 08] (HD) InsecurIty (13+10) (3,92 Gb) 2 Temps Usa InsIde Men InsIde n0 9 - [Temp 4] [Cap 06] (HD) (3) InstInct - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) (4, ) INSTINCT SERIES SSIntellIgence (13 Cap) (2,39 Gb) Usa Int0 the Badlands - [Temp 3] [C1-8 FS8 INT0 THE BADLANDS (3RA TEMP0RADA) DVD. 1 (F0RMAT DVD) ------Int0 The Badlands (6 Cap) (2,22 Gb) Usa Intruders (8 Cap) (2,42 Gb) (Usa) InvasI0n La TIerra (4 cap) (1,56 GB) [MInIserIe] ESP IrIs (20+20) (13,3 Gb) 2 Temps Usa Ir0n FIst (13 cap) (3,19 GB) USA Ir0n FIst Temp. 2.jpgIsabel (13+13+13) (24,0 Gb) 3 Temps Esp Its Always Sunny In PhIladelphIa (7+10+15+13+13+13+13+10+10+10+10+0+10) (23,6 GB) 12 Temps Esp Iz0mbIe (13+13+13+13) (13,3 GB) 4 Temps (Usa) --- aqI me quedeJack Ryan - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) Jack Ryan.jpgJag (Alerta R0ja) (22+15+24+24+25+24+24+24+23) (71,3 Gb ) 9 Temps Esp Jamest0wn - [Temp 1] [Caps.08] Jamest0wn - Temp 2 [Cap 08] (Hd) (3, 7) Jane By DesIgn (18 Cap) (6,04 Gb) Usa Jane The VIrgIn (22+14+20+17) (22,9 GB) 4 Temps (Usa) Jean Claude Van J0hns0n [Temp 1] [Cap 06] Jekyll And Hyde (10 Cap) (2,82 Gb) Usa JerIch0 (22+7) (8,50 Gb) 2 Temps Usa JessIca J0nes (13+13) (8,22 GB) 2 Temp Usa -- aquI me quedeJessIe (24 Cap) (7,75 Gb) Usa JessIe S02 [13 Cap.] J0 J0ey (24+22) (8,12 Gb) 2 Temps Usa J0hn D0e (21 Cap) (7,76 Gb) Usa J0nas (22+14) (8,91 Gb) 2 Temps (Usa) J0nathan Strange And Mr. N0rrell - [Temp 1] [Caps. 7] J0ng0 - [Temp 1] [C1-16 ss J0rdsk0tt t1 c1-10 de 10 fc3-5 J0se De EgIpt0 (PInar Del RI0) J0urneyman JulIt0 el Pescad0r (7) (Cubanas) Jura DecIr La Verdad [65 Cap.] (serIes cubanas) Just Add MagIc Temp 1 [C1-13 SS JustIcIa Extrema JustIfIed (13+13+13+13+13+13) (23,8 Gb) 6 Temps Usa K C Underc0ver t1 c1-24 fc1,10-13, 15-20,23,26-28 SS K C Underc0ver T2 c1-24 fc6.9.12,14 SS Karabudjan (6 Cap) (3,14 Gb) (Esp) Kdabra (13+10+11) (12,0 Gb) 3 Temps Esp KeepIng FaIth Dvd KIddIng - [Temp 1] [Cap 10] (HD) (2,3) KIdnapped (13 Cap) (4,42 Gb) Usa KIllIng Eve - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) KIllj0ys (10+10+10+10) (12,1 GB) 4 Temps (Usa) KIms C0nvenIence - [Temp 1] [C1-13 ss KIms C0nvenIence - [Temp 2] [C1-13 ss KIng & Maxwell KIng (8+13) (7,07 Gb) 2 Temps Usa KIngd0m - [Temp 3] [Caps.10] KIngd0m 2014 KIngd0m H0spItal (13 Cap) (4,81 Gb) Usa KIngpIn (6 cap) (2,04 GB) [MInIserIe] USA KIngs (13 Cap) (4,44 Gb) Usa KIrstIe KnIghfall [Temp 1] [Cap 10] (Hd) KnIght RIder (17 Cap) (5,80 Gb) Usa KnIght squad - [Temp 1] [C1-17 fc13 ss KNIGHTFALL (1RA TEMP0RADA) SERIES SSKrIger [Temp 1] [Cap 06] (HD) Krypt0n - [Temp 1] [Caps.10] --- aquI me quedeKyle Xy (10+23+10) (14,6 Gb) 3 Temps Usa La Balada De Hug0 Sanchez - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 1 Dvd La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 2 Dvd La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 3 FIn Dvd La BIblIa (PInar Del RI0) La Casa De Las Fl0res - [Temp 1] [Cap 13] (Full Hd) La Casa De Papel - 1 Temp - 9 Cap La Casa De Papel - 2 Temp - 6 Cap LA CASA DE RAVEN SERIES SSLa Casa Del Mar La Catedral Del Mar (1t) La ClInIca (38 cap) (13,7 GB) ESP La c0lIna de WatershIp - [Temp 1] [Caps. 04] La C0nsejera [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La C0nsejera [Temp 2] [Cap 11] (Full Hd) La C0nsejera [Temp 3] [Cap 10] (Full Hd) La Dama Velada (12 cap) (6,69 GB) USA La EsquIna Del DIabl0 (70 Cap) (35,0 Gb) (Esp) La FamIlIa Mata (12+14+10) (21,4 GB) 3 Temps Esp --- aquI me quedeLa FamIlIa Salvaje (19 cap) (1,28 GB) ESP La Femme NIkIta (22+22+22+22) (30,0 GB) 4 Temp usa La F0ret (El B0sque) [Temp 1] [Cap 06] (Hd) La fragIlIdad de l0s cuerp0s.jpgLa Fr0ntera del Deber (7) (Cubanas) La Fuga (12 cap) (8,72 GB) ESP La Gestap0 [MInIserIe] [03 Cap.] La Guaca (37 Cap) (12,3 Gb) Esp La Leyenda Del Buscad0r (22+22) (14,6 Gb) 2 Temps Usa La mafIa s0l0 mata en veran0 - Temp 1 [C1-12 ESPAÑ0LA La Maja Desnuda (9) (Cubanas) La Mante (La MantIs) - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La MarIp0sa (46 Cap) (13,6 Gb) Esp LA 0RDEN (1RA TEMP0RADA)La 0tra MIrada - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) La Peluquería LA PE0R BRUJA SERIES SSLA PE0R BRUJA TEMP. 2 SERIES SSLa Peste - [Temp 1] [Caps.06] La Que Se AvecIna (13+15+14+11+13+13+13+11+19+13) 10 Temps (99,7 GB) Esp La RepublIca (13 Cap) (11,9 Gb) Esp La Ruta Blanca (92 Cap) (27,3 Gb) Esp LA SALALa Señ0ra (13+17+9) (26,9 Gb) 3 Temps Esp La S0nata Del SIlencI0 La TenIente (24 Cap) (8,60 Gb) Esp La TIra (20+20+15+15+20+20+20+15+14) (35,7 Gb) Esp La T0 Vegas - [Temp 1] [Cap 15] (Hd) La Tregua (La Treve) [Temp 1] [Cap 10] (Hd) La verdad - [Temp 1] [C1-16 ESPAÑ0LA C0PIARLa VIda L0ca La VIuda Negra (78 Cap) (16,3 Gb) esp LA Z0NA (F0RMAT DVD)Lab Rats ElIte Fce Temp 1 c1-11,14-15 fc5,12,13 SS Lady La Vended0ra De R0sas (77 Cap) (16,1 Gb) Usa Lal0la (160 Cap) (75,3 Gb) (Esp) Las 7 Pr0fecIas Mayas (MInIserIe) [07 Cap.] Las Aventuras Del CapItan AlatrIste (12 Cap) (5,50 Gb) Usa Las ChIcas De 0r0 (13 Cap) (5,83 Gb) Esp Las ChIcas Del Cable - [Temp 3] [Caps.08] Las ChIcas Del Cable -[Temp 1] [Caps.08] LAS ESCAL0FRIANTES AVENTURAS DE SABRINA (F0RMAT DVD)LAS ESCAL0FRIANTES AVENTURAS DE SABRINA DVD SERIES SSLas Huerfanas De La 0brapIa (N0velas Cubanas) Las Muñecas De La MafIa (24+22) (12,4 Gb) 2 Temps (Esp) Las Vegas (23+24+23+17+19) (35,9 GB) 5 Temp (usa) Lask0 - El Puñ0 De DI0s (7+8) (35,7 Gb) 2 Temps Esp Last Man StandIng - [Temp 7] [C1-10 fs3,7-8,10 Last Man StandIng (24+18+22+22+21+26) (20,7 GB) 6 Temps (usa) Last Res0rt (13 Cap) (4,05 Gb) (Usa) Law & 0rder SpecIal VIctIms UnIt (23+22+22+19+22+24+24+23+24+22+24+12+0+24+10) (91,2 GB) 19 Temps Usa Law & 0rder True CrIme [Temp 1] [Cap 08] (Hd) Law and 0rder L0s Angeles LEGACIES (1RA TEMP0RADA) DVD. 1LegacIes DVD 2Legend 0f The Seeker (22+22) (15,1 Gb) 2 Temps Usa Legends (10 Cap) (3,33 Gb) Usa Legends 2014 (10 Cap) (3,33 Gb)Temp 2 Usa LegI0n (8+11) (6,90 GB) 2 Temps Usa LegIt ---- aquI me quedeLes H0mmes De L'0mbre [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) (2) Les Revenants [Temp 2] [Cap 08] (Full Hd) Lethal Weap0n - [Temp 1] [Cap-18] Lethal Weap0n - [Temp 3] [C1-10 FS10 Lethal Weap0n (Seas0n 2) [22 Cap.]Leverage (13+15+16+18+15) (26,5 Gb) 5 Temps Usa Lex (5+11) (8,48 Gb) 2 Temps Esp LIar - [Temp 1] [C1-6 LIbrarIans (10 Cap) (3,32 Gb) Usa LIe T0 Me (13+22+13) (14,4 Gb) 3 Temps Usa LIfe (11+21) (10,9 Gb) 2 Temps Usa LIfe 2018 - [Temp 1] [C1-16 c0reana ss LIfe As We Kn0w It (13 Cap) (5,11 Gb) Usa --- aquI me quedeLIfe In PIeces (La VIda En PIezas) [Temp 3] [Cap 22] (Hd) LIfe Is t00 Sh0rt LIfe 0n Mars (Uk) (8 Cap) (8,58 Gb) Esp LIfe Unexpected (13+13) (8,89 Gb) 2 Temps (Usa) LIfelIne - [Temp 1] [Caps. 08] LIfelIne PulsacI0nes - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) LIfe's T00 Sh0rt (7 Cap) (1,59 Gb) (Usa) LIGHT AS A FEATHER SERIES SSLIghts 0ut (13 Cap) (3,82 Gb) Usa LImb0 - [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) LImItless (16 Cap) (3,77 Gb) Usa LIne 0f Duty (5+5+6+6) (8,06 GB) 4 Temps Usa LIp ServIce (6+6) (6,66 Gb) 2 Temps Usa LIpstIck Jungle LIstad0.txt LIV & MADDIE (Seas0n 1) [21 Cap] [D0blad0]LIV & MADDIE (Seas0n 2) [24 Cap.] [D0blad0]LIv & MaddIe (Seas0n 3)LIv & MaddIe 4LIv and MaddIe - [Temp 4] [C1-15 fc2-6,13 ss LIvIng BIblIcally - [Temp 1] [C1- 13 ss Llamame Bruna (8+8) (7,52 GB ) 2 Temps Llamame Bruna Temp. 3L0 Que Esc0ndían Sus 0j0s L0aded [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) L0b0s (9 Cap) (5,01 Gb) Esp L0nd0n Spy (5 Cap) (1,51 Gb) Usa L0ne Star L0ngmIre (10+13+13+13+10+10fsub) (26,5 GB) 6 Temps (Usa) --- aquI me quedeL00kIng (7 Cap) (1,25 Gb) (Usa) L0pez Temp 1 c1-12 ss L0pez Temp 2 [C1-12 ss L0re - [Temp 2] [Caps.06] L0s 3 Caínes (74 Cap) (46,6 Gb) Esp L0s 3 VIllal0b0s (Cuba) [69 Cap.] FIN L0s Desenterrad0s De Le Trep0rt (Les Tem0Ins) - [Temp 2] [Cap 6] (Hd) L0s ElegId0s (The Ch0sen 7) L0s GuardIanes Del B0sque (SerIes P0lIcIacas Cubanas) L0s HechIcer0s de Waverly PlaceL0s H0mbre De Pac0 (13+14+13+13+13+13+13+12+13) 9 Temps (69,8 Gb) Esp L0S MEDICI SEÑ0RES DE FL0RENCIA TEMP. 2 SERIES SSL0s MedIcI, Señ0res De Fl0rencIa L0s MIsterI0s De Laura (13+13+13) (16,4 Gb) 3 Temps Esp L0s Papal0ter0s (SerIes Cubanas) L0s Pequeñ0s FujItIv0s (SerIes Cubanas) L0s Pr0tegId0s (13+14+14) (26,9 Gb) 3 Temps Esp L0s QuIen (12 Cap) (6,79 Gb) Esp L0s reyes del empeñ0 (Temp0rada UnIca) L0s Serran0 (12+13+19+26+26+27+16+7) (92,7 Gb) 8 Temps Esp L0s SImulad0res (13 Cap) (1,25 Gb) (VersI0n ArgentIna) L0s SImulad0res (6+11) (6,95 Gb) 2 Temps Esp L0S S0LDAD0S DE HITLER SERIES SSL0s VIllal0b0L0st (24+24+23+13+17+18) (44,3 Gb) 6 Temps Usa --- aquI me quedeL0st GIrl (13+13+13+22+16) (22,1 GB) 5 Temps Usa L0st In Space [Temp 1] [Cap 10 ] (Hd) L0udermIlk - [Temp 1] [C1-10 SS L0uIe (8 Cap) (1,19 Gb) Temp 5 Usa L0ve - [Temp 2] [C1-12 SS L0ve - [Temp 3] [Cap 08] (Hd) L0ve BItes (8 Cap) (2,73 Gb) Usa L0vesIck - [Temp 3] [C1-8 L0vesIck [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) L0w WInter Sun (10 Cap) (1,69 Gb) Usa LucIfer - [Temp 3] [C1-26 C0PIARLucIfer [13+18] (10,6 GB) 2 Temp Usa Luck (9 Cap) (4,66 Gb) Usa Luna Un MIsterI0 En Calenda (12+8) (12,2 Gb) 2 Temps Esp Luther (6+4+0+2+4) (6,95 GB) 4 Temps Usa MACGYVER (3RA TEMP0RADA)MacGyver 2016 [21+23+11] (15,9 GB) 3 Temps Usa Mad L0ve (13 Cap) (2,21 Gb) Usa Mad Men (13+13+13+13+13+13) (25,6 Gb) 6 Temps Usa Madam Secretary - [Temp 5] [C1-10 Madam Secretary (22 Cap) (4,77 Gb) Usa Made In Cartagena 52 Cap Made In Jersey Madres F0rz0sas (Fuller H0use) - [Temp 3] [Cap 18] (Full Hd) MAFI0SA TEMP. 2 SERIES SSMagdalena (N0velas Cubanas) MagIc CIty (8+8) (4,11 Gb) 2 Temps Usa Magnum P I - [Temp 1] [C1-10 MAGNUM PI (1RA TEMP0RADA) DVD. 1Maj0r CrImes Make It 0r Break It (20+8+20) (16,4 Gb) 3 Temps Usa --- aquI me quedeMalIbu C0untry Maltese - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) Man SeekIng W0man - [Temp 2] [Caps.10] Man SeekIng W0man (Temp0rada 3) [10 Cap.] FDT Man Up Man wIth a plan (seas0n 1)22 cap.falta el 8 Manhattan (13+10) (8,96 GB) 2 Temps Usa ---- aquI me quedeManhattan L0ve St0ry Dvd ManIac (2018) Dvd ManIfest - [Temp 1] [C1-9 MANIFEST (1RA TEMP0RADA)Man0l0 Y BenIt0 C0rp0reIsI0n (12 Cap) (7,85 Gb) Esp Mar De PlástIc0 (11+13) (13,7 GB) 2 temp esp Marcella (8+8) (13,7 GB) 2 temp esp Marc0 P0l0 (10 Cap) (2,70 Gb) (Esp) Marc0 P0l0 0KAYMarleys Gh0sts - [Temp 2] [C1-5 fc3 Marl0n - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Mar0n.T3 c1-13 fc2,3 SS MarrIed T2 c1-13 SS Mars - [Temp 2] [C1-6 MarseIlle - Temp 2 c1-8 Marvel´s DaredevIl - [Temp 3] [Caps.13] Marvel?s GuardIans 0f The Galaxy - [Temp. 1] [Caps. 26] Marvels - Cl0ak And Dagger - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Marvels - Ir0n FIst - [10+10] (7,64 GB) 2 temp (usa) Marvel's Runaways [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Marvels Agent Carter (8+10) (5,42 Gb) 2 Temps (Usa) Marvel's Agents 0f ShIeld [22+21+22+22+22] (30,0 GB) 4 temp usa --- aquI me quedeMarvels DaredevIl (13 Cap) (3,91 Gb) Usa Marvels Inhumans - [Temp 1] [Cap-08] Marvels Luke Cage [13+13] (8,33 GB) 2 Temp usa Marvels Runaways [10+13] (6,38 GB) 2 Temp usa --- aquI me quedeMarvels The Defenders Marvel's The Defenders - [Temp 1] [Caps.08] [Dual AudI0 HD] MARVELS THE PUNISHER [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD) --- aquI me quedeMary and Jane - Temp 1 [C1-10 FS6-10 MARY KILLS PE0PLE TEMP. 2 SERIES SSMasha Y El 0s0 (2 Temp) Master 0f H0rr0r (13+13) (11,7 Gb) 2 Temps Usa MASTER 0F N0NE [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Masters 0f Sex (12+12+12+10) (14,2 GB) 4 Temps (Usa) Matad0r Us (13 Cap) (4,64 Gb) Usa Matal0b0s (22 Cap) (7,06 Gb) Esp Mayans MC - [Temp 1] [C1-10 McMafIa - [Temp 1] [C1-8 Me Myself and I - [Temp 1] [C1-13 FS4-13 MECH-X4 [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)MedIcal InvestIgatI0n (20 Cap) (7,47 Gb) Usa MedIcI Masters 0f Fl0rence MedIum (16+22+22+16+19+22+13) (44,3 Gb) 7 Temps Usa MelIssa & J0ey (36 Cap) (1,65 Gb) Temp 3 (Usa) MelIssa and J0ey (30+16+37+22) (17,6 GB) 4 Temp Melr0se Place Mem0rIas De Un Abuel0 (SerIes Cubanas) MemphIs Beat (10+10) (6,83 Gb) 2 Temps Usa Men At W0rk (10+10+10) (3,79 GB) 3 Temp Usa Mental (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Mentes CrImInales SIn Fr0nteras [Temp 1] [Cap 13] Mentes CrImInales Temp. 10.jpgMerlI (13+13) (12,7 GB) 2 Temp esp MerlIn (13+13+13+13+13) (22,1 Gb) 5 Temps Usa MetastasIs (62 Cap) (20,2 Gb) Esp Mete0r - Path T0 DestructI0n (MInIserIes) [2 Cap.] FDT MI Perr0 TIene Un Bl0g (22 Cap) (7,58 Gb) Esp.usa MI3d0s (13 Cap) (2,93 Gb) Esp MIamI MedIcal MIddlemarch - [Temp 1] [Cap 07] MIdnIght Texas - [Temp 1] [Caps.10] MIke & M0lly (24+23+23+22+22+7) (22,1 Gb) 5 Temps Usa MIllennIum (22 Cap) (1,65 Gb) (Usa) MIndhunter - [Temp 1] [Caps.10] MInIserIes Dvd MIn0rIty Rep0rt (10 Cap) (4,58 Gb) Usa MIR - MedIc0 Intern0 ResIdente MIs Ad0rables VecIn0s (15+16+14+18) (37,7 Gb) 4 Temps Esp MIsfIts (6+7+8+8+8) (12,0 Gb) 5 Temps Usa MIss FIsher´s Murder MysterIes - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) MIssIng (10 Cap) (3,30 Gb) Usa MIssI0ns (2017) - Temp 1 [C1-10 fc6,8, fs3 MIstresses (13+13+13) (11,2 GB) 3 Temps UsaMIx0l0gy (13 Cap) (1,79 Gb) Usa M0b CIty - [Temp 1] [Cap.06] M0dern FamIly (24+21+24+24+24+24+22+22+7+10) (34,0 GB) 10 Temps Usa M0m - [Temp 6] [C1-11 fs10-11 M0m (Seas0n 2) M0m (Seas0n 3) M0m Temp (18 Cap) (2,70 Gb) (Usa) M0nday M0rnIngs (10 Cap) (2,24 Gb) Usa M0nk (13+16+16+16+16+16+16+16) (42,3 Gb) 8 Temps Usa M0nr0e M0nster - [Temp 1] [Cap 07] (Full Hd) M00n LIght (16 Cap) (5,46 Gb) Usa M00ne B0y M0r0cc0 L0ve In TImes 0f War - [Temp 1] [C1-13 SS M0ssad 101 Temp 1 [C1-13 traducIda M0tIve M0tIve (13 Cap) (4,70 Gb) Usa M0tIv0s Pers0nales (13 Cap) (8,78 Gb) Temp 2 Usa M0zart In the Jungle - [Temp 2] c1-4 de 10 M0zart In the Jungle - [Temp 3] [Caps. 10] M0zart In the Jungle - [Temp 3] C1-8 fc5,9-10 M0zart In The Jungle (10 Cap) (1,56 Gb) Temp0rda 2 Usa Mr Mercedes - [Temp 2] [C1-10 Mr Bean (16 Cap) (3,83 Gb) Usa Mr D - [Temp 5] [1-13 fc7 ss Mr Inbetween - [Temp 1] [C1-6 Mr R0b0t Mr R0b0t (10+12) (5,22 Gb) 2 Temps (Usa) Mr R0b0t (Temp0rada 3) [09 Cap] Fdt Mr SelfrIdge (10 Cap) (3,00 Gb) Usa Mr. bean (16 cap) (1,42 gb) usa Mr. SunshIne Much0 RuId0 (N0velas Cubanas) Mujeres AsesInas (22+37+7+12) (26,3 Gb) 4 Temps Arg Mund0 Hacker (MInIserIe) [8 Cap] FDT Murder In The FIrst (10+12+10) (8,59 GB) 3 Temps Usa (Usa) Murder 0ne (23+18) (13,9 Gb) 2 Temps Usa Muse0 C0c0nut (13+10) (7,00 Gb) 2 Temps Usa Mutant X - [Temp 1] [Cap 22] Mutantes X Segunda Vez Temp 2 Dvd My Mad Fat DIary My Name Is Earl (24+23+22+27) (15,8 Gb) 4 Temps Usa My 0wn W0rst Enemy (9 Cap) (3,07 Gb) (Usa) Mystery GIrls (10 Cap) (1,91 Gb) Usa Mythbusters (Seas0n 2) [24 Cap] Mythbusters (Seas0n 3) [16 Cap.] Mythbusters (Seas0n 5) [13 Cap] Mythbusters (Seas0n 6) [19 Cap] Mythbusters (Seas0n 7) [12 Cap] Mythbusters (Seas0n 8) [10 Cap] Narc0s (10+10+10) (12,5 GB) 3 Temps (Usa) Narc0s MexIc0 - [Temp 1] [C1-10 NashvIlle (10 Cap) (2,96 Gb) Temp 4 Usa NashvIlle (21+22+22+21+22+10sIn sub) (12,5 GB) 6 Temps (Usa) NCIS Navy InvestIgacI0n CrImInal T3 C3.5,7-14,2,17,21-22 SS NcIs New 0rleans (23 Cap) (7,25 Gb) Usa NcIs (23+23+15+14+25+24+24+24+24+11+10) (65,7 Gb) 16 Temps usa aquI me quedeNcIs L0s Angeles (24+24+24+24+24+24+23+24+9+11) (48,7 Gb) 6 Temps Usa NCIS New 0rleans - [Temp 5] [C1-10 fs3,10 NCIS New 0rleans S02 NCIS New 0rleans S03 Necessary R0ughness (12+16+9) (11,0 Gb) 3 Temps Usa Nek0m0n0gatarI (Kur0) (Temp0rada 1) [4 Cap.] FDT New Amsterdam New Amsterdam - [Temp 1] [Caps.22]NEW AMSTERDAM (1RA TEMP0RADA) DVD. 1New Bl00d Dvd New GIrl (24+25+23+21+22+22+8) (21,6 GB) 6 Temps Usa Next 0f KIn - [Temp 1] [Cap 06] (Hd) NIcky Jam El Ganad0r [Temp0rada 1] [Caps. 13] NIcky RIcky DIcky & Dawn - [Temp 3] [C1-23 fc9,11,13 ss NIcky RIcky DIcky And Dawn - [Temp 4] [C1-14 fc3 ss NIght And Day - [Temp 1] [C1-13 ITALIAN0 NIght Satlker (10 Cap) (3,35 Gb) (Usa) NIghtflyers - [Temp 1] [C1-10 NIkIta (22+22+22+6) (7,00 Gb) 4 Temps Usa NIp Tuck (13+16+15+15+22+19+9) (37,9 Gb) 7 Temps Usa --- aquI me quedeNNC N0tIcIas - 001.mp4 N0 0rdInary FamIly (20 Cap) (6,85 Gb ) (Usa) N0 T0m0rr0w - [Temp 1] [Caps.13] N0b0dIes - [Temp 1] [C1-12 ss N0b0dIes - [Temp 2] [C1-12ss N0tas Aparte - [Temp 1] [Cap 06] (Hd) N0venarI0 (7) (Cubanas) Nuev0 d0cument0 de text0.txt Number (13+24+24+18+23+16) (40,2 Gb) 6 Temps Usa Nurse JackIe [11+10+0+10+10+12+12] [6 Temp] 11,8 GB (usa) Nyc 22 (13 Cap) (3,25 Gb) (Usa) 0cupad0s (13 Cap) (6,43 Gb) (Esp) 0dd M0m 0ut (1t) 0ff The Map (Temp0rada ÚnIca) [13 Cap.] FDT 0h La Habana (N0velas Cubanas) 0lm0s Y R0bles 0lm0s Y R0bles - [Temp 1] 0lympus (13 Cap) (2,92 Gb) (Usa) 0nce Up0n A TIme (22+22+22+22+23+22+22) (45,7 GB) 7 Temps (Usa) 0ne BIg Happy (6 Cap) (907 Mb) Usa 0ne Day at a TIme 2017 - [Temp 2] [C1-13 ss 0ne Tree HIll (22+23+22+21+18+24+22+13) (55,8 Gb) 9 Temps Usa 0peracI0n C0raje (14) (Cubanas) 0peracI0n Mang0sta (15) (Cubanas) 0peracI0n Thresh0ld [Temp 1] [Cap 13] 0range Is The New Black (13+13+13+13+13+13) (27,3 GB) 6 Temps (Usa) 0rIgIn - [Temp 1] [Caps.10] 0rIgIns Un Rec0rrId0 P0r La HumanIdad 0rphan Black (10+10+10) (8,95 Gb) 3 Temps (Usa) 0ur GIrl - [Temp 3] [Cap 04] (Hd) 0utcast - [Temp 2] [Caps.10] 0utcast [2016] 0utcasts (8 Cap) (2,92 Gb) (Usa) 0utcasts S02 [10 Cap.] 0utlander - [Temp 3] [Caps.13] 0utlander - [Temp 4] [C1-9 0utlander (16 Cap) (6,24 Gb) Usa 0utlaw 0utsIders (2 temp0radas) 0uts0urced (22 Cap) (3,75 Gb) (Usa) 0ver There (13 Cap) (1,76 Gb) Usa 0YUNB0ZAN SERIES SS0z (8+8+8+16+8+8) (19,0 Gb) 6 Temps Usa 0zark - [Temp 1] [Caps.10] 0ZARK TEMP. 2 SERIES SSPabl0 Esc0bar El Patr0n Del Mal (113 Cap) (32,1 Gb) Esp PacIfIc0 Sur (MInIserIe) [6 Cap.] PaInkIller Jane (22 Cap) (7,51 Gb) Usa Pakt Palabra De Ladr0n AvIs (13 Cap) (4,39 Gb) Esp Pal0mItas (9 Cap) (3,70 Gb) Usa Pan Am Papal0ter0s (1t) Parenth00d (13+22+18+15+22+13) (30,5 GB) 6 Temps (Usa) Parks And RecreatI0n (6+24+16+22+22+22+13) (20,3 GB) 7 Temps (Usa) Partners ---- aquI me quedeParty D0wn (10+10) (3,21 Gb) 2 Temps Usa PatIt0 Fe0 (155+110) (97,8 Gb) 2 Temps (Esp) --- aquI me quedePatrIcIa Marc0s (13 Cap) (8,67 Gb) (Esp) PatrIck Melr0se - [Temp 1] [Caps.05]PatrIck Melr0se - [Temp 1] [Caps.05] PatrI0t - [Temp 1] [Caps.10] -- aquI me quedePatrI0t - [Temp 2] [C1-8 Patrulla 444 (10) (Cubanas) Peaky BlInders - [Temp 4] [C1-6 Peaky BlInders (6+6) (3,47 Gb) 2 Temps (Usa) Peaky BlInders Temp. 3 dvd Pel0tas (21+13) (15,7 Gb) 2 Temps Esp Penny Dreadful (8+9+9) (6,84 GB) 3 Temps Usa Pequeñas C0IncIdencIas - [Temp. 1] [Caps. 08] PerceptI0n (10+14) (3,21 Gb) 2 Temps Usa PerceptI0n S03[15 Cap.] 0K Perdóname, Señ0r PERR0S DE BERLIN (1RA TEMP0RADA) SERIES SSPers0n 0f Interest (23+22+23+22+13) (13,5 Gb) 5 Temp (usa) Pers0ns Unkn0wn (13 Cap) (3,75 Gb) (Usa) PesadIlla En La C0cIna (12+9+5) (17,8 Gb) 3 Temps Esp PIcnIc at HangIng R0ck - [Temp 1] [Caps.06]PIratas (8 Cap) (8,67 Gb) (Esp) PItch PlayIng H0use (10 Cap) (1,56 Gb) (Usa) Plaza De España (12 Cap) (4,31 Gb) Esp Plebs --- aquI me quedePlebs - [Temp 4] [C1-8 fs4-8 P0Int Pleasant P0ldark - [Temp 4] [Cap 08] (Hd) P0ldark (8 Cap) (2,86 Gb) Usa P0lIce Squad (6 Cap) (1,02 Gb) (Usa) P0lIcIas en el C0raz0n de la Calle (Seas0n 1) [13 Cap]P0lIcIas en el C0raz0n de la Calle (Seas0n 3) [14 Cap]P0lItIcal AnImals P0né A Francella (5 Cap) (4,17 Gb) Esp P0ne A Francella (PInar Del RI0) P0r Amar SIn Ley 2 DVD 2P0rtlandIa - [Temp 8] [C1-10 ss P0rtlandIa - [Temp 8] [Cap 10] (Hd) (5, 7, 10) P0se - [Temp 1] [C1-8 P0se - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) P0wer (8+10+10) (9,87 Gb) 3 Temps (Usa) P0wer TEMP 4 P0wer Temp. 5 dvd P0werless - [Temp 1] [C1-12 fc9,11 fs10-12 P0wers - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) (8,) P0wers (10 Cap) (3,96 Gb) (Usa) 2015 A Preacher Preacher - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Preacher - [Temp 2] [Cap 13] (Hd) PREACHER 3 SERIES SSPresunt0 culpable - [Temp 1] [C1-13 españ0la PRESUNT0 CULPABLE SERIES SSPretty LIttle LIars Pretty LIttle LIars (22+25+24) (17,8 Gb) 3 Temps Esp Pretty LIttle LIars S04 Pretty LIttle LIars S05 [25 Cap.] Pretty LIttle LIars S06 PrIde And PrejudIce (13 Cap) (7,55 Gb) (Usa) PrIme Suspect Us (12 Cap) (4,44 Gb) (Usa) PrImeval (6+7+10+7+6) (12,2 Gb) 5 Temps Usa PrImeval New W0rld (13 Cap) (4,27 Gb) (Usa) PrIsm Ark (Temp0rada 1) [12 Cap.] FDT PrIs0n Break - [Temp 5] [Caps.09] PrIs0n Break (22+22+13+22) (27,6 Gb) 4 Temps Usa PrIs0ners 0f War (9+14) (9,42 Gb) 2 Temps Usa PrIvate Eyes - [Temp 2] [Cap 12] (Hd) PrIvate Eyes Temp 1 [C1-11 FC2 fs5,7-10 PrIvate PractIce (9+22+22+22+21+10) (36,5 Gb) 6 Temps Usa PrIvate PractIce (Temp0rada 2) [22 Cap.] FDT PrIvIleged (18 Cap) (6,15 Gb) (Usa) Pr0fess0r T - [Temp 1] [C1-12 FS1-9 Pr0fess0r T - [Temp 2] [C1--13 fs 6-8 Pr0fug0s (13+13) (10,8 Gb) 2 Temps Esp Pr0fug0s (Temp0rada 1) [13 Cap.] FDT Pr00f Us (10 Cap) (2,46 Gb) Usa PsIc0nautas (1t) Psych (15+16+16+16+16+16+5+14) (41,3 Gb) 8 Temps (Usa) Psych0vIlle (7+6) (2,97 Gb) 2 Temps Usa PublIc EnemIes PublIc M0rals (10 Cap) (5,32 Gb) Usa PulsacI0nes Pulse - [Temp 1] [Caps.08]Pulseras R0jas (15+15) (2,97 Gb) 2 T
0 CUC
23 enero

Home Box TV //:ACTUALIZACIÓN DIARIA + MENSAJERÍA DESDE TEMPRANO EN LA MADRUGADA + PAQUETE [ súper organizado ] :\Fecha

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

*** ACTUALIZACIÓN DIARIA + PAQUETE SEMANAL + MENSAJERÍA ****** 1 TERA DIARIO DE INFORMACIÓN ***Para que su negocio crezca. Nosotros le garantizamos constancia, seriedad y puntualidad.*** SI USTED GANA NOSOTROS GANAMOS ****** PRECIO Y HORARIO DE LAS DIARIAS ***4:00 am a 7:30 am --- 7 CUC semanales [Sin mensajería, recogiéndolo en mi casa]4:00 am a 7:30 am --- 12 CUC semanales [Con mensajería en su casa o negocio]*** NOTA: El cierre el lunes es a las 4:00 am en mi casa, 4:30 con mensajería ****** PRECIO Y HORARIO DEL PAQUETE ***Jueves [9:30 AM] + viernes [7:30 AM] + sábado [7:30 AM] + lunes [5:00 AM]*6CUC*[10 CUC con mensajería]Jueves [9:30 AM] + viernes [7:30 AM] + sábado [7:30 AM] + lunes [7:30 AM]*4CUC*[8 CUC con mensajería]viernes [7:30 AM] + sábado [7:30 AM] + lunes [5:00 AM]*5CUC*[8CUC con mensajería]viernes [7:30 AM] + sábado [7:30 AM] + lunes [7:30AM]*3CUC*[7 CUC con Mensajería]sábado [7:30 AM] + lunes [5:00 AM]*5CUC*[5CUC con mensajería]sábado [7:30 AM] + lunes [7:30 AM]*2CUC*[5 CUC con mensajería]lunes [5:00 AM]*2CUC*[3CUC con mensajería]lunes [ A partir de las 7:30 AM]*1CUC*[2CUC con mensajería]*** PRECIO Y HORARIOS DIARIAS + PAQUETE ***Martes*Corte[7:30 AM] + miércoles*Corte[7:30 Am] + jueves*Corte[7:30 AM] +viernes*Corte[7:30 AM] +sábado*Prepaquete+Extra[7:30 AM] + lunes*Paquete Full[5:00 AM]*7CUC [12CUC con mensajería]LOS CORTES SE COMIENZAN A ENTREGAR A LAS 4:00 AM 7:30 AM ES LA HORA TOPE. EL PREPAQUETE SE COMIENZ A ENTREGAR A LAS 5:00 AM.***NOTA: el extra de las DIARIAS + PAQUETE es la información de la semana que no se puso en el paquete.*** 5 RAZONES PARA ESCOGERNOS ***1 Nuestro paquete no tiene publicidad suelta2 No tiene informacion repetida3 Las series tienen los subtítulos que salen en la semana organizados en las carpetas que le corresponde4 Todos los estrenos se anuncian como tal para que usted sepa que comenzó nuevo sin necesidad de revisar uno por uno + [ESTRENO]5 Toda la información esta organizada en carpetas para que resulte más cómoda la navegación por el paquete*** Home Box TV ****** Disfruta Tu Tiempo ***58176931 [Whatsapp]58392154*** NOTA: Si llama de un fijo se le devuelve la llamada ****Promocionado por la agencia publicitaria PUBLIKRTE*
0 CUC
23 enero

Paquete semanal a domicilio lea aquí **Fecha

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

Se vende el Paquete semanal a domicilio desde el lunes a 2 cuc . Puede escribirme por whatsapp si no estoy conectado me da una perdida y me conecto rápido. Municipios que atendemos!!!!Centro Habana Plaza VedadoAtencion para el cliente!!!!!!!Siempre se debe expulsar con seguridad antes de quitar el disco Muchas Gracias!!Puede Escribirme por WhatsappEl Paquete Contiene:! Lo Ultimo De Red De Redes! Premios [HD] [2019]! Revistas Organizadas! Seccion Cristiana! Sitios de Anuncios ClasificadosActualizacion AntivirusAnimadosAplicaciones MovilesAplicaciones PCCinemateca de CubaCombosConcursos de ParticipaciónConcursos de Participación [Clásicos]DeporteDocumentalesDoramas en TransmisionDoramas FinalizadosHumorInteresantes VariadosJuegos [2019]MangasMiniseriesMusica ActualizadaMusicales Actualizados [Videos]Novelas en Transmisión [Clasicas]Novelas en Transmisión [Estrenos]Peliculas [Clasicas]Peliculas [Clasicas] HDPeliculas [Estrenos] [AVI-MKV-MP4]Peliculas de Estreno [HD]Peliculas por ActoresPeliculas por GeneroPeliculas por GeneroPeliculas por SagasPeliculas por Sagas Reality Shows [Español]Reality Shows [Finalizados]Reality Shows [Ingles]Series [Dobladas Al Español] [Finalizadas]Series en Transmisión [Clasicas]Series en Transmisión [Estrenos]Series en Transmisión [HD]Series Finalizadas [Clasicos]Series Finalizadas [Estrenos]Shows LatinosShows Latinos [HD]Trailers [HD]Raidel 53301010 Si desea llame desde un fijo y pronto le devuelvo la llamada.
0 CUC
23 enero
Pánfilo (Vivir del cuento) episodios de 2018 y 2019 (54225338)Precio

Pánfilo (Vivir del cuento) episodios de 2018 y 2019 (54225338)Precio

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

Pánfilo (Vivir del cuento) episodios de 2018 y 2019 (54225338)El programa más popular de la TV cubana. Grabaciones digitales de muy buena calidad. Varios episodios están en HD 1080p y 720p.Tamaño total: 33.3 GBPrecio: 5 CUC (la colección completa)Hacemos entregas a domicilio con un precio ajustable en dependencia de la ubicación del lugar.Puede solicitar una actualización de todas nuestras ofertas de productos audiovisuales y educativos vía correo electrónico.Contacto: MiguelMóvil: 54225338 (preferiblemente llamar desde un fijo y se le devolverá la llamada tan pronto nos sea posible) --------------------Listado de episodios------------------------2019----A mal tiempo buena cara (2019).mkv Amigos que matan (2019).mkv Autoconsumo (2019).mkv Broma pesada (2019).mp4 Buscando guayabas (2019).mkv Cachita enamorada (2019).mp4 El barrio, la fiesta y el hombre nuevo (2019).mkv El regreso de mamá (2019).mp4 Escoba amarga (2019).mkv Help (2019).mkv Innovación (2019).mkv La herencia de Adelaida (2019).mkv La nueva vecina (2019).mkv Levantando la autoestima (2019).mkv Los zapaticos me aprietan (2019).mkv Robos, mentiras y disculpas (2019).mkv Sinceridad (2019).mp4 ---Total files: 17 (19.9 GB)----2018----80 y 20.avi Acto heroico.mkv Año nuevo.avi Asamblea.mp4 Ayúdame Freud.mkv Circulación mercantil.mp4 Compraventa de vivienda.avi Del amor y otros delirios.mp4 Desarrollo local.mkv El arreglo del gas.mkv El guapo del barrio (2018).mp4 El inversionista.mkv El regalo de Indirita.mkv Energía renovable.mp4 Entre la pesa y el peso.mkv Espejo de paciencia.avi Esperando la visita.avi Estafados.mkv Feliz 2019.mp4 La invitación de Ruperto.mp4 La permuta.avi La señora del anillo.mp4 Llegando al fondo.avi Longevidad.avi Luchando contra el ruido.avi Motorina.mkv Mundial de fútbol (2018).mp4 Pobre pero honrado.mp4 Tres microbrigadistas y un apartamento.mkv Un día normal.mp4 Una situación embarazosa.mkv Viege-tales.avi ---Total files: 32 (13.4 GB)---Filmes, documentales y series de calidad y de colección al mejor precio (0.10 CUC x GB) 54225338Disponemos de miles de filmes, documentales y series con gran variedad de nacionalidades, épocas y géneros, procurando la mejor calidad de imagen y sonido.Siempre trataremos de conseguir sus filmes, documentales y series en formato HD 1080p, con audio en el idioma original o dual, y subtítulos opcionales en español y en el idioma original. Si no logramos conseguirlos con esas características, garantizamos como mínimo una copia con buena calidad de imagen y sonido (nunca copias de cine o con baja calidad).Preparamos sagas y colecciones personalizadas por actores, directores y géneros de su preferencia.Díganos qué filmes, documentales y series desea disfrutar y se los llevaremos a su casa en un plazo no mayor de 72 horas a partir de que realice su pedido. Precio: 0.10 CUC x 1 GB de filmes o documentalesOfrezco el servicio de copia a domicilio para compras por un valor de hasta 10 CUC como mínimo. Por debajo de esa cantidad solo copio en mi lugar de residencia, en Aldabó, en el barrio situado detrás de la Facultad de Medicina Enrique Cabrera.Puede solicitar una actualización de todas nuestras ofertas de productos audiovisuales y educativos vía correo electrónico.Contacto: MiguelMóvil: 54225338 (preferiblemente llamar desde un fijo y se le devolverá la llamada tan pronto nos sea posible)
5 CUC
23 enero
¡¡¡MegaPakete semanal actualizado diariamente hasta su casa - No importa donde!!53892663-78707094Fecha

¡¡¡MegaPakete semanal actualizado diariamente hasta su casa - No importa donde!!53892663-78707094Fecha

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

¡¡¡Cargado de las principales matrices- Omega Record. Studios Odisea!!! Bajamos la información más reciente del día para que siempre este al tanto a su material preferido Damos alcance adémas de cualquier material audiovisual(Revisar catálogo). Tenemos más de 60tb a disposición !!Lea todo el anuncio para que se entere de nuestras ofertas y servicios Cualquier duda llame y pregunte. Seriedad Telefono: 53892663-78707094 PRECIO: 2 cuc o 50 pesos CUERPO DEL PAQUETE: 1. !! Ciclo de Filmes por Actores 2. !! Ciclo de Filmes por Genero 3. !! Ciclo de Filmes por Sagas 4. !! Ciclo de Filmes por Sagas Animados 5. !! Cinemateca De Cuba 6. !! Conciertos 7. !! Extra 8. !! Cuba se entera (Diarios, revistas, etc) 9. !! Lo ultimo de red de redes 10. ! Premios (2019) 11. ! Pedidos de los clientes 12. ! Reality Shows (Español) 13. ! Reality Shows (Ingles) 14. ! Reality Shows Finalizados 15. ! Revolico + otros sitios 16. Actualización Antivirus (Kav, Nod32, Segurmática, Avira, Avast, Norton) 17. Animados 18. Aplicaciones para Ios 19. Aplicaciones para Moviles 20. Aplicaciones para PC 21. Concursos de Participaci¢n (2019) 22. Deporte Semanal (Alta Calidad AVI.Divx) 23. Discografia En Mp3 (2019) 24. Documentales (Variados- Series- Peliculas) 25. Doramas (Transmisión, Finalizados, Realitys, Musica y Videos) 26. Humor (2019) 27. Interesantes Variados (2019) 28. Juegos (2019) 29. Mangas (Anime) (2019) 30. Miniseries 31. Música MP3 (Actualizacion Semanal) 32. Musicales Videos Clip (Actualizacion Semanal) 33. Novelas (Finalizadas) 34. Novelas en Transmisi¢n (Clasicas) 35. Novelas en Transmisi¢n (Cubanas) 36. Novelas en Transmisi¢n (Estrenos) 37. Peliculas (3D) 38. Peliculas (4K) 39. Peliculas [60FPS] [2 veces la calidad del 4K] 40. Peliculas Clásicas (AVI, MP4, MKV) 41. Peliculas Clásicas (Dobladas al Español) 42. Peliculas Clasicas (HD) 43. Películas de Estreno (AVI, MP4, MKV) 44. Peliculas de Estreno HD (1080p)-(720P)-(Full HD) 45. Peliculas x Genero 46. Peliculas x países 47. Revistas Internacionales y Nacionales 48. Series Clasicas 49. Series Clasicas (Españolas) 50. Series en Transmisi¢n 51. Series Finalizadas por Temporadas (Dobladas al español) 52. Series Finalizadas por Temporadas (Clasicas) 53. Series Finalizadas por Temporadas (Estrenos) 54. Show (Actualización Semanal) (Convertidos) 55. Trailers (Peliculas Y Games) (2019) (ojo)¡¡¡Tenemos también gran variedad de novelas finalizadas y en transmisi¢n clasificadas x países!!! (ojo)¡¡¡Los que está odservando aquí es lo mismo que vera en el disco!!! (ojo)¡¡¡Los clientes del apartir del Martes recibiran el primer corte del Martes, que es un extra de audiovisuales (ojo)¡¡¡Hay supcarpetas dentro de las carpetas para guardar el orden y la organización, no va a ver aquí carpetas vacías ni directorios defectuosos, cada archivo está cuidadosamente posicionado para una busqueda y una navegación más rapida y placentera!!! ________________________________TODO HASTA LA COMODIDAD DE SU CASA_______________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
0 CUC
23 enero
Saludarte (programa de Canal Habana sobre medicina y salud) 54225338Precio

Saludarte (programa de Canal Habana sobre medicina y salud) 54225338Precio

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

Saludarte (programa de Canal Habana sobre medicina y salud) 54225338Excelente programa del Canal Habana dedicado a temas de medicina y cuidado de la salud.170 emisiones transmitidas entre los años 2015 y 2019, grabadas digitalmente en buena calidad.Tamaño total: 24,7 GBPrecio: 2 CUC (la colección completa)Hacemos entregas a domicilio con un precio ajustable en dependencia de la ubicación del lugar.Puede solicitar una actualización de todas nuestras ofertas de productos audiovisuales y educativos vía correo electrónico.Contacto: MiguelMóvil: 54225338 (preferiblemente llamar desde un fijo y se le devolverá la llamada tan pronto nos sea posible) ---------------------Emisiones disponibles---------------------Accidentes en verano.avi Acné juvenil.avi Adherencia terapéutica.avi Agangleonosis intestinal.avi Alergias alimentarias.avi Alzheimer.avi Artritis idiopática juvenil.avi Artritis reumatoidea.avi Artrosis.avi Asma.avi Ataxias hereditarias.avi Ateroesclerosis.avi Automedicación.avi Ácido fólico y embarazo.avi Biodanza.avi Cambios bucales en el adulto mayor.avi Cáncer como enfermedad crónica.avi Cáncer de mama en hombres.avi Cáncer de mama.avi Cáncer de vejiga.avi Cefalea tensional.avi Cefaleas trigeminales autonómicas.avi Condromalacia de rótula.avi Consecuencias de la prematuridad.avi Consulta de ginecología infanto-juvenil.avi Crecimiento del niño.avi Cuidados del riñón en niños y adolescentes.avi Daños provocados por el sol.avi Demencia vascular.avi Depresión infantil.avi Depresión.avi Día de la Medicina Latinaomericana (2017).avi Día de la Medicina Latinoamericana.avi Día de la Medicina.avi Día Mundial del SIDA.avi Dolor mamario.avi Dolores menstruales.avi Donaciones de sangre.avi Donación y trasplante de órganos y tejidos.avi Embarazo en la adolescencia.avi Endometriosis.avi Enfermedad cerebro-vascular.avi Enfermedad renal crónica en pediatría.avi Enfermedad renal crónica.avi Envejecimiento saludable.avi Esclerosis múltiple.avi Escroto agudo.avi Fibromialgia.avi Fibrosis quística.avi Fototerapia.avi Hemodiálisis.avi Hemofilia (2015).avi Hemorroides.avi Hepatitis C.avi Hepatitis y embarazo.avi Higiene bucal.avi Hipertensión en el embarazo.avi Hipertensión infantil.avi Hipertensión.avi Implante coclear.avi Infecciones urinarias.avi Insomnio.avi Interacciones medicamentosas.avi Juanetes.avi La tuberculosis.avi Lactancia materna exclusiva.avi Lactancia materna.avi Las arbovirosis.avi Lepra.avi Leptospirosis.avi Lesiones no intencionales en edad pediátrica.avi Lesiones no intencionales en la primera infancia.avi Linfoma.avi Litiasis urinaria.avi Lunares peligrosos.avi Mal uso de hierbas medicinales.avi Manchas del sol.avi Mano reumática.avi Medicina natural y tradicional (2017).avi Medicina natural y tradicional.avi Mitos de la depresión.avi Mujer y salud.avi Mujer, moda y salud.avi Neuralgia del trigémino.avi Niño sano.avi Nutrición infantil.avi Nutrición y desarrollo.avi Obesidad renal crónica en pediatría.avi Obesidad y enfermedad renal crónica.avi Oncología pediátrica.avi Osteoporosis.avi Parto vaginal o natural.avi Pediculosis.avi Pólipos en la laringe.avi Prevención del alcoholismo en los jóvenes.avi Prolapso vaginal.avi Prótesis bucomaxilofacial.avi Prótesis dental.avi Rabia.avi Reacciones adversas.avi Riesgo de la menopausia.avi Riesgo de la prematuridad.avi Riesgos de la cesárea.avi Rinitis alérgicas.avi Sangrado vaginal.avi Síndrome de Menier.avi Síndrome del túnel carpiano.avi Trastornos por déficit de atención con hiperactividad.avi Trastornos tiroideos.avi Tratamiento de la hipertensión infantil.avi Trombo.avi Urticarias.avi Vacunas para la alergia.avi Vaginitis.avi Vértigo Postural Benigno.avi VIH-SIDA (2017).avi VIH-SIDA.avi Virus del papiloma humano.avi Zika.avi Afecciones prostáticas.mkv Asfixia perinatal.mkv Baja visión en adulto mayor.mkv Bocio.mkv Cataratas.mkv Cáncer de pulmón.mkv Cirugía de mínimo acceso aplicada al cáncer.mkv Consulta Infanto Juvenil.mkv Cuidados de la retina.mkv Cuidados para envejecer.mkv Degeneración macular.mkv Día Mundial de la Salud Atención Primaria.mkv Enfermedades diarreicas agudas.mkv Factores de riesgo enfermedad cerebro-vascular.mkv Hemofilia (2019).mkv Hemofilia (II).mkv Infecciones oculares.mkv Interacciones medicamentosas (2018).mkv Lentes cosméticos.mkv Medicina latinoamericana.mkv Miastenia gravis.mkv Misión Milagro.mkv Obesidad.mkv Ortopedia en edad pediátrica.mkv Parkinson, atención temprana.mkv Parkinson.mkv Polineuropatía.mkv Precauciones de los factores de riesgo de enfermedades cerebro vasculares.mkv Prevención de enfermedades infeccionsas.mkv Prevención del cáncer.mkv Recomendaciones de Saludarte.mkv Rehabilitación ortopédica en niños.mkv Relación médico-paciente.mkv Transtornos menstruales por problemas endocrinos.mkv Uveítis.mkv VIH-SIDA (2018).mkv Aborto farmacológico.mp4 Anticoncepción de emergencia.mp4 Embarazo en la adolescencia (2019).mp4 Enfermedad celíaca.mp4 Enfermedades infecciosas.mp4 Glaucoma.mp4 Infertilidad.mp4 Las NIC.mp4 Nuevo fármaco para las hemorroides.mp4 Polifarmacia.mp4 Programa especial.mp4 Salud reproductiva.mp4 Toxoplasmosis.mp4 Trastornos dermatológicos de la vulva.mp4 Tuberculosis.mp4 ---Total files: 170 (24,7 GB)
2 CUC
23 enero

D-TODO DIGITAL ..... 3 0 2 .....T E R A S ..... TODAS LAS SERIES ..... GRAN COLECCION ..... 1 PESO MN X CAPITULO ......Fecha

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

23 Y 18 VEDADO - 78304695 - 52507955 - SAYMER091 Alerta P0lIcía 310 ThIngs I Hate Ab0ut Y0u (20 Cap) (3,30 Gb) 100 QuestI0ns 1000 Maneras de M0rIr [11+12+13] (10,7 GB) [3 Temp] 12 M0nkeys (13+13+10+10) 4 Temps (12,2 GB) 13 Reas0ns Why - [Temp 2] [Cap 13] (Full Hd) 14 De AbrIl La RepublIca - [Temp 2] [Cap 13] (HD) (6) 1600 Penn (13 Cap) (1,53 GB) 17 Instantes De Una PrImavera (10 Cap) (10,6 Gb) 17 M0ments 0f SprIng (12 Cap) (8,12 GB) 18 Rdc (22 Cap) (8,49 Gb) 19-2 (2DA TEMP0RADA)1983 - [Temp. 1] [Caps. 08] 1983 (1RA TEMP0RADA) SERIES SS2 Br0ke GIrls (24+24+24+22+22+22) 6 Temps (20,2 GB) 21 Thunder - [Temp 1] [Cap 07] (FULL HD) (7) 23 Pares (11 Cap) (4,08 GB) 24 H0ras (24+24+24+24+24+24+24+24+12) 9 Temps (68,9 Gb) 24 Legacy - [Temp 1] [Caps.12] 3,28 GB 3% (8 Cap) (2,30 Gb) Usa 30 DIas (6+6) (5,21 Gb) 2 Temps Esp 30 R0ck [21+15+22+22+23+22+13] (23,1 GB) [7 Temp] 3lbs (8 Cap) (2,79 GB) Usa 4 bl0cks - Temp 1 [C1-6 fc4 54 H0urs The Gladbeck H0stage CrIsIs - [Temp 1] [C1-4 ss 5th Ward - [Temp 1] [C1-6 ss 666 Park Avenue (13 Cap) (2,89 Gb) 7 DIas (21+23+22) 3 Temps (22,5 Gb) 7 VIdas (13+13+13+13+13+12+9+14+13+13+13+27+13+12+13) 15 Temps (80,4 Gb) 700 Eur0s (Tpu) (16 Cap) 6,42 Gb 90210 (24+22+22+24+22) 5 Temps (37,9 Gb) 90-60-90 DIarI0 Secret0 De Una Ad0lescente (16 Cap) (10,2 Gb) 911 [10+10] (6,76 GB) [2 Temp] A D The BIble C0ntInue (12 Cap) (3,14 Gb) Usa A DIsc0very 0f WItches - [Temp 1] [Cap 08] (HD) A GIfted Man [Temp 1] [16 Cap] A MIllI0n LIttle ThIngs - [Temp 1] [Cap 10] (HD) A Place t0 call H0me (13+10+10+12+10) (15,0 GB) 5 temp Usa A SerIes 0f Unf0rtunate Events (8+7) (3,28 GB) Temp 1 y 3 Usa A T0 Z (13 Cap) (1,80 Gb) Usa A T0rtas C0n La VIda (15+13) (18,9 Gb) 2 Temps Esp A Very Secret ServIce - [Temp 2] [C1-12 SS A.D The BIble C0ntInues (12 Cap) (3,43 GB) Faltan Sub Usa A.N.T. farm escuela de talent0s (25+20+6) faltan cap (16,4 gb) Aar0n St0ne (21+13) 2 Temps (9,28 GB) AbducId0s - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) AbducId0s Taken Bey0nd The Sky [Temp 1] [Cap 10] Ab0ut a B0y (13+14) 2 Temps (3,84 GB) Usa AbsentIa (10 Cap) (3,99 GB) Faltan Sub Usa Abuela De Veran0 (13 Cap) (6,52 Gb) Acceptable RIsk [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) (2) AccIdentally 0n Purp0se (18 Cap) (3,07 Gb) Accused (6+4) 2 Temps (4,13 GB) Usa Ackley BrIdge - [Temp 2] [Cap 12] (HD) (12) AcquItted (8 cap) Temp 1 ActI0n (13 Cap) (2,22 Gb) Usa ActI0n Team - [Temp 1] [C1-6 fc2 ss Acusad0s (13+13) (2 Temps) (18,6 Gb) After The Thr0nes (Seas0n 1) [10 Cap.] FIN AfterlIfe (6+8) (2 Temps) (5,13 GB) Aftermath (13 cap) (4,02 GB) USA AgaInst The Wall (13 Cap) (4,13 Gb) Agatha ChrIstIe - MIss Marple 1 (12 Cap) (11,4 Gb) Age bef0re beauty - [Temp 1] [C1-6 ss Agent X (10 Cap) (4,00 Gb) Usa AguIla R0ja [9 Temps] AIda (13+14+14+16+26+27+16+17+11+46+39) (120 Gb) 11 Temps Esp AIrl0ck - [Temp 1] [Caps.03] AkIl the fugItIve hunter - [Temp 1] [C1-4 ss Al C0mpas Del S0n (N0velas Cubanas) Al FIl0 De La Ley (13 Cap) (5,31 Gb) Esp AladIna (20+22) (9,73 Gb) Esp . 2 temps Alcatraz (13 Cap) (4,33 Gb) Usa Alerta C0bra (14+15+16) (16,3 GB) 3 temps (temp 7.8.9)Alex - [Temp 1] [C1-6 SS Alex Inc - [Temp 1] [C1-10 fs6,7,9,10 Alexa And KatIe [13+10] [2 Temp] Alf (26+26+26+26) 4 Temps (23,7 Gb) Esp Inc T4 Alf0ns0 El PrIncIpe MaldIt0 [2 Cap.] Alg0 Que Celebrar (8 Cap) (5,51 Gb) Esp AlIad0s (23+17) 2 Temps (14,4 Gb) Esp Inc T2 AlIas (22+22+22+22+17) (36,0 Gb) Usa AlIas El MexIcan0 (77 Cap) (20,0 Gb) Esp AlIas Grace (5 temp) temp 11.12.13.6.1 (36,0 Gb) Usa AlIens In AmerIca (18 Cap) (3,07 GB) Esp All Ab0ut The WashIngt0ns - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) All AmerIcan - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) All NIght - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) ALLI ABAJ0 TEMP. 4 DVD 2 SERIES SSAllI Y Abaj0 Españ0la (13+16) (13,2 GB) (Temp 1 y 3) Esp Ally Mcbeal (23+23+21+23+22) 5 Temps (32,3 GB) Usa (SerIes SSAlm0st Her0es (8 cp) (Temp 1) Alm0st Human (13 Cap) (2,99 Gb) Usa Al0ne T0gether [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) Alphas (11+13) 2 Temps (8,34 Gb) Usa Altered Carb0n - [Temp 1] [Caps. 10] AmazIng St0rIes [Temp 1] [Cap 08] AmerIcan CrIme (10+10) (6,43 GB) 2 Temp Usa AmerIcan G0thIc [22+22] 2 Temp [14,0 GB] USA AmerIcan H0rr0r St0ry (12+13+13+13+12+10+11+10) (32,3 GB) 8 Temps Usa AmerIcan H0usewIfe - [Temp 3] [C1-10 SS AmerIcan 0dyssey (13 Cap) (3,66 Gb) Usa AmerIcan vandal - [Temp 2] [C1-8 ss Am0r, Secret0s y Sex0 Ana de las Tejas Verdes (MInIserIe) [8 Cap.] AncIent AlIens [5+10+16+15+15+19+13] (7 Temps) [55,0 GB] USA Anclad0s (7 Cap) (2,76 Gb) Esp AndI Mack - [Temp 3] [C1- 7 ss Andr0meda (22+22+22+22+22) (38,5 GB) 5 Temps Esp Angel (22+22+22+22+22) (38,7 Gb) 5 Temps Esp Angel 0 Dem0nI0 (13+9) (15,9 Gb) 2 Temps Esp Angelas Eyes (13 Cap) (4,45 Gb) Esp AngIe TrIbeca [Temp 1) y (temp 4 sIn sub]) 2,70 GB AnImal KIngd0m [9+13+13] [3 temp] 13,7 GB AnImal PractIce S01 [8 Cap] 0K AnImals - [Temp 3] [C2-10 fs4 , 10 fc1,6, AnIme E Sangue - [Temp 1] [Cap 05] (Hd) Anne (2017) - [Temp 2] [C1-10 españ0l An0ther PerI0d [10+11] Temp 1.3 (4,64 GB) AntIvIcI0 (12 Cap) Tpu (8,21 Gb) Esp Anzac GIrls (Temp0rada 1) [06 Cap.] fdt Ap BI0 [Temp 1] [Cap 13] (Hd) AquarIus (13 Cap) (2,68 Gb) Usa AquI Estam0s (N0velas Cubanas) Aquí N0 Hay QuIen VIva (17+31+34+14+13) (54,2 Gb) 5 Temps Esp Aquí Paz y después Gl0rIa Arde MadrId - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) Are Y0u There Chelsea (12 cap) (Temp 1) Army WIves (13+19+18+18+13+13+23+13) (36,4 Gb) 7 Temp Usa Arrested Devel0pment (22+18+13+15+8) (16,7 GB) 5 Temp Usa Arr0w (23+23+23+15+21+23+23+9) (52,0 GB) 7 Temp Usa AscensI0n - [Temp 1] [Caps.03] AsesIn0s RItuales (8+8+8+8+8+8) (5,48 Gb) 6 Temps Esp --- aquI me quede ren0mAsh Vs EvIl Dead (10+10+10) (6,27 GB) 3 Temps Usa Ashes t0 Ashes (8 cap) (5,45 GB) Usa Así fue la España de Franc0 (9 cap) (4,44 GB) Esp Así se hace (10+13+16+16+16+12+12) (25,1 GB) 7 Temp Esp Astr0n0my Club - [Temp 1] [C1-6 SS Atlanta - [Temp 2] [Cap 11] (Hd) AtlantIs (12+12) (5,92 GB) 2 Temps Usa AtypIcal - [Temp 2] [Caps.10] Au ServIce De La France - [Temp 2] [Cap 12] (Full Hd) AustIn & Ally (19 Cap) (4,93 Gb) (Usa) Awake (13 Cap) (3,84 GB) (Usa) Awkward [Temp 5] [Cap 12] (Hd) B & B (13+16) (5,92 GB) 2 Temps Usa Baby - [Temp 1] [Cap 06] (HD) Baby Daddy (10+16+21+22+20) (12,6 Gb) 5 Temps Usa Back - [Temp 1] [C1-6 fc5 fs2-6 Back In The Game (13 Cap) (0,97 Gb) Usa Back In Very Small BusIness - [Temp 1] [C1-7 SS Backstr0m (13 Cap) (3,75 Gb) (Usa) BAD BL00D (1RA TEMP0RADA) SERIES SSBad Bl00d 2017 (8+8) (3,70 GB) (Faltan Sub) (2 Temps) Usa Bad educatI0n (6 Cap) (1,44 GB) (Usa) Bad GIrls (10+13+16+16+16+12+12) (33,5 GB) 7 Temps Usa Bad Guys (11 Cap) (3,19 Gb) (Usa) Bad Judge S01 [13 Cap.] 0K Bad M0ve - [Temp 2] [C1-7 ss Bad Teacher (13 Cap) (2,02 Gb) (Usa) Baj0 La Red - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) Baj0 S0specha (8+10) (8,06 Gb) 2 Temps Esp Ballers (10+10+10+9) (11,3 GB) 2 Temps (Usa) Banc0ft - [Temp 1] [C1-4 fs2-3 Band 0f Br0thers (10 Cap) (5,36 Gb) Usa Bang - [Temp 1] [C1-8 fc2-3,6 ss BanIshed (7 Cap) (2,02 Gb) (Usa) Bannan - [Temp 5] [C1-5 ss Banshee (10+10+10+8) (11,1 GB) 4 TEMP0RADAS USA Banshee 0rIgIns S03 [08 Cap.] Bar Karma BarbarIans RIsIng Part Temp 1 [c1-4 fc3 Bar0ness v0n sketch sh0w [Temp 1] y [Temp 2] SIn Sub Barry - [Temp 1] [Cap 08] (1,68 GB) Bartlett - [Temp 1] [C1-6 SS Bates M0tel (10+10+10+10+10) (12,0 GB) 5 Temps (Usa) Battle Creek (13 Cap) (3,18 Gb) (Usa) Battlestar GalactIca - Bl00d and Chr0me (10 Cap) (1,58 GB) (Usa) Battlestar GalactIca (15+20+20+21) (28,1 Gb) 4 Temps Usa Bbr0ja (2 Cap) (1,88 Gb) (Usa) Beat - [Temp 1] [C1-8 SS BEAT DVD SERIES SSBeautIful Pe0ple (16 Cap) (5,46 Gb) (Usa) Beauty And The Beast (22+22+13+13) (15,5 GB) 4 Temps Usa Beauty And The Beast .ClasIca. (22+22+22) (19,3 gb) 3 temps esp Beck - [Temp 7] [C1-4 fs3-4 Bedlam (2 Temps) (MInIserIe) BeIng ErIca (7+13+11) (16,3 GB) 3 temps (temp 1.2.4) BeIng Human (UK) (6+8+8+8+6) 5 Temps (17,3 GB) Usa (SerIes SSBeIng Human (US) (13+13+13+13) 4 Temps (16,4 GB) Usa (SerIes SSBelIeve (13 Cap) (3,26 Gb) Usa Bella and the bulld0gs - [Temp-2] C5-6,8-11,13 ,14 ,18 ss Bel0w The Surface [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) (1,2) Ben and Kate Benched (Seas0n 1) [12 Cap.]sIn subs 0K BerlIn StatI0n - [Temp 2] [Cap 09] (HD) (5, 6, 9) BERLIN STATI0N [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Besame PrImer0 [KIss Me FIrst] [Temp 1] [10 Caps] Best FrIends F0rever S01 [6 Cap.] 0K Best frIends whenever - [Temp 2] c1-12 fc3 ,7,12 ss Betas (11 Cap) (2,86 GB) Usa Betrayal (13 Cap) (2,38 Gb) Usa Betrayed - [Temp 2] [C1,4-5,8 ss Better Call Saul (10+10+10+10) (10,8 GB) 4 temps Usa Better 0ff Ted (13+13) (4,44 GB) 2 temps Usa Better wIth y0u (22 Cap) (3,76 GB) Usa Between S01 [6+6] (4,16 GB) Usa Bey0nd [10+10] (7,87 GB) Usa BIenvenId0s a la famIlIa - [Temp 1] [C1-3 ESPAÑ0L BIenvenId0s Al L0lIta BIg Lake BIg L0ve BIg Sh0ts (11 Cap) (3,75 GB) (Usa) BIg TIme Rush (18 Cap) (6,19 Gb) (Usa) BIkIe wars br0thers In arms - Temp 1 [C1-5 ss BIllI0ns (12 cap) (3,78 GB) USA BI0nIc W0man (8 Cap) (2,73 Gb) Usa BIrds 0f Prey (13 Cap) (4,44 Gb) Usa BIte Club - [Temp 1] [Cap 08] (HD) BItten (13+10+5) (7,93 Gb) 3 Temps (Usa) BIzaardvark - [Temp 3] [C3-6 FC1,2 SS BIzaardvark Temp 1 FC 1-22 fc 3-5,9,18,21 SS BIzaardvark Temp 2 [C1-10,14-17,19-22 ss Black B0x (13 Cap) (3,61 Gb) (Usa) Black Earth RIsIng - [Temp 1] [Cap 08] Black Ish - [Temp 5] [C1-8 ss Black Jesus Black lake - [Temp 1] [C1-8 fc2-3,6 ss Black LIghtnIng - [Temp 2] [Cap 09] (HD) BLACK LIGHTNING (F0RMAT DVD)Black MIrr0r (3+3+6+6) (8,09 GB) 4 Temps (Usa) Black SaIls (8+10+8+10) (19,9 GB) 4 Temps (Usa) Black-Ish (23 Cap) (3,39 Gb) (Usa) Black0ut Blacks B00ks Blade (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Blade The SerIes - [Temp 1] [Caps.13] Blanc0 Y Negr0 N0 (SerIes Cubanas) Bleak H0use (15 Cap) (3,90 Gb) Usa BlInd JustIce (13 Cap) (4,29 Gb) Esp BlIndsp0t (23+22+8) (15,8 GB) (3 Temp) USA BLINDSP0T [3R TEMP0RADA] DVD. 1 (F0RMAT DVD)BLINDSP0T [3RA TEMP0RADA] DVD. 2 FIN (F0RMAT DVD)BlIss (8+8+8) (5,74 Gb) 3 Temps (Usa) Bl00d & 0Il - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Bl00d TIes (10+12) (3,61 Gb) 2 Temps Usa Bl00d uk s01 - [Temp 1] [C2-6 ss fc1 Bl00dlIne - [Temp 3] [C1-10 fs3-7 Bl00dlIne (13 Cap) (3,62 Gb) (Usa) Blue Bl00ds - [Temp 9] [C1-10 Blue Bl00ds (22+21+23+22+22+17+22+10+11) (26,0 Gb) 9 Temps Usa Blue M0untaIn State (13+13+13) (6,26 Gb) 3 Temps Usa Blue Murder KIller C0p Bluest0ne 42 (8 Cap) (2,61 Gb) Usa B0ardwalk EmpIre (12+12+12+12) (17,0 Gb) 4 Temps Usa B0ardwalk EmpIre (8 Cap) (2,47 Gb) Temp 5 (Usa) B0bcat g0ldthwaIts mIsfIts and m0nsters - [Temp 1] [C1-5,7 fc3-4 ,6 SS B0dIes (6+11) (7,01 Gb) 2 Temps Usa B0d0 2017 - [Temp 1] [C1-3 ss B0dy 0f Pr00f (9+20+13) (12,3 Gb) 3 Temps Usa B0dyguard - [Temp 1] [C1-6 B0dyguard - [Temp 1] [Caps.06] B0nan0 La HIst0rIa Del PadrIn0 [MInIserIe] [04 Cap.] B0nes (10 Cap) (2,79 Gb) Temp 11 (Usa) B0nes (22 Cap) (6,96 Gb) Temp 10 (Usa) B0nes (22+21+15+26+22+23+13+24+24) (60,4 Gb) 9 Temps Usa B0nes (Temp0rada 12) 12 Cap B0rderlIne - [Temp 1] [C1-6 fc3-5 ss B0rderlIne 2016 - [Temp 2] [C1-6 fc4 ss B0RDERT0WN (1RA TEMP0RADA) SERIES SSB0red T0 Death (16+16+16) (5,40 Gb) 3 Temps Usa B0rn T0 KIll B0sch B0ss (8+10) (9,45 Gb) 2 Temps Usa B0st0n Legal (17+13+24+20+13) (39,0 Gb) 5 Temps Usa B0tInes (14 Cap) (2,81 Gb) Temp 11 (Esp) B0unty hunters 2017 - Temp 1 [C1-6 ss Brac0 [Temp 1] [Cap 08] BreakIng Bad (7+13+13+13+16) (39,0 Gb) 5 Temps Usa BreakIng In (7+5) (1,95 Gb) 2 Temps Usa (Inc T2 5 De 7) Break0ut KIngs (13+10) (7,85 Gb) 2 Temps Usa Breathe - [Temp 1] [C1-8 ss Breathless (6 Cap) (1,79 Gb) Usa BrIef Enc0unters - [Temp 1] [C1-2, 4 ,5 fc3,6 BrIgada AntIvIcI0 (9+11+13) (14,2 Gb) 3 Temps (Esp) BrIgada Central (14+12) (11,7 Gb) 2 Temps Esp BrIgada EspecIal (4) (Cubanas) BrImst0ne (13 Cap) (4,42 Gb) Esp Br0ad CIty Br0ad CIty - [Temp 4] [C1-10 Br0ad CIty Temp 3 [C1-10 fs1,8 Br0adchurch - [Temp-2] c1-5] fc 6,7,8 españ0l Br0adchurch (7 Cap) (2,38 Gb) Usa Br0adchurch (8 Cap) (1,89 Gb) Temp 2 Usa Br0ckmIre - [Temp 2] [C1-8 SS Br0en Br0ken TraI (MInIserIe) [2 Cap.] FDT Br0n Br0en - [Temp 4] [C1-3 SS Br0nx SIU - [Temp 1] [C1-8 ss Br00klyn NIne NIne (22 Cap) (1,93 GB) Usa Br00klyn NIne-NIne S02 [23 Cap.] Br00klyn NIne-NIne S03 [23 Cap.] Br0therh00d (11+10+8) (10,6 Gb) 3 Temps (Usa) Br0therh00d (2015) - T1 c1-4 de 11 fs4 Br0thers And SIsters (23+16+24+24+22) (33,6 Gb) 5 Temps Usa Bucket - [Temp 1] [C1-4 ss Buen Agente (8+11) (9,74 Gb) 2 Temps Usa Buffy The VampIre Slayer (12+22+22+22+22+22+22) (53,3 Gb) 7 Temps Usa Bull Bull [Temp 3] [Cap 10] (HD) Bull 2016 - [Temp 3] [C1-10 fs10 Bullet In The Face (6 Cap) (1,32 Gb) Usa Bulletpr00f - [Temp 1] [Caps.06] Bunheads S01 [18 Cap.] 0K Bunk d - Temp 2 [C 2,5,12-21 fc17 ss Bunk?d - [Temp 3] [C1-15 SS Bunkd - [Temp-1] c5-8,10-11,13,15,17,19 -21 SS BUNKD SERIES SSBurden 0f truth - [Temp 1] [C1-10 SS Burn N0tIce (12+16+16+18+18+18+13) (36,5 Gb) 7 Temps Usa Burn Up (MInIserIe) [2 Cap.] FDT Busted - [Temp 1] [C1-10 fc7,8 SS C0REANA Butterfly - [Temp 1] [C1- 3 FS2-3 By Any Means (6 Cap) (1,44 Gb) Usa Byw Celwydd - [Temp 1] [C1-8 ss Byw Celwydd - [Temp 2] [C1-8 ss Byw Celwydd - [Temp 3] [C1-8 ss Cable GIrls - [Temp 3] [Caps. 08] Cadetes (10 Cap) (3,54 Gb) Usa CalIf0rnIcatI0n (12+12+12+12+12+12+12) (19,4 Gb) 7 Temps Usa Call My Agent [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) Call My Agent [Temp 2] [Cap 06] (FULL HD) Call My Agent [Temp 3] [Cap 06] (FULL HD) Call the mIdwIfe - [Temp 7] [C1-8 fs7,8 Call The MIdwIfe (7+8+8) (9,25 Gb) 3 Temps Usa Call The MIdwIfe (Seas0n 4)[8 Cap.] Camel0t (10 Cap) (5,45 Gb) Usa Camera Cafe (12+7) (5,59 Gb) 2 Temps Usa CAMIN0S (F0RMAT DVD)Camp CampIng - [Temp 1] [Cap 08] (HD) (8) CampIng us - [Temp 1] [C1-8 FS4,6 CandIce Ren0Ir - [Temp 6] [C1-7,10 FC4 ESPAÑ0L Cane (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Cant C0pe W0nt C0pe - [Temp 2] [C1-6 fc2 ss Cant C0pe W0nt C0pe -T1 c1 -6 ss Capad0cIa (13+13+13) (21,1 Gb) 3 Temps Esp Cape T0wn - [Temp 1] [C1-6 fc4 ss Capítul0 0 - [Temp 1] [C1-5 argentIna CaprIca (18 Cap) (6,46 Gb) Usa Carcel De Mujeres (8 Cap) (2,72 Gb) Usa CardInal [Temp 2] [Cap 06] (HD) CardInal (6 cap) (1,78 GB) USA SIn SubCarl Webers The FamIly BusIness - [Temp 1] [C1-4 ss Carl0s, Rey Emperad0r (10 Cap) (2,98 Gb) (Esp) CarnIvale (12+12) (8,17 Gb) 2 Temps Usa Carp00lers (13 Cap) (2,22 Gb) Usa Carters Get RIch - [Temp 1] [C1-6 fc2 ss Casad0s C0n HIj0s (37+17) (13,2 Gb) 2 Temps Esp Case - [Temp 1] [Cap 09] (FULL HD) Case HIst0rIes CasI Human0s [Temp 1] [Cap 1 A 3] CasI Perfect0s (13 Cap) (4,42 Gb) (Esp) Castle (10+24+24+23+24+23) (27,4 Gb) 6 Temps Usa Castle (22 Cap) (7,21 Gb) Temp 8 (Usa) Castle (23 Cap) (6,00 Gb) Temp 7 (Usa) Castle R0ck - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Casual - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Casual - [Temp 4] [Cap 08] (Hd) Caught Ca - [Temp 1] [Cap 05] (Hd) Cazad0res De H0mbres (8 Cap) (2,22 Gb) Esp Cedar C0ve T1 - SIN SUB -C0PIARCedar c0ve T2 - SIN SUB -C0PIARCegad0 P0r La Luz - [Temp 1] [C1-8 españ0la ChaIn 0f C0mmand - [Temp 1] [C4-8 ss ChampaIgn Ill - [Temp 1] [C1-10 Chance - [Temp 1] [Caps. 10] Chance - [Temp 2] [Cap 10] (HD) CHANCE [TEMP0RADA 2] SERIES SSChannel Zer0 - [Temp 4] [C1-6 Channel Zer0 [Temp 4] [Cap 06] (HD) Channel Zer0 Dvd Cha0s (13 Cap) (4,44 Gb) Usa CharIte CharlIe's Angels (8 Cap) (2,73 Gb) Usa Charmed - [Temp 1] [Caps.22]Charmed (22+21+22+22+23+22+22+22) (54,3 Gb) 8 Temps Esp Charmed 2018 - [Temp 1] [C1-9 Chase (18 Cap) (4,48 Gb) Usa ChasIng LIfe Chausee D Am0ur - [Temp 1] [C1-10 ss Cheers ChemIstry CherIf - [Temp 5] [Cap 10] (Hd) (9, ) Chesapeaken Sh0res - [Temp 3] [C1- 10 fs4-8 ChewIng gum -t1 c1-6 sb desfasad0s ChIca Busca ChIca (18 Cap) (1,91 Gb) Esp ChIcag0 FIre - [Temp 7] [C1-9 ChIcag0 FIre (24+22+23+16) (22,2 Gb) 4 Temps (Usa) ChIcag0 FIre [Temp 6] [Cap 22] (HD) (14, 15 ) ChIcag0 FIre S05 [22 Cap.] ChIcag0 JustIce ChIcag0 Med - [Temp 3] [Cap 20] (HD) ChIcag0 Med - [Temp 4] [C1-9 FS9 ChIcag0 Med (11 Cap) (3,12 Gb) (Usa) ChIcag0 P D temp 4 y 5 ChIcag0 P.d (15+23+15) (15,1 gb) 3 temps (usa) ChIcag0 PD - [Temp 6] [C1-9 FS5,9 ChIcag0 PD [Temp 5] [Cap 22] (HD) ChIcag0 PD S04 [23 Cap.] ChIldrens H0spItal US Temp 7 [c1-14 ss ChIllIng Adventures 0f SabrIna - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) ChIna Salvaje (6 cap) (4,03 GB) USA ChIrInguIt0 De Pepe (10 Cap) (6,03 Gb) (Esp) Ch0sen - [Temp 1] [C1-3 Ch0sen (6 Cap) (1,08 Gb) Usa Chuck (13+22+19+24+13) (31,0 Gb) 5 Temps Usa CIENCIA MÁGICA SERIES SSCIta C0n El CrImen[Temp 1] [Cap 10] (Hd) (3,) CIty Hunter (20 Cap) (14,2 Gb) (Usa) ClandestIn0 c0n DavId BerIaIn - [Temp 2] [C2-6 Clase 406 (17+18) (12,3 Gb) 2 Temps Esp Clash 0f the G0ds Claws CLAWS TEMP. 2 SERIES SSCle0patra 2525 Cleverman - [Temp 1] .v0b Cleverman - [Temp 2] [Caps.06] ClIpped (10 Cap) (1,67 Gb) (Usa) ClIque - [Temp 2] [C1-6 SS Cl0se T0 The Enemy Dvd Club De Cuerv0s (12 Cap) (4,78 Gb) (Esp) C0caIne C0ast FarIna - [Temp 1] [Caps.10] C0de Black - [Temp 1] [Caps.18] C0de Black - [Temp 2] [Caps.16] C0de Black - [Temp 3] [Cap 13] (Hd) C0ld Case (23+23+23+24+18+23+22) (53,0 Gb) 7 Temps Usa C0ld Feet - [Temp 7] [C1-2,5,7 SS C0l0ny - [Temp 3] [Caps.13] C0l0ny (10+13) (11,7 GB) 2 TEMP0RADAS USA C0lumb0 (9+8) (10,8 Gb) 2 Temps Usa C0mand0 ElIte (84 Cap) (27,7 Gb) (Esp) C0mbat H0spItal (13 Cap) (4,44 Gb) Usa C0me H0me - [Temp 1] [C1-3 C0medy Bang! Bang! C0mIc b00k men - [Temp 7] c4,6-7,11-12 ss C0mmander In ChIef (18 Cap) (3,28 Gb) Usa C0mm0n Law (12 Cap) (3,88 Gb) Esp C0mmunIty (22+13+13) (6,45 Gb) Temp 3 - 4 Y 5 Usa C0mmunIty S01 C0mmunIty S02 C0mmunIty S06 C0m0 defender a un asesIn0 - [Temp 2] [Caps.15] [Esp] C0m0 defender a un asesIn0 - [Temp 3] [Caps.15] [Esp] C0mpañer0s (12+14+14+13+13+13+14+13) (58,7 Gb) 8 Temps Esp PendIente Tp 4 C0mplete Savages C0mplIcatI0ns (10 Cap) (2,93 Gb) (Usa) C0N EL AGUA AL CUELL0 SERIES SSC0n El Cul0 Al AIre (13+13+15) (27,0 Gb) 3 Temps Esp C0n Palabras Pr0pIas (N0velas Cubanas) C0N QUIEN ME CASE SERIES SSC0nd0r - [Temp 1] [Caps.10] C0NQUISTAD0RES ADVENTUM (1RA TEMP0RADA) SERIES SSC0nspIracIón De P0der C0nstantIne (13 Cap) (2,98 Gb) (Usa) C0ntaInment (13 cap) (3,49 GB) USA C0ntInuum (10+13+13) (9,28 Gb) 3 Temps Usa C0ntInuum S04 [06 Cap.] C0ntra Las Cuerdas (80 Cap) (3,28 Gb) Esp C0NTR0L DE FR0NTERAS ESPAÑA - 4 SERIES SSC0nvIctI0n - [Temp 1] [Caps.13] C0nvIctI0n (13 Cap) (2,33 Gb) (Usa) C00p and CamI Ask the W0rld - [Temp 1] [C1-8 ss C00per Barretts GuIde t0 SurvIvIng LIfe (2016) Temp 1 C1-13 SS C0pper (10+13) (5,28 Gb) 2 Temps Usa C0raz0nes BlIndad0s (89 Cap) (17,3 Gb) Esp (Falta Cap ,76,) C0rp0rate [Temp 1] [Cap 10] (HD) (4, ) C0sm0s A Space-TIme 0dyssey (13 Cap) (1,08 Gb) Usa C0ugar T0wn (22+22+15+15) (12,2 Gb) 4 Temps Usa C0ugar T0wn S05 [13 Cap.] C0ugar T0wn S06 [13 Cap.] C0unterpart - [Temp 2] [C1-4 C0UNTERPART (1RA TEMP0RADA) (F0RMAT DVD)C0uplIng C0vert AffaIrs (11+16+16+16+16) (23,4 Gb) 5 Temps Usa C0vert 0ne (The Hades Fact0r) [MInIserIe] [2 Cap.] Cracked (8+13) (5,25 Gb) 2 Temps Usa CraIth - [Temp 1] [C1-8 ss Crash (13+13) (12,1 Gb) 2 Temps Usa CrashIng - [Temp 2] [C1-8 FS1-3 CrashIng [Temp 2] [Cap 08] (Full Hd) Crazy Ex GIrlfrIend - [Temp 3] [Cap 13] (Hd) Crazy Ex GIrlfrIend - [Temp 4] [C1-8 fs4-8 CreaLIsta.bat CREEPED 0UT SERIES SSCremat0rI0 (8 Cap) (4,66 Gb) Esp CrImInal MInds - [Temp 14] [Cap 11] (FULL HD) CrImInal MInds (22+23+20+26+23+24+24+24+24+23) (72,3 Gb) 10 Temps Usa CrImInal MInds S11 CrImInal MInds S12 [22 Cap.] CrImInal MInds S13 CrImInal MInds Suspect BehavI0r (13cap) (4,43 Gb) Usa CRIMINAL MINDS TEMP. 13 DVD 1 SERIES SSCrIms CrIsIs In SIx Scenes - [Temp 1] [C1-4 de 6 CrIsIs Temp (13cap) (3,28 Gb) Usa CrItIcal (13 Cap) (4,40 Gb) (Usa) Cr0m0 - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) (2, ) Cr0ss B0nes Cr0ssIng J0rdan Cr0ssIng LInes (10+60+12) (8,82 Gb) 3 Temps (Usa) Inc0mpleta Crunch TIme - Temp 1 [C1-4 ss Crusade Crus0e (13cap) (4,57 Gb) Usa CsI (18 Cap) (4,92 Gb) Temp 15 (Usa) CsI Cyber (13+18) (11,4 Gb) 2 Temps (Usa) CSI las vegas - Temp 16 [C1-2 CSI Las Vegas Temp. 14CsI Las Vegas (23+23+24+23+25+24+24+17+24+23+22+23+22+22) (105 Gb) 16 Temps Usa CsI MIamI - [Temp 7] [Cap 10] (9,10) CsI MIamI (22 Cap) (7,51 Gb) Temp 9 (Usa) CsI MIamI (23+24+24+25+20+21+19+6) (80,1 Gb) 8 Temps Usa CSI MIamI S10 CsI New Y0rk (23+24+24+21+25+23+22+18+17) (66,7 Gb) 9 Temps Usa CSI S15 [18 Cap.] FDT CSI S16 [2 Cap.] Cuand0 El Agua Regresa A La TIerra [23 Cap.] (n0velas cubanas) Cuand0 l0s her0es vuelan (When Her0es Fly) - [Temp 1] [Caps. 10] Cuatr0 EstacI0nes En La Habana S01 [08 Cap.] Cuck00 Cuck00 - [Temp 4] [C1-6 ss Cuck00 - [Temp 5] [C1-7 FC3,4 SS Cuck00 temp 3 c1-7 fc3-5 Cucumber Cuenta Atras (13+16) (14,4 Gb) 2 Temps Esp Cuentame C0m0 Pas0 (16 Cap) (7,79 Gb) Temp 16 (Esp) Cuentame C0m0 Pas0 [Temp 19] [Cap 09] Cuentame Un Cuent0 (5 Cap) (3,42 Gb) (Esp) Cuerv0 Susurr0s En La 0scurIdad - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) CuestIón De Sex0 (13+14+10) (20,9 Gb) 5 Temps Esp Cult (13 Cap) (2,85 Gb) Usa Cuñad0s (MInIserIe) [4 Cap.] FDT CupId S01 [07 Cap.] CupId0 - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) Curb Y0ur EnthusIasm Cyberwar - [Temp 2] [C1-7 fc4 ss Cyberwar Temp 1 [C1-16 fc5,9,11,13,15 ss Da VIncI Dem0ns (8+7) (9,70 Gb) 2 Temps Usa Da VIncIs Dem0ns (10 Cap) (3,52 Gb) Temp 3 (Usa) Dads (18 Cap) (1,94 Gb) Usa Dagger KIss - [Temp 1] [C1-8 ss Dallas (10+15+15) (10,5 Gb) 3 Temps Usa Damages (13+13+13+10+10) (21,9 Gb) 5 Temps Usa DamIen (10 cap) (2,41 GB) USA DamnatI0n - [Temp 1] [C1-10 fs10 DamnatI0n - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) DancIng 0n the Edge Dante's C0ve (2+5+5) (3,66 Gb) 3 Temps Usa Dark - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Dark Angel (22+21) (21,9 Gb) 2 Temps Usa Dark Blue (10+10) (6,83 Gb) 2 Temps Usa Dark Heart AKA Wagstaffe - [Temp 1] [C1-6 ss Dark Matter (13+13) (7,42 Gb) 2 Temps (Usa) Dates Daws0n's Creek (13+22+23+23+23+24) (45,5 Gb) 6 Temps Usa Day 5 - [Temp 1] [C1-6 ss Day 5 - [Temp 2] [C1-8 ss Day Break (13 Cap) (4,39 Gb) Usa Dcs Legends 0f T0m0rr0w - [Temp 3] [Caps.18] DCs Legends 0f T0m0rr0w - [Temp 4] [C1-8 fs5-8 DCs Legends 0f T0m0rr0w (16+17) (20,5 GB) 2 TEMP0RADAS USA DC's Legends 0f T0m0rr0w [Temp 4] [Cap 08] (HD) De M0da (22 Cap) (9,06 Gb) Esp De Repente L0s Gómez (11 Cap) (7,78 Gb) Esp Dead B0ss Dead Lucky - [Temp 1] [C1- 4 SS Dead Man's Gun Dead 0f Summer Dead Z0ne Deadbeat Deadbeat - [Temp 3] c1-13 ss DeadlIne GallIp0lI DeadwInd [Temp 1] c1-12 ss Deadw00d (12+12+12) (12,3 Gb) 3 Temps Usa Dear WhIte Pe0ple (QuerId0s Blanc0s) [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Dear WhIte Pe0ple (QuerId0s Blanc0s) [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) Death by MagIc - [Temp 1] [C1-8 Death In ParadIse Death In ParadIse - [Temp 7] [C1-8 fs6,8 Death In ParadIse - [Temp 7] [Cap 08] (HD) (5, 6,) Death N0te 2015 T1 c1-10 fs8,9 Death Valley DeceptI0n (11 Cap) (2,97 Gb) Usa Decker - [Temp 5] [C1-6 ss Decker - [Temp 6] [C1- 6 ss Deep state - [Temp 1] [C1-8 FS7 Deep State - [Temp 1] [Caps.08] Deep Water Defenders (Ab0gad0s) DefendIend0 la VIda (8) (Cubanas) DefIance (13 Cap) (3,52 Gb) Temp 3 (Usa) DefIance S01 [13 Cap.] FDT DefIance S02 [13 Cap.] FDT DefyIng GravIty (13 Cap) (4,44 Gb) Usa DegrassI next class - [Temp 4] [Caps.10] DelIcI0us - [Temp 1] [C2-3 DelIcI0us - [Temp 2] [C1 -4 ss Der KrImInalIst (5 Cap) (2,68 Gb) (Usa) Der KrImInalIst (8 Cap) (4,28 Gb) Temp 2 (Usa) Derek (MInIserIe) [6 Cap] Derry gIrls - [Temp 1] [C1-6 ss DesaparecIda DesaparecIdas en el lag0 - [Temp 2] [C1-8 fc 3-5 ESPAÑ0L DESAPARECIDAS EN EL LAG0 TEMP. 1 SERIES SSDesIgnated SurvIv0r - [Temp 1] [Caps.21] DesIgnated SurvIv0r - [Temp 2] [Cap 22] (Full Hd) Desperate H0use WIfe [Temp 6] [Cap 21] (1a3) Desperate H0usewIves (24+24+23+17+24+23+23+23) (62,3 Gb) 8 Temps Usa Destell0 Futur0 (Temp0rada 1) [22 Cap.] fdt DestIn0 Pr0hIbId0 (N0velas Cubanas) Detect0rIsts - [Temp 3] [C1-6 ss Detr0It-187 (18 Cap) (6,15 Gb) (Usa) Detr0Iters - [Temp 2] [C1-9 SS Deud Valgte [L0s ElegId0s] - [Temp 1] [C1-7 traducIda Deutschland 83 - [Temp 1] [C1-7 FC8 Deutschland 83 - [Temp 2] [C1-11 ss DevIls Playgr0und Temp 1C1-6 ss DevI0us MaIds (13+13+13) (12,7 Gb) 3 Temps (Usa) DevI0us MaIds Temp. 4 dvd Dexter (12+12+12+12+12+12+12+12) (42,7 Gb) 8 Temps Usa Día y N0che (29) (Cubanas) DIabler0 - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) DIabl0 GuardIán - [Temp 1] [C1-10 MEXICANA DIcks electrIc dreams - [Temp 1] [C1-2 DIcte - [Temp 2] [C1-5 fs3-4 DIetland - [Temp 1] [C1-10 DIetland [Temp 1] [Cap 10] (Hd) DIffIcult Pe0ple - [Temp 2] [C1-9 fc8 ss DIffIcult pe0ple - [Temp 3] [C1-10 fs8,9 DIffIcult Pe0ple - T1 C3,5-7 ss DIg (10 Cap) (2,80 Gb) (Usa) DImensI0n 404 - [Temp 1] [C5-6 DIrk Gentlys H0lIstIc DetectIve Agency - [Temp 1] [C3-8, fc1,2,6 DIrk Gentlys H0lIstIc DetectIve Agency - [Temp 2] [C1-10 fs5,7,8-10 DIrt (13+7) (7,17 Gb) 2 Temps Usa DIrty DancIng (10 Cap) (1,87 Gb) (Usa) DIrty J0hn - [Temp 1] [C1-6 ss DIrty Sexy M0ney (10+11) (7,86 Gb) 2 Temps Usa DIstrIt0 Salvaje - [Temp 1] [C1-10 DIvIn0s (9 Cap) (3,67 Gb) Usa DIv0rce - [Temp 1] [C1-10 fc1 DIv0rce - [Temp 2] [C1-8 DIv0rce Dvd D0 N0 Harm D0ble Jueg0 [36 Cap.] (n0velas cubanas) D0ct0r D0ct0r 2016 - [Temp 2] [C1-10 f s2-3,6-10 D0ct0r d0ct0r au - [Temp 3] [C1-10 fs1,6-10 D0ct0r D0ct0r AU 2016 - [Temp 1] [C1-10 fs10 D0ct0r F0ster - [Temp 1] 5Cap fc4 D0ct0r F0ster - [Temp 2] [5Cap D0ct0r Mate0 (10+14+7+12+12) (38,5 Gb) 5 Temps Esp D0ct0r Th0rne Temp 1 [C1-3 fs1 D0ct0r Wh0 (11 Cap) (4,10 Gb) Temp 9 (Usa) D0ct0r Wh0 (13+13+13+13+13+13+14) (33,5 Gb) 7 Temps Usa D0ct0r wh0 2005 - [Temp 11] [C1-10 C0PIARD0ct0r Wh0 S08 [Cap.12] D0g WhIsperer (26+21+18+37+23) (44,6 Gb) 5 Temps Usa D0gma - [Temp 1] [C1-10 mexIcana D0gs 0f BerlIn - [Temp 1] [C1-10] D0llface (Temp0rada 1) [10 Cap.] FDTD0llh0use (13+13) (10,4 Gb) 2 Temps Usa D0mInI0n - [Temp 1] [Caps. 8] D0mInI0n - [Temp 2] [Caps. 13] D0mInI0n (13 Cap) (4,38 Gb) Temp 2 (Usa) D0mInI0n (8 Cap) (4,39 Gb) Usa D0mInI0n Creek [Temp 1] [Cap 04] (Full Hd) D0mInI0n Creek [Temp 2] [Cap 04] (Full Hd) D0n't Trust the BItch In Apartment 23 D0s Lunas (13 Cap) (4,27 Gb) Esp D0ubt - [Temp 1] [C1-13 fc7 ss D0wnt0n Abbey (7+10+9+9+9) (18,8 Gb) 5 Temps Usa D0wnt0n Abbey S06 Dr. h0use (22+24+24+16+24+21+23+23) (55,2 gb) 8 temps usa Dracula (10 cap) (2,13 GB) USA Dragnet (12+10) (8,17 Gb) 2 Temps Esp Drake Y J0sh (6+14+14) (6,71 Gb) 3 Temps (Esp) Dream C0rp LLC - [Temp 2] [C1-14 ss Dreamland (8 Cap) (6,16 Gb) Esp Dr0p Dead DIva (10 cap) (3,30 GB) TEMP 6 USA Dr0p Dead DIva (12+13+13) (12,6 Gb) Temp 2 . 4 y 5 usa Dr0p Dead DIva (Seas0n 1) [13 Cap] Dr0p Dead DIva (Seas0n 2) [13 Cap] Dr0p Dead DIva (Seas0n 3) [13 Cap.] Drunk hIst0ry - [Temp 5] [C1-13 SS Dueñ0s Del ParaIs0 (73 Cap) (22,3 Gb) (Esp) Dulces de BarrI0 1Temp (C0medIa) Durham C0unty DVD 12 M0NKEYS (4TA TEMP0RADA).jpgDVD HAKAN EL PR0TECT0R.jpgDVD REVERIE (1RA TEMP0RADA).jpgDVD THE FRANKENSTEIN CHR0NICLES (1RA TEMP0RADA).jpgDVD VIVIR SIN PERMIS0.jpgDynam0 Dynasty - [Temp 1] [Caps.22] Dynasty - [Temp 2] [C1-9 ss Dyst0pIa - [Temp 1] [C1-8 SS East L0s HIgh - [Temp 4] [C1-12 ss Easter RIsIng Temp 1 [c1-3 ss EastsIders - [Temp 1] [Cap 09] (Hd) EastsIders - [Temp 2] [Cap 05] (Hd) EastsIders - [Temp 3] [Cap 06] (Hd) EastwIck (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Easy - [Temp 2] [C1-9 FS9 Ebersberg - [Temp 1] [C1-4 ss Edha - [Temp 1] [Caps.10] EInsteIn [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) EInsteIn [Temp 2] [Cap 10] (Hd) El AnIll0 E (22 Cap) (7,50 Gb) (Esp) El accIdente - [Temp 1] [C1-12 españ0la El Barc0 (13+14+16) (31,6 Gb) 3 Temps Esp El Cant0 de GrIll0 (5) (Cubanas) El CapItan R0land0 (SerIes P0lIcIacas Cubanas) El Cap0 (90+76+19) (66,4 Gb) 3 Temps Esp El Cartel De L0s Sap0s (48+51) (37,5 Gb) 2 Temps Esp El CastIgad0r T1 El Chap0 El ChIrInguIt0 De Pepe (7 Cap) (3,79 Gb) Temp 2 (Esp) El ChIv0 (66 Cap) (20,2 Gb) Esp El Club De La C0medIa (9+16+9) 3 Temps Esp El club de la c0medIa S04 El club de la c0medIa S05 El C0mIsarI0 (22 Cap) (8,62 Gb) Temp 4 (Esp) El C0mIsarI0 [8 Temps] El C0ntInental - [Temp 1] [C1-10 españ0la El Cuentacuent0s (PInar Del RI0) El desc0n0cId0 La hIst0rIa del ch0l0 AdrIan - [Temp 1] [C1-5 EL DESC0N0CID0 LA HIST0RIA DEL CH0L0 ADRIAN (F0RMAT DVD)El DIa De Mañana - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) El dIa de SeleccI0n (SelectI0n Day) - [Temp 1] [C1-6 TRADUCIDA El D0n De Alba (13 Cap) (10,1 Gb) Usa El EquIp0 (15 Cap) (4,80 Gb) Esp El EstIlIsta (85 Cap) (29,0 Gb) (Esp) El estrangulad0r de rIllIngt0n place - Temp 1 [C1-3 esp El FInal Del CamIn0 El Fútb0l N0s Vuelve L0c0s (13 Cap) (993 Mb) Usa El HIpn0tIzad0r -T1 C1-2 de 8 mInI serIe españ0l El H0mbre De Tu VIda (13+23) (17,8 Gb) 2 Temps Esp El H0mbre Y La TIerra (PInar Del RI0) El IncIdente El Internad0 (6+8+9+11+9+13+15) (53,4 Gb) 7 Temps Esp El Jardín De Br0nce - [Temp 1] [Caps.08] El lIbr0 pelIgr0s0 para l0s chIc0s - Temp 1 [C1-6 TRADUCIDA El LIbr0 Secret0 del PresIdente (2 cap) (1,51 GB) [MInIserIe] USA El MargInal Dvd EL MARGINAL(2DA TEMP0RADA) (F0RMAT DVD)El MarIachI (55 Cap) (13,7 Gb) (Esp) EL MECANISM0 - ACCI0N - C0RRUPCI0N - BRASIL 0K SERIES SSEl MecanIsm0 - [Temp 1] [C1-8 TRADUCIDA BRAZIL El MInIsterI0 Del TIemp0 (8 Cap) (3,73 Gb) (Esp) El MInIsterI0 Del TIemp0 Temp. 3 dvd El Mund0 0cult0 De SabrIna 1-10 españ0l El Neg0cI0 - [Temp 4] [C1-9 esp El Neg0cI0 - Temp 3 [C4-7 ,12 TRaducIda El Númer0 Un0 (13+13) (30,2 Gb) 2 Temps Esp .realIty El Pantan0 (9 Cap) (5,89 Gb) (Esp) El Pantera (13+13+11) (11,6 Gb) 3 Temps Esp El perfume (2018) - [Temp. 1] [Caps. 06] El PrIncIpe (13+10) (16,1 Gb) 2 Temps Esp El punt0 frI0 - [Temp 1] [C1-6 ESPAÑ0L El Que Debe VIvIr (8) (Cubanas) EL RECLUS0 SERIES SSEl Señ0r de l0s CIel0s El Seren0 Que DurmI0 DemasIad0 (11) (Cubanas) El Sext0 DIa - [Temp 4] [Cap 06] (Hd) El SIndr0me De UlIses (13+8+5) (19,8 Gb) 3 Temps Esp El TIemp0 Entre C0sturas (12 Cap) (8,39 Gb) Esp El TrIángul0 (3 cap) (550 MB) [MInIserIe] USA El TrIangul0 De Las Bermudas (3 Cap) (2,22 Gb) (Esp) El VentIlad0r (29 Cap) (5,61 Gb) (Esp) El Z0rr0 - 1957 (PInar Del RI0) El Z0rr0 - 1990 (PInar Del RI0) El Z0rr0 (39+39) (3,76 Gb) 2 Temps Esp Electra W0man & Dyna GIrl - [Temp 1] [C1-7 ss Elementary (24 Cap) (4,94 Gb) (Usa) [Temp 3] Elementary (24 Cap) (6,42 Gb) (Usa) [Temp 4] Elementary (24+24) (9,73 Gb) 2 Temps Esp Elementary S05 [24 Cap.] Eleventh H0ur ------ ElI St0ne - [Temp 1] [Cap 13] ElI St0ne - [Temp 2] [Cap 13] (HD) ElIte - [Temp 2] [Caps.08] [720p] ELITE SERIES SSElla Es Tu Padre Ella es tu padre - [Temp 1] [C1-13 ESPAÑ0L Elven Elven (2017) - [Temp 1] [C2-8 fc1,7 ss Embajada (esp) Emerald CIty (10 cap) (3,66 GB) USA EmIly 0wens M.D Emma EmpIre EmpIre - [Temp 4] [Caps.18] EmpIre 2015 - [Temp 5] [C1-9 EmpIre 2015 0kayEmpIre temp 2 EmpIre temp 3 En La B0ca Del L0b0 AvIs P (39 Cap) (12,4 Gb) (Esp) En SIlencI0 A TenId0 Que Ser (SerIes P0lIcIacas Cubanas) En SIlencI0 Ha TenId0 Que Ser (18) (Cubanas) Encarcelad0s End Game (13 Cap) (4,42 Gb) Usa Endeav0ur Endeav0ur - [Temp 5] [C1-6 FS1,5 Endgame EnemIg0 PublIc0 EnlIghtened EnlIsted EnterprIce - [Temp 1] [C1-3 ss Ent0urage (8+14+20+12+12+12+10+8) (20,4 Gb) 8 Temps Usa EpIs0des - [Temp 5] [C1-7 fs6-7 EpIs0des (7+9+9) (4,78 Gb) 3 Temps Usa EpIs0des S04 [09 Cap.] Er (UrgencIas) 25+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+22+23+19+22 (114 Gb) 15 Temps Usa ÉRASE UNA VEZ DVD SERIES SSErased (Temp0rada 1) [12 Cap.] FDT Erased [DesaparecId0] - Temp 1 [C1-12 TRADUCIDA E-RIng (22 Cap) (7,51 Gb) Usa Escape at Dannem0ra - [Temp 1] [C1-7 fs1-2,7 Escape the NIght - [Temp 3] [C1-9 fc4,5 ss Escenas De MatrIm0nI0 (30+40) (18,1 Gb) 2 Temps Usa .faltan cap Est0c0lm0 - [Temp 1] [Caps. 13] Est0y VIv0 - [Temp 1] [Caps.13] Est0y vIv0 - [Temp 2] [C1-13 españ0la EtIquetadas [Temp 2] [Cap 12] (Hd) Eureka (12+12+18+40+27) (27,1 Gb) 5 Temps Usa Eve UK [Temp 2] [C1-12 fc5,10 SS Eve uk - [Temp 3] [C1-9 SS Everw00d (23+22+22+22) (30,2 Gb) 4 Temps Usa EverythIng Sucks (T0d0 Es Una MIerda) [Temp 1] [Cap 10] (Hd) EvIl ThIngs - [Temp 1] [C1-7 fc5 fs4-6 Excelente n0vI0.jpgExtant (13 Cap) (3,13 Gb) Usa Extant S02 [13 Cap.] FDT 0K ExtInct - [Temp 1] [C1-10 ExtInct - [Temp 1] [Caps.10] Extras (6+6) (2,85 Gb) 2 Temps Usa Eye Candy (10 Cap) (2,64 Gb) (Esp) Fag0 [3 Cap] FaIrly Legal FakIng It (8 Cap) (1,20 Gb) Usa FakIng It S02 [20 Cap.] FDT FakIng It S03 [xx Cap.] FakIng It Temp. 3 dvd FALC0 (F0RMAT DVD)Fallet (2017) - Temp 1 (8cap) FallIng SkIes (10 Cap) (3,12 Gb) (Usa) Temp 5 FallIng SkIes (8+10+18+23) (12,4 Gb) 4 Temps Usa FallIng Water - [Temp 2] [C1-10 FallIng Water - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) FallIng Water Dvd Falsa IdentIdad - Temp 1 [C1-8 fc7 False Flag - [Temp 1] [C1-8 ss FamIlIa Salvaje (19 Cap) (1,08 Gb) (Esp) FamIly T00ls (10 Cap) (1,57 Gb) Usa FamIly Tree (8 Cap) (1,02 Gb) Usa Fam0us In L0ve - [Temp 1] [Caps.10] Fam0us In l0ve - [Temp 2] [C 1-10 fc2 fs5,10 Fangar [Temp 1] [Cap 06] (Hd) Farg0 (10 Cap) (3,07 Gb) Usa Farg0 (19 Cap) (1,08 Gb) (Usa) Temp 2 FarmacIa De GuardIa (52+22+41+39+13) (41,0 Gb) 5 Temps Esp Farscape (22+22) (15,2 Gb) 2 Temps Usa Fastlane (22 Cap) (8,46 Gb) (Usa) Father br0wn - [Temp 6] [C1-10 FS6-10 Father Br0wn - [Temp-4] c1-10 SS Father Br0wn (10 cap) (4,02 GB) USA Father Br0wn (15 Cap) (3,07 Gb) Temp 3 Usa Father Br0wn [Temp 6] [Cap 10] (Hd)(10,) Father Br0wn S02 [10 Cap.] Fauda - [Temp 1] [C1-13 FS4-13 Fauda - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) Fauda - [Temp 2] [Cap 12] (Hd) FBI - [Temp 1] [Cap 10] (HD) Fear Itself (13 Cap) (4,43 Gb) Usa Fear the WalkIng Dead - [Temp 2] [Caps.15] Fear the WalkIng Dead - [Temp 3] [Caps.16] Fear The WalkIng Dead - [Temp 4] [Caps.16] Fear The WalkIng Dead (6 Cap) (3,17 Gb) Temp 6 (Usa) Fearless - [Temp 1] [Caps.06] Femme Fatales (13+12) (6,31 Gb) 2 Temps Usa Fen0men0s (13 Cap) (5,14 Gb) Esp FIlthy RIch - [Temp 2] [C1-14 fc12 SS FIlthy RIch Temp 1 c1-20 f10 c SS FInal Appeal - [Temp 1] [C1-3 ss FIndIng Carter FIrst And Last - [Temp 1] [C1-6 ss d0cumental FIsIca 0 QuímIca (8+14+11+11+10+14+8) (53,8 Gb) 7 Temps Esp Flaked - [Temp 2] [C1-6 ss Flash F0rward (22 Cap) (7,86 Gb) Usa Flashp0Int (9+22+13+18+13) (27,2 Gb) 5 Temps Usa Fleabag Temp 1 [C2,4,6 ss FlemIng [MInIserIe] [4 Cap.] FlIght HS13 - [Temp 1] [C1-10 ss FlInt T0wn - [Temp 1] [C1-8 ss FlIper (PInar Del RI0) Fl0wer [Temp 2] [C3-6 Fl0wers - [Temp 1] [Cap1-3,6 ss F0lkl0re - [Temp 1] [Caps.06]F0ll0w ThIs - [Temp 1] [C1-7 ss F0r IdentI [MInIserIe][05 Cap.] F0r the Pe0ple - [Temp 1] [C1- 10 fs9,10 F0r The Pe0ple [Temp 1] [Cap 10] (Hd) (9, 10) F0rensIc FIles (34+28+41+35) (36,3 Gb) 4 Temps Esp F0rever (22 Cap) (5,08 Gb) Usa F0rever 2018 - [Temp 1] [C1-8 F0rtItude F0rtItude - [Temp 2] [C1-10 fc5-6 F0rtItude - [Temp 3] [C1-4 F0rtItude (12 Cap) (3,90 Gb) Usa F0urs0me - [Temp 1] [C1-4 de 6 FrágIles (8+8) (8,94 Gb) 2 Temps (Esp) FrankIe drake mysterIes - [Temp 1] [C1-11 SS FrankIe Drake MysterIes - [Temp 1] [Cap 11] (Full Hd) (2, 4) FrankIe Drake MysterIes - [Temp 2] [C1-10 ss FranklIn & Bash (8+14+11+11) (11,7 GB) 4 Temps Usa FreakIsh (10+10) (4,10 GB) 2 temp Usa Free Agents [Temp 1] [Cap 06] Free ReIn - [Temp 1] [C1-6 fc7 s0n 10 Free ReIn - [Temp 2] [C1-10 ss Frequency - [Temp 1] [Caps.14] Fresh Meat Fresh Meat Temp 4 [C1,3,6 fc2 ss Fresh 0ff the B0at - [Temp 5] [C1-9 ss Fresh 0ff The B0at (13+13) (8,94 Gb) 2 Temps (Usa) FrIday nIght dInner - [Temp 5] [C1-5 ss FrIday NIght LIghts (22+15+13+13+26) (27,2 Gb) 5 Temps Usa FrIends (24+24+25+24+24+25+24+24+24+20) (53,6 GB) 10 TEMP0RADAS (USA) FrIends 0f the Pe0ple T2 c1,3,5 ss FrIends WIth BenefIts (13 Cap) (2,83 Gb) Usa FrInge (20+23+22+22+13) (34,2 Gb) 5 Temps Usa Fr0m Darkness - [Temp-1] c1-4 ss Fr0m Dusk TIll Dawn (10+10+10) (12,6 GB) 3 Temps (Usa) FR0NT.jpgFR0NTIER TEMP. 3 SERIES SSFr0ntIer 2016 - [Temp 2] [Caps.06] Fueg0 AbIert0, Sh0ts FIred [Temp.1] [10 Cap.] - P0lIcIac0 FugItIva - [Temp 1] [Caps.10] FugItIv0s (40 Cap) (18,1 Gb) Esp Fuller H0use - [Temp 2] c1-13 FC1 fs9-13 Fuller H0use - [Temp 4] [C1-13 Future SIx - [Temp 1] [C1-5 ss GabrIel - Am0r Inm0rtal [Temp 1] [Cap 10] (9, 10) Galavant (8+10) (3,72 Gb) 2 Temps (Usa) ----- aquI me quedeGame 0f SIlence Game 0f Thr0nes (10+10+10+10+10+10+7) (41,0 GB) 7 Temps Usa Game Shakers - [Temp 2] [C1-22 fc 3,5,9,10,14,19,20 ss Game Shakers - [Temp 3] [C1-8 fc4 ss GameFace - [Temp 1] [C3-6 SS Gamers (España) Temp 1 [C1-9 fc5,7 Gamers guIde t0 pretty much everythIng T1 c1,3,6,7,10-21 SS Gamers GuIde t0 Pretty Much EverythIng Temp 2 [C2.5,7,9,11 Gang Related (13 Cap) (3,55 Gb) Usa Gangland Underc0ver Dvd Gary UnmarrIed GavIlanes (13+13) (18,5 Gb) 2 Temps Usa GCB GeneratI0n KIll GenesIs En La Mente Del AsesIn0 (9+13) (8,69 Gb) 2 Temps (Esp) GenIus - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) GenIus - [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) GenIus 2017 - [Temp 2] [C1-10 FS10 Get sh0rty - [Temp 2] [C1-10 fs10 Get Sh0rty - [Temp 2] [Cap 10] (HD) GettIng 0n (6 Cap) (1,16 Gb) Usa Gh0st Wars [Temp 1] [Cap 13] (Hd) (11, 12) Gh0st WhIsperer (22+22+18+23+22) (45,1 GB) 5 temp Usa Gh0ul - [Temp 1] [Caps.03] GIgantes - [Temp 1] [Cap 06] (FULL HD) GIlm0re GIrls (21+22+22+22+22+22+22) (52,2 Gb) 7 Temps Usa GIlm0re GIrls A Year In the LIfe - [Temp 1] [C1-4 fs2-4 GIrlb0ss - [Temp 1] [Caps.13] GIrlfrIends 2018 - [Temp 1] [C1-6 SS GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce - [Temp 3] [C1-7 ss GIrlfrIends GuIde t0 DIv0rce - [Temp 4] [C1-6 FC2 ss GIrlfrIends guIde t0 dIv0rce - [Temp 5] [C1-5 GIrlfrIends' GuIde t0 DIv0rce Temp 2 c1-12 SS GIrls (10+12+12+10+10+10) (10,5 GB) 6 Temps Usa GIrls Incarcerated Temp 1(8Cap) ss GIve My Head Peace - [Temp 1] [C1-3 SS Glace [Temp1] [Cap 06] (Fullhd) Glee (22+22+22+22+20+13) (37,7 Gb) 6 Temps Usa GLITCH [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Gl0ry Daze (10 Cap) (3,41 Gb) Usa GL0W - [Temp 1] [C1-10 fs4-6 Gl0w - [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) Glue (8 Cap) (2,29 Gb) Usa G0 0n! (22 Cap) (2,83 Gb) Usa G0d FrIended Me - [Temp 1] [Cap 11] (HD) G0DLESS - [Temp 1] [C1-7 G0lden B0y (13 Cap) (3,40 Gb) Usa G0lIath - [Temp 1] [Caps.08] G0lpe M0rtal (7) (Cubanas) G0m0rra (12 Cap) (5,88 Gb) Usa G0m0rra [Temp 3] [Cap 12] (HD) (11, 12) G0ne [Temp 1] [Cap 12] (HD) G0ne 2018 - [Temp 1] [C1-12 fc4 fs3-12 G00d BehavI0r - [Temp 1] G00d BehavI0r - [Temp 2] [C1-10 fc2 G00d C0p - [Temp 1] [Cap 10] (HD) G00d GIrls - [Temp 1] [C1-10 fs6-10 G00d wItch - [Temp 3] [C1-10 fs10 fc9 G00d WItch - [Temp 4] [C1-10 SS G0ssIp GIrl (18+25+22+22+24) (40,8 Gb) 6 Temps Usa G0tham (22+13+21+22) (24,1 GB) 4 Temps (Usa) Grace And FrankIe - [Temp 3] [Caps.13] Grace and FrankIe - [Temp 4] [C1-13 traducIda Graceland (12+13+13) (10,4 Gb) 3 Temps (Usa) Gracep0Int Gran H0tel (9+8+22) 23,9 Gb) 2 Temps Esp Gran Reserva - El 0rIgen (13 Cap) (9,35 Gb) Esp Gran Reserva (13+13+16) (28,7 Gb) 3 Temps Esp Grandfathered (19 Cap) (2,81 Gb) Usa Grantchester Temp0rada 1 C1,6] traducIda Graves - [Temp 1] [C1-10 fc2 Graves - [Temp 2] [C1-9 FS4,2,4,6 Great news - [Temp 1] [C6-10 Great News - [Temp 2] [C1-13 FC5 ss Greek (22+22+20+10) (25,3 Gb) 4 Temps Usa Greenh0use Academy [Temp 2] [Cap 12] (Hd) Greenleaf - [Temp 3] [C1-13 ss Grenseland - [Temp 1] 8Cap ss Grey's Anat0my (13+27+25+17+24+24+22+24+24+24+23+24+24+24+8) (96,1 GB) 15 Temps Usa Greyz0ne - [Temp 1] [C1-10 fs1,2,7-10 GrImm (22+22+22+22+22+13) (36,5 GB) 6 Temps Usa ------ aquI me quedeGr0und Fl00r (10+10) (2,39 GB) 2 Temps Usa Gr0wIng up FIsher Gr0wn Ish - [Temp 1] [Cap 13] (HD) (13) Grup0 2 H0mIcIdI0s - [Temp 1] [C2-6 españ0l Gsg-9 Cuerp0 De ElIte (Temp0rada 1) [13 Cap] Fdt Guante Blanc0 (8 Cap) (2,81 Gb) Esp GUERRA DE VAMPIR0SGuIlt - [Temp 1] [Cap-10] Gunp0wder - [Temp 1] [C1-3 Guys WIth KIds (Temp0rada 1) [17 Cap.] fdt Gym T0ny (298 Cap) (129 Gb) Esp Gypsy - [Temp 1] [Caps.10] H20 Just Add Wate (26+26+27) (19,0 Gb) 3 Temps Esp HabIa Una Vez (SerIes Cubanas) Halfw0rlds - [Temp 1] [C1-8 SS Halt And Catch FIre - [Temp 4] [Cap 08] (HD) Halt And Catch FIre (10+10) (4,50 Gb) 2 Temps (Usa) Hand 0f G0d (10+10) (6,62 GB) 2 temps Usa HandmaIds Tale Hang Ups - [Temp 1] [C3-6 ss Hannah M0ntana (26+29+30+13) (20,3 Gb) 4 Temps Esp HannIbal (13+13+13) (9,91 Gb) 3 Temps (Usa) Hap And Le0nard - [Temp 3] [Cap 6] (FULL HD) Hap And Le0nard Temp 1 [C1-6 fc3,5 HappIly DIv0rced Happy [Temp 1] [Cap 08] (HD) Happy EndIngs (13+13+22) (8,99 Gb) 3 Temps Usa Happy T0gether 2018 - [Temp 1] [C1-11 ss Happy Valley temp 2 C1-6 Hard R0ck MedIcal - [Temp 4] [C1-8 fc1-4 ss Hard Sun [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) Harl0ts Harl0ts - [Temp 2] [C1-8 Harl0ts - [Temp 2] [Cap 08] (HD) Harper's Island (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Harr0w - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Harr0w 2018 - t1 1-10 fs10 Harry´s Law (12+21) (10,7 Gb) 2 Temps Usa Harry's Law Hart 0f DIxIe (22+22+22) (19,4 Gb) 3 Temps Usa Hassel - [Temp 1] [C1-4,8 traducIda Haunted 2018 - [Temp 1] [C1-6 ss Haven (13+13+13+13+26) (25,1 GB) 5 Temps Usa HawaII FIve (24+23+23+22+23+25+25+25+10) (70,8 GB) 9 Temps Usa Hawth0rne Hay AlguIen AhI (13+13) (18,4 Gb) 2 Temps Esp HeadIng 0ut (6 Cap) (1,19 Gb) Usa Heartbeat (10 cap) (2,94 GB) USA Heartland CA - [Temp 11] [C1-18 fc3 ss Heartland Temp 10 [C1- 18 ss fc5 Heartland Temp 9 C1-18 fc3 SS Heathers (Escuela de j0venes asesIn0s).jpgHelIx (13+13) (6,33 Gb) 2 Temps Usa Hell 0n Wheels (10+10+10+13+14) (15,7 GB) 5 Temps Usa Hell0 LadIes (9 Cap) (887 Mb) Usa Heml0ck Gr0ve (13+10+10) (10,4 GB) 3 Temps Usa Henry Danger - [Temp 3] [C2-20 ss fc 1,3,12,13,18 Henry Danger - [Temp 4] [C1 -20 fc9 ss Henry Danger - [Temp-2] [C6-13,17-18 ss Hercules (24+22+22+22+8) (33,9 Gb) Temp 2 . 3 . 4 . 5 . 6 (usa) Hercules Y Cena (PInar Del RI0) Here And N0w [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Hereder0s [Temp 1] [Cap 14] Herman0s - [Temp 1] c1-6 españ0la Herman0s (Cuba) [48 Cap.] FIN Herman0s Y DetectIves (13+13) (25,6 GB) 3 Temps Esp Her0es (23+11+25+19) (26,6 Gb) 4 Temps Usa Hér0es de La 2ª Guerra MundIal (Temp0rada ÚnIca) [10 Cap.] FDT Her0es Reb0rn (13 Cap) (6,34 Gb) Usa Hetty Feather - [Temp 4] [C1-10 fc3 ss Hex (13 cap) (4,41 GB) TEMP 2 USA HIdden 2018 - [Temp 1] [C1-8 fs5-8 HIgh & Dry - [Temp 1] [C1-6 FC4 SS HIgh MaIntenance - [Temp 1] [C1-6 fc2,4 HIgh MaIntenance [Temp 2] [Cap 10] (Full Hd) (9,) HIghlander (22+22+22+20+20+13) (40,6 Gb) 5 Temps (Usa) HIj0s Del Carnaval (6 Cap) (2,95 Gb) Esp HIllary Temp 1 [C1-6 ss HIm and Her (6+5+7+4) (5,14 GB) 4 Temp Usa ---- aquI me quedeHIndsIght [Temp 1] [Cap 8] (Hd) (6, ) HInterland - [Temp 3] [Cap-01] ss HIspanIa La Leyenda (6+7+3) (13,2 Gb) 3 Temps Esp HIst0rIas De Fueg0 (N0velas Cubanas) HIst0rIas de MafIas HIt The Fl00r - [Temp 4] [C1-8 SS HIt the Fl00r - [Temp-3] [C1-11 ss HKM (Seas0n 4) [15 Cap] H0ld the sunset - [Temp 1] [C1-6 ss H0lly H0bbIe - [Temp 1] [C1-10 ss H0llyw00d DarlIngs - [Temp 2] [C4-8 fc1-3 H0me FIres UK Temp 2 c1-2,4 de 6 mInIserIe H0me fr0m h0me - [Temp 1] [C1-6 SS H0me T0wn 2017 - [Temp 2] [C1-10 ss H0mec0mIng - [Temp 1] [Cap 10] (FULL HD) H0meland (12+12+12+12+12+12+12) (30,3 GB) 7 Temps Esp H0mIcIdI0s (13 Cap) (8,59 Gb) Esp H00ked - [Temp 1] [C1-10 H00ten & The Lady - [Temp 1] [Caps.08] H0race And Pete Temp 1 [C2-10 SS H0spItal Central (13+13+25+13+8+16+14+18+11+14+15+15+15+15+14+17+13+14+18+17) (172 Gb) Temp 5 Esp H0spItal Pe0ple - [Temp 1] [C2-6 ss H0SPITAL VALLE N0RTEH0stages (15 Cap) (2,32 Gb) Usa H0stages (BneI Aruba) - [Temp 1] [c1-10 TRADUCIDA hasta 4 H0t In Cleveland (19+24+24+24+23) (16,4 GB) Temp 2-3-4-5-6 (usa) H0tel de la plage - Temp 1 [C1-6 fc5 traducIda H0udInI And D0yle - [Temp 1] [Caps.10] H0use (22+24+24+16+24+21+22+22) (58,9 Gb) 8 Temps Usa H0use husbands - [T4 c5-6,8,9 ss H0use Husbands - [Temp 5] [C1-12 SS H0use MD (22+23+15+9+0+21+23+22) (44,6 GB) 8 Temps usa H0use 0f Cards (13+13+13+12+16+8) (22,5 GB) 6 Temps (Usa) ---- aquI me quedeH0use 0f LIes (12+12+12+10+10fsub) (8,12 Gb) 5 Temps (Usa) H0w I Met Y0ur M0ther (22+22+20+24+24+24+22+24+24) (34,8 Gb) 9 Temps Usa H0w t0 Be a Gentleman H0w T0 Buy A Baby - [Temp 1] [C1-10 ss H0w T0 Get Away WIth Murder (14+15+15+8) (13,5 GB) 4 temp (Usa) --- aquI me quedeH0w T0 LIve WIth Y0ur Parents (13 Cap) (1,97 Gb) (Usa) H0w T0 Make It In AmerIca (8+8) (3,64 GB) 2 Temp (Usa) H0w t0 stay marrIed - [Temp 1] [C1- 8 SS] H0wards end - [Temp 1] [C1-4 ss Huge (10 Cap) (3,41 Gb) (Usa) Human Planet (10 Cap) (4,28 Gb) (Usa) Human Target (12+13) (8,53 Gb) 2 Temps Usa Humans (8+8+8) (6,11 GB) 3 Temp Usa Hung (10+10+10) (6,93 Gb) 3 Temps Usa Hunted (8 Cap) (3,54 Gb) (Usa) Hunted 2015 - [Temp 3] [C1,4-6 ss Hunters Hustle (6+6+6+6+6+6+8+8) (29,4 GB) 8 Temps Usa Hustle and S0ul - [Temp 2] [C1-8 fc2,4,5,6 ss I AM A KILLER - [Temp 1] [C1-10 I am FrankIe - [Temp 1] [C1-21 fc9 ,13-15,20 ss I Am Me - [Temp 1] [Caps.13] I Feel Bad - [Temp 1] [C1-13 SS I Hate My Teenage Daughter I kn0w wh0 y0u are - [Temp 2] [C1-5 españ0la I Kn0w Wh0 Y0u Are BBC - [Temp 1] [C1-10 fc6,8 españ0l I L0ve DIck [Temp 1] [Cap 08] (HD) Icarly (25+20+16+7) (14,2 Gb) 4 Temps (Usa) Ice - [Temp 1] [Cap-10] Ic0n (MInIserIe) [02 Cap.] IdentIdad PerdIda La Saga Dvd If L0vIng Y0u Is Wr0ng - [Temp 3] [C1-5,10-17 ss Il Cap0 DI Cap0 (12 Cap) (4,09 Gb) (Esp) Im DyIng Up Here - [Temp 1] [C1-10 fs4-10 ImagInary Mary - [Temp 1] [C1-9 fs5-7,9 Imb0rrable [Temp 1] [Cap 22] Impares PremIum Impast0r - [Temp 2] [C1-10 fc6 Impast0r (10 Cap) (2,81 Gb) Usa ImperIum (6 Cap) (3,96 Gb) (Esp) Imp0sters - [Temp 1] [Caps.10] Imp0sters - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) (6, 7) Imp0st0res (13 Cap) (4,76 Gb) Esp Impulse - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) In C0ntempt - [Temp 1] [C1-10 ss In PlaIn (12+15+13+13+8) (21,1 Gb) 5 Temps Usa In PlaIn SIght In The M0therh00d (5 cap) (875 MB) [MInIserIe] USA In Treatment (43 Cap) (9,32 Gb) (Usa) Inc0rp0rated IndIan Summers Temp 2 c1-9 de 10 InfIltrad0s (39 Cap) (14,6 Gb) Esp Ing0bernable - [Temp 2] [C1-12 InhIbId0s - [Temp 1] [Cap 07] (Full Hd) InjustIce Inn0cent - [Temp 1] [Cap 06] (HD) Insecure - [Temp 3] [Cap 08] (HD) InsecurIty (13+10) (3,92 Gb) 2 Temps Usa InsIde Men InsIde n0 9 - [Temp 4] [Cap 06] (HD) (3) InstInct - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) (4, ) INSTINCT SERIES SSIntellIgence (13 Cap) (2,39 Gb) Usa Int0 the Badlands - [Temp 3] [C1-8 FS8 INT0 THE BADLANDS (3RA TEMP0RADA) DVD. 1 (F0RMAT DVD) ------Int0 The Badlands (6 Cap) (2,22 Gb) Usa Intruders (8 Cap) (2,42 Gb) (Usa) InvasI0n La TIerra (4 cap) (1,56 GB) [MInIserIe] ESP IrIs (20+20) (13,3 Gb) 2 Temps Usa Ir0n FIst (13 cap) (3,19 GB) USA Ir0n FIst Temp. 2.jpgIsabel (13+13+13) (24,0 Gb) 3 Temps Esp Its Always Sunny In PhIladelphIa (7+10+15+13+13+13+13+10+10+10+10+0+10) (23,6 GB) 12 Temps Esp Iz0mbIe (13+13+13+13) (13,3 GB) 4 Temps (Usa) --- aqI me quedeJack Ryan - [Temp 1] [Cap 08] (FULL HD) Jack Ryan.jpgJag (Alerta R0ja) (22+15+24+24+25+24+24+24+23) (71,3 Gb ) 9 Temps Esp Jamest0wn - [Temp 1] [Caps.08] Jamest0wn - Temp 2 [Cap 08] (Hd) (3, 7) Jane By DesIgn (18 Cap) (6,04 Gb) Usa Jane The VIrgIn (22+14+20+17) (22,9 GB) 4 Temps (Usa) Jean Claude Van J0hns0n [Temp 1] [Cap 06] Jekyll And Hyde (10 Cap) (2,82 Gb) Usa JerIch0 (22+7) (8,50 Gb) 2 Temps Usa JessIca J0nes (13+13) (8,22 GB) 2 Temp Usa -- aquI me quedeJessIe (24 Cap) (7,75 Gb) Usa JessIe S02 [13 Cap.] J0 J0ey (24+22) (8,12 Gb) 2 Temps Usa J0hn D0e (21 Cap) (7,76 Gb) Usa J0nas (22+14) (8,91 Gb) 2 Temps (Usa) J0nathan Strange And Mr. N0rrell - [Temp 1] [Caps. 7] J0ng0 - [Temp 1] [C1-16 ss J0rdsk0tt t1 c1-10 de 10 fc3-5 J0se De EgIpt0 (PInar Del RI0) J0urneyman JulIt0 el Pescad0r (7) (Cubanas) Jura DecIr La Verdad [65 Cap.] (serIes cubanas) Just Add MagIc Temp 1 [C1-13 SS JustIcIa Extrema JustIfIed (13+13+13+13+13+13) (23,8 Gb) 6 Temps Usa K C Underc0ver t1 c1-24 fc1,10-13, 15-20,23,26-28 SS K C Underc0ver T2 c1-24 fc6.9.12,14 SS Karabudjan (6 Cap) (3,14 Gb) (Esp) Kdabra (13+10+11) (12,0 Gb) 3 Temps Esp KeepIng FaIth Dvd KIddIng - [Temp 1] [Cap 10] (HD) (2,3) KIdnapped (13 Cap) (4,42 Gb) Usa KIllIng Eve - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) KIllj0ys (10+10+10+10) (12,1 GB) 4 Temps (Usa) KIms C0nvenIence - [Temp 1] [C1-13 ss KIms C0nvenIence - [Temp 2] [C1-13 ss KIng & Maxwell KIng (8+13) (7,07 Gb) 2 Temps Usa KIngd0m - [Temp 3] [Caps.10] KIngd0m 2014 KIngd0m H0spItal (13 Cap) (4,81 Gb) Usa KIngpIn (6 cap) (2,04 GB) [MInIserIe] USA KIngs (13 Cap) (4,44 Gb) Usa KIrstIe KnIghfall [Temp 1] [Cap 10] (Hd) KnIght RIder (17 Cap) (5,80 Gb) Usa KnIght squad - [Temp 1] [C1-17 fc13 ss KNIGHTFALL (1RA TEMP0RADA) SERIES SSKrIger [Temp 1] [Cap 06] (HD) Krypt0n - [Temp 1] [Caps.10] --- aquI me quedeKyle Xy (10+23+10) (14,6 Gb) 3 Temps Usa La Balada De Hug0 Sanchez - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 1 Dvd La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 2 Dvd La Bella Y Las BestIas 3 Dvd 3 FIn Dvd La BIblIa (PInar Del RI0) La Casa De Las Fl0res - [Temp 1] [Cap 13] (Full Hd) La Casa De Papel - 1 Temp - 9 Cap La Casa De Papel - 2 Temp - 6 Cap LA CASA DE RAVEN SERIES SSLa Casa Del Mar La Catedral Del Mar (1t) La ClInIca (38 cap) (13,7 GB) ESP La c0lIna de WatershIp - [Temp 1] [Caps. 04] La C0nsejera [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La C0nsejera [Temp 2] [Cap 11] (Full Hd) La C0nsejera [Temp 3] [Cap 10] (Full Hd) La Dama Velada (12 cap) (6,69 GB) USA La EsquIna Del DIabl0 (70 Cap) (35,0 Gb) (Esp) La FamIlIa Mata (12+14+10) (21,4 GB) 3 Temps Esp --- aquI me quedeLa FamIlIa Salvaje (19 cap) (1,28 GB) ESP La Femme NIkIta (22+22+22+22) (30,0 GB) 4 Temp usa La F0ret (El B0sque) [Temp 1] [Cap 06] (Hd) La fragIlIdad de l0s cuerp0s.jpgLa Fr0ntera del Deber (7) (Cubanas) La Fuga (12 cap) (8,72 GB) ESP La Gestap0 [MInIserIe] [03 Cap.] La Guaca (37 Cap) (12,3 Gb) Esp La Leyenda Del Buscad0r (22+22) (14,6 Gb) 2 Temps Usa La mafIa s0l0 mata en veran0 - Temp 1 [C1-12 ESPAÑ0LA La Maja Desnuda (9) (Cubanas) La Mante (La MantIs) - [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) La MarIp0sa (46 Cap) (13,6 Gb) Esp LA 0RDEN (1RA TEMP0RADA)La 0tra MIrada - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) La Peluquería LA PE0R BRUJA SERIES SSLA PE0R BRUJA TEMP. 2 SERIES SSLa Peste - [Temp 1] [Caps.06] La Que Se AvecIna (13+15+14+11+13+13+13+11+19+13) 10 Temps (99,7 GB) Esp La RepublIca (13 Cap) (11,9 Gb) Esp La Ruta Blanca (92 Cap) (27,3 Gb) Esp LA SALALa Señ0ra (13+17+9) (26,9 Gb) 3 Temps Esp La S0nata Del SIlencI0 La TenIente (24 Cap) (8,60 Gb) Esp La TIra (20+20+15+15+20+20+20+15+14) (35,7 Gb) Esp La T0 Vegas - [Temp 1] [Cap 15] (Hd) La Tregua (La Treve) [Temp 1] [Cap 10] (Hd) La verdad - [Temp 1] [C1-16 ESPAÑ0LA C0PIARLa VIda L0ca La VIuda Negra (78 Cap) (16,3 Gb) esp LA Z0NA (F0RMAT DVD)Lab Rats ElIte Fce Temp 1 c1-11,14-15 fc5,12,13 SS Lady La Vended0ra De R0sas (77 Cap) (16,1 Gb) Usa Lal0la (160 Cap) (75,3 Gb) (Esp) Las 7 Pr0fecIas Mayas (MInIserIe) [07 Cap.] Las Aventuras Del CapItan AlatrIste (12 Cap) (5,50 Gb) Usa Las ChIcas De 0r0 (13 Cap) (5,83 Gb) Esp Las ChIcas Del Cable - [Temp 3] [Caps.08] Las ChIcas Del Cable -[Temp 1] [Caps.08] LAS ESCAL0FRIANTES AVENTURAS DE SABRINA (F0RMAT DVD)LAS ESCAL0FRIANTES AVENTURAS DE SABRINA DVD SERIES SSLas Huerfanas De La 0brapIa (N0velas Cubanas) Las Muñecas De La MafIa (24+22) (12,4 Gb) 2 Temps (Esp) Las Vegas (23+24+23+17+19) (35,9 GB) 5 Temp (usa) Lask0 - El Puñ0 De DI0s (7+8) (35,7 Gb) 2 Temps Esp Last Man StandIng - [Temp 7] [C1-10 fs3,7-8,10 Last Man StandIng (24+18+22+22+21+26) (20,7 GB) 6 Temps (usa) Last Res0rt (13 Cap) (4,05 Gb) (Usa) Law & 0rder SpecIal VIctIms UnIt (23+22+22+19+22+24+24+23+24+22+24+12+0+24+10) (91,2 GB) 19 Temps Usa Law & 0rder True CrIme [Temp 1] [Cap 08] (Hd) Law and 0rder L0s Angeles LEGACIES (1RA TEMP0RADA) DVD. 1LegacIes DVD 2Legend 0f The Seeker (22+22) (15,1 Gb) 2 Temps Usa Legends (10 Cap) (3,33 Gb) Usa Legends 2014 (10 Cap) (3,33 Gb)Temp 2 Usa LegI0n (8+11) (6,90 GB) 2 Temps Usa LegIt ---- aquI me quedeLes H0mmes De L'0mbre [Temp 1] [Cap 06] (Full Hd) (2) Les Revenants [Temp 2] [Cap 08] (Full Hd) Lethal Weap0n - [Temp 1] [Cap-18] Lethal Weap0n - [Temp 3] [C1-10 FS10 Lethal Weap0n (Seas0n 2) [22 Cap.]Leverage (13+15+16+18+15) (26,5 Gb) 5 Temps Usa Lex (5+11) (8,48 Gb) 2 Temps Esp LIar - [Temp 1] [C1-6 LIbrarIans (10 Cap) (3,32 Gb) Usa LIe T0 Me (13+22+13) (14,4 Gb) 3 Temps Usa LIfe (11+21) (10,9 Gb) 2 Temps Usa LIfe 2018 - [Temp 1] [C1-16 c0reana ss LIfe As We Kn0w It (13 Cap) (5,11 Gb) Usa --- aquI me quedeLIfe In PIeces (La VIda En PIezas) [Temp 3] [Cap 22] (Hd) LIfe Is t00 Sh0rt LIfe 0n Mars (Uk) (8 Cap) (8,58 Gb) Esp LIfe Unexpected (13+13) (8,89 Gb) 2 Temps (Usa) LIfelIne - [Temp 1] [Caps. 08] LIfelIne PulsacI0nes - [Temp 1] [Cap 12] (Hd) LIfe's T00 Sh0rt (7 Cap) (1,59 Gb) (Usa) LIGHT AS A FEATHER SERIES SSLIghts 0ut (13 Cap) (3,82 Gb) Usa LImb0 - [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) LImItless (16 Cap) (3,77 Gb) Usa LIne 0f Duty (5+5+6+6) (8,06 GB) 4 Temps Usa LIp ServIce (6+6) (6,66 Gb) 2 Temps Usa LIpstIck Jungle LIstad0.txt LIV & MADDIE (Seas0n 1) [21 Cap] [D0blad0]LIV & MADDIE (Seas0n 2) [24 Cap.] [D0blad0]LIv & MaddIe (Seas0n 3)LIv & MaddIe 4LIv and MaddIe - [Temp 4] [C1-15 fc2-6,13 ss LIvIng BIblIcally - [Temp 1] [C1- 13 ss Llamame Bruna (8+8) (7,52 GB ) 2 Temps Llamame Bruna Temp. 3L0 Que Esc0ndían Sus 0j0s L0aded [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) L0b0s (9 Cap) (5,01 Gb) Esp L0nd0n Spy (5 Cap) (1,51 Gb) Usa L0ne Star L0ngmIre (10+13+13+13+10+10fsub) (26,5 GB) 6 Temps (Usa) --- aquI me quedeL00kIng (7 Cap) (1,25 Gb) (Usa) L0pez Temp 1 c1-12 ss L0pez Temp 2 [C1-12 ss L0re - [Temp 2] [Caps.06] L0s 3 Caínes (74 Cap) (46,6 Gb) Esp L0s 3 VIllal0b0s (Cuba) [69 Cap.] FIN L0s Desenterrad0s De Le Trep0rt (Les Tem0Ins) - [Temp 2] [Cap 6] (Hd) L0s ElegId0s (The Ch0sen 7) L0s GuardIanes Del B0sque (SerIes P0lIcIacas Cubanas) L0s HechIcer0s de Waverly PlaceL0s H0mbre De Pac0 (13+14+13+13+13+13+13+12+13) 9 Temps (69,8 Gb) Esp L0S MEDICI SEÑ0RES DE FL0RENCIA TEMP. 2 SERIES SSL0s MedIcI, Señ0res De Fl0rencIa L0s MIsterI0s De Laura (13+13+13) (16,4 Gb) 3 Temps Esp L0s Papal0ter0s (SerIes Cubanas) L0s Pequeñ0s FujItIv0s (SerIes Cubanas) L0s Pr0tegId0s (13+14+14) (26,9 Gb) 3 Temps Esp L0s QuIen (12 Cap) (6,79 Gb) Esp L0s reyes del empeñ0 (Temp0rada UnIca) L0s Serran0 (12+13+19+26+26+27+16+7) (92,7 Gb) 8 Temps Esp L0s SImulad0res (13 Cap) (1,25 Gb) (VersI0n ArgentIna) L0s SImulad0res (6+11) (6,95 Gb) 2 Temps Esp L0S S0LDAD0S DE HITLER SERIES SSL0s VIllal0b0L0st (24+24+23+13+17+18) (44,3 Gb) 6 Temps Usa --- aquI me quedeL0st GIrl (13+13+13+22+16) (22,1 GB) 5 Temps Usa L0st In Space [Temp 1] [Cap 10 ] (Hd) L0udermIlk - [Temp 1] [C1-10 SS L0uIe (8 Cap) (1,19 Gb) Temp 5 Usa L0ve - [Temp 2] [C1-12 SS L0ve - [Temp 3] [Cap 08] (Hd) L0ve BItes (8 Cap) (2,73 Gb) Usa L0vesIck - [Temp 3] [C1-8 L0vesIck [Temp 1] [Cap 08] (Full Hd) L0w WInter Sun (10 Cap) (1,69 Gb) Usa LucIfer - [Temp 3] [C1-26 C0PIARLucIfer [13+18] (10,6 GB) 2 Temp Usa Luck (9 Cap) (4,66 Gb) Usa Luna Un MIsterI0 En Calenda (12+8) (12,2 Gb) 2 Temps Esp Luther (6+4+0+2+4) (6,95 GB) 4 Temps Usa MACGYVER (3RA TEMP0RADA)MacGyver 2016 [21+23+11] (15,9 GB) 3 Temps Usa Mad L0ve (13 Cap) (2,21 Gb) Usa Mad Men (13+13+13+13+13+13) (25,6 Gb) 6 Temps Usa Madam Secretary - [Temp 5] [C1-10 Madam Secretary (22 Cap) (4,77 Gb) Usa Made In Cartagena 52 Cap Made In Jersey Madres F0rz0sas (Fuller H0use) - [Temp 3] [Cap 18] (Full Hd) MAFI0SA TEMP. 2 SERIES SSMagdalena (N0velas Cubanas) MagIc CIty (8+8) (4,11 Gb) 2 Temps Usa Magnum P I - [Temp 1] [C1-10 MAGNUM PI (1RA TEMP0RADA) DVD. 1Maj0r CrImes Make It 0r Break It (20+8+20) (16,4 Gb) 3 Temps Usa --- aquI me quedeMalIbu C0untry Maltese - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) Man SeekIng W0man - [Temp 2] [Caps.10] Man SeekIng W0man (Temp0rada 3) [10 Cap.] FDT Man Up Man wIth a plan (seas0n 1)22 cap.falta el 8 Manhattan (13+10) (8,96 GB) 2 Temps Usa ---- aquI me quedeManhattan L0ve St0ry Dvd ManIac (2018) Dvd ManIfest - [Temp 1] [C1-9 MANIFEST (1RA TEMP0RADA)Man0l0 Y BenIt0 C0rp0reIsI0n (12 Cap) (7,85 Gb) Esp Mar De PlástIc0 (11+13) (13,7 GB) 2 temp esp Marcella (8+8) (13,7 GB) 2 temp esp Marc0 P0l0 (10 Cap) (2,70 Gb) (Esp) Marc0 P0l0 0KAYMarleys Gh0sts - [Temp 2] [C1-5 fc3 Marl0n - [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Mar0n.T3 c1-13 fc2,3 SS MarrIed T2 c1-13 SS Mars - [Temp 2] [C1-6 MarseIlle - Temp 2 c1-8 Marvel´s DaredevIl - [Temp 3] [Caps.13] Marvel?s GuardIans 0f The Galaxy - [Temp. 1] [Caps. 26] Marvels - Cl0ak And Dagger - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Marvels - Ir0n FIst - [10+10] (7,64 GB) 2 temp (usa) Marvel's Runaways [Temp 1] [Cap 10] (Full Hd) Marvels Agent Carter (8+10) (5,42 Gb) 2 Temps (Usa) Marvel's Agents 0f ShIeld [22+21+22+22+22] (30,0 GB) 4 temp usa --- aquI me quedeMarvels DaredevIl (13 Cap) (3,91 Gb) Usa Marvels Inhumans - [Temp 1] [Cap-08] Marvels Luke Cage [13+13] (8,33 GB) 2 Temp usa Marvels Runaways [10+13] (6,38 GB) 2 Temp usa --- aquI me quedeMarvels The Defenders Marvel's The Defenders - [Temp 1] [Caps.08] [Dual AudI0 HD] MARVELS THE PUNISHER [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD) --- aquI me quedeMary and Jane - Temp 1 [C1-10 FS6-10 MARY KILLS PE0PLE TEMP. 2 SERIES SSMasha Y El 0s0 (2 Temp) Master 0f H0rr0r (13+13) (11,7 Gb) 2 Temps Usa MASTER 0F N0NE [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)Masters 0f Sex (12+12+12+10) (14,2 GB) 4 Temps (Usa) Matad0r Us (13 Cap) (4,64 Gb) Usa Matal0b0s (22 Cap) (7,06 Gb) Esp Mayans MC - [Temp 1] [C1-10 McMafIa - [Temp 1] [C1-8 Me Myself and I - [Temp 1] [C1-13 FS4-13 MECH-X4 [1RA TEMP0RADA] (F0RMAT DVD)MedIcal InvestIgatI0n (20 Cap) (7,47 Gb) Usa MedIcI Masters 0f Fl0rence MedIum (16+22+22+16+19+22+13) (44,3 Gb) 7 Temps Usa MelIssa & J0ey (36 Cap) (1,65 Gb) Temp 3 (Usa) MelIssa and J0ey (30+16+37+22) (17,6 GB) 4 Temp Melr0se Place Mem0rIas De Un Abuel0 (SerIes Cubanas) MemphIs Beat (10+10) (6,83 Gb) 2 Temps Usa Men At W0rk (10+10+10) (3,79 GB) 3 Temp Usa Mental (13 Cap) (4,44 Gb) Usa Mentes CrImInales SIn Fr0nteras [Temp 1] [Cap 13] Mentes CrImInales Temp. 10.jpgMerlI (13+13) (12,7 GB) 2 Temp esp MerlIn (13+13+13+13+13) (22,1 Gb) 5 Temps Usa MetastasIs (62 Cap) (20,2 Gb) Esp Mete0r - Path T0 DestructI0n (MInIserIes) [2 Cap.] FDT MI Perr0 TIene Un Bl0g (22 Cap) (7,58 Gb) Esp.usa MI3d0s (13 Cap) (2,93 Gb) Esp MIamI MedIcal MIddlemarch - [Temp 1] [Cap 07] MIdnIght Texas - [Temp 1] [Caps.10] MIke & M0lly (24+23+23+22+22+7) (22,1 Gb) 5 Temps Usa MIllennIum (22 Cap) (1,65 Gb) (Usa) MIndhunter - [Temp 1] [Caps.10] MInIserIes Dvd MIn0rIty Rep0rt (10 Cap) (4,58 Gb) Usa MIR - MedIc0 Intern0 ResIdente MIs Ad0rables VecIn0s (15+16+14+18) (37,7 Gb) 4 Temps Esp MIsfIts (6+7+8+8+8) (12,0 Gb) 5 Temps Usa MIss FIsher´s Murder MysterIes - [Temp 1] [Cap 13] (Hd) MIssIng (10 Cap) (3,30 Gb) Usa MIssI0ns (2017) - Temp 1 [C1-10 fc6,8, fs3 MIstresses (13+13+13) (11,2 GB) 3 Temps UsaMIx0l0gy (13 Cap) (1,79 Gb) Usa M0b CIty - [Temp 1] [Cap.06] M0dern FamIly (24+21+24+24+24+24+22+22+7+10) (34,0 GB) 10 Temps Usa M0m - [Temp 6] [C1-11 fs10-11 M0m (Seas0n 2) M0m (Seas0n 3) M0m Temp (18 Cap) (2,70 Gb) (Usa) M0nday M0rnIngs (10 Cap) (2,24 Gb) Usa M0nk (13+16+16+16+16+16+16+16) (42,3 Gb) 8 Temps Usa M0nr0e M0nster - [Temp 1] [Cap 07] (Full Hd) M00n LIght (16 Cap) (5,46 Gb) Usa M00ne B0y M0r0cc0 L0ve In TImes 0f War - [Temp 1] [C1-13 SS M0ssad 101 Temp 1 [C1-13 traducIda M0tIve M0tIve (13 Cap) (4,70 Gb) Usa M0tIv0s Pers0nales (13 Cap) (8,78 Gb) Temp 2 Usa M0zart In the Jungle - [Temp 2] c1-4 de 10 M0zart In the Jungle - [Temp 3] [Caps. 10] M0zart In the Jungle - [Temp 3] C1-8 fc5,9-10 M0zart In The Jungle (10 Cap) (1,56 Gb) Temp0rda 2 Usa Mr Mercedes - [Temp 2] [C1-10 Mr Bean (16 Cap) (3,83 Gb) Usa Mr D - [Temp 5] [1-13 fc7 ss Mr Inbetween - [Temp 1] [C1-6 Mr R0b0t Mr R0b0t (10+12) (5,22 Gb) 2 Temps (Usa) Mr R0b0t (Temp0rada 3) [09 Cap] Fdt Mr SelfrIdge (10 Cap) (3,00 Gb) Usa Mr. bean (16 cap) (1,42 gb) usa Mr. SunshIne Much0 RuId0 (N0velas Cubanas) Mujeres AsesInas (22+37+7+12) (26,3 Gb) 4 Temps Arg Mund0 Hacker (MInIserIe) [8 Cap] FDT Murder In The FIrst (10+12+10) (8,59 GB) 3 Temps Usa (Usa) Murder 0ne (23+18) (13,9 Gb) 2 Temps Usa Muse0 C0c0nut (13+10) (7,00 Gb) 2 Temps Usa Mutant X - [Temp 1] [Cap 22] Mutantes X Segunda Vez Temp 2 Dvd My Mad Fat DIary My Name Is Earl (24+23+22+27) (15,8 Gb) 4 Temps Usa My 0wn W0rst Enemy (9 Cap) (3,07 Gb) (Usa) Mystery GIrls (10 Cap) (1,91 Gb) Usa Mythbusters (Seas0n 2) [24 Cap] Mythbusters (Seas0n 3) [16 Cap.] Mythbusters (Seas0n 5) [13 Cap] Mythbusters (Seas0n 6) [19 Cap] Mythbusters (Seas0n 7) [12 Cap] Mythbusters (Seas0n 8) [10 Cap] Narc0s (10+10+10) (12,5 GB) 3 Temps (Usa) Narc0s MexIc0 - [Temp 1] [C1-10 NashvIlle (10 Cap) (2,96 Gb) Temp 4 Usa NashvIlle (21+22+22+21+22+10sIn sub) (12,5 GB) 6 Temps (Usa) NCIS Navy InvestIgacI0n CrImInal T3 C3.5,7-14,2,17,21-22 SS NcIs New 0rleans (23 Cap) (7,25 Gb) Usa NcIs (23+23+15+14+25+24+24+24+24+11+10) (65,7 Gb) 16 Temps usa aquI me quedeNcIs L0s Angeles (24+24+24+24+24+24+23+24+9+11) (48,7 Gb) 6 Temps Usa NCIS New 0rleans - [Temp 5] [C1-10 fs3,10 NCIS New 0rleans S02 NCIS New 0rleans S03 Necessary R0ughness (12+16+9) (11,0 Gb) 3 Temps Usa Nek0m0n0gatarI (Kur0) (Temp0rada 1) [4 Cap.] FDT New Amsterdam New Amsterdam - [Temp 1] [Caps.22]NEW AMSTERDAM (1RA TEMP0RADA) DVD. 1New Bl00d Dvd New GIrl (24+25+23+21+22+22+8) (21,6 GB) 6 Temps Usa Next 0f KIn - [Temp 1] [Cap 06] (Hd) NIcky Jam El Ganad0r [Temp0rada 1] [Caps. 13] NIcky RIcky DIcky & Dawn - [Temp 3] [C1-23 fc9,11,13 ss NIcky RIcky DIcky And Dawn - [Temp 4] [C1-14 fc3 ss NIght And Day - [Temp 1] [C1-13 ITALIAN0 NIght Satlker (10 Cap) (3,35 Gb) (Usa) NIghtflyers - [Temp 1] [C1-10 NIkIta (22+22+22+6) (7,00 Gb) 4 Temps Usa NIp Tuck (13+16+15+15+22+19+9) (37,9 Gb) 7 Temps Usa --- aquI me quedeNNC N0tIcIas - 001.mp4 N0 0rdInary FamIly (20 Cap) (6,85 Gb ) (Usa) N0 T0m0rr0w - [Temp 1] [Caps.13] N0b0dIes - [Temp 1] [C1-12 ss N0b0dIes - [Temp 2] [C1-12ss N0tas Aparte - [Temp 1] [Cap 06] (Hd) N0venarI0 (7) (Cubanas) Nuev0 d0cument0 de text0.txt Number (13+24+24+18+23+16) (40,2 Gb) 6 Temps Usa Nurse JackIe [11+10+0+10+10+12+12] [6 Temp] 11,8 GB (usa) Nyc 22 (13 Cap) (3,25 Gb) (Usa) 0cupad0s (13 Cap) (6,43 Gb) (Esp) 0dd M0m 0ut (1t) 0ff The Map (Temp0rada ÚnIca) [13 Cap.] FDT 0h La Habana (N0velas Cubanas) 0lm0s Y R0bles 0lm0s Y R0bles - [Temp 1] 0lympus (13 Cap) (2,92 Gb) (Usa) 0nce Up0n A TIme (22+22+22+22+23+22+22) (45,7 GB) 7 Temps (Usa) 0ne BIg Happy (6 Cap) (907 Mb) Usa 0ne Day at a TIme 2017 - [Temp 2] [C1-13 ss 0ne Tree HIll (22+23+22+21+18+24+22+13) (55,8 Gb) 9 Temps Usa 0peracI0n C0raje (14) (Cubanas) 0peracI0n Mang0sta (15) (Cubanas) 0peracI0n Thresh0ld [Temp 1] [Cap 13] 0range Is The New Black (13+13+13+13+13+13) (27,3 GB) 6 Temps (Usa) 0rIgIn - [Temp 1] [Caps.10] 0rIgIns Un Rec0rrId0 P0r La HumanIdad 0rphan Black (10+10+10) (8,95 Gb) 3 Temps (Usa) 0ur GIrl - [Temp 3] [Cap 04] (Hd) 0utcast - [Temp 2] [Caps.10] 0utcast [2016] 0utcasts (8 Cap) (2,92 Gb) (Usa) 0utcasts S02 [10 Cap.] 0utlander - [Temp 3] [Caps.13] 0utlander - [Temp 4] [C1-9 0utlander (16 Cap) (6,24 Gb) Usa 0utlaw 0utsIders (2 temp0radas) 0uts0urced (22 Cap) (3,75 Gb) (Usa) 0ver There (13 Cap) (1,76 Gb) Usa 0YUNB0ZAN SERIES SS0z (8+8+8+16+8+8) (19,0 Gb) 6 Temps Usa 0zark - [Temp 1] [Caps.10] 0ZARK TEMP. 2 SERIES SSPabl0 Esc0bar El Patr0n Del Mal (113 Cap) (32,1 Gb) Esp PacIfIc0 Sur (MInIserIe) [6 Cap.] PaInkIller Jane (22 Cap) (7,51 Gb) Usa Pakt Palabra De Ladr0n AvIs (13 Cap) (4,39 Gb) Esp Pal0mItas (9 Cap) (3,70 Gb) Usa Pan Am Papal0ter0s (1t) Parenth00d (13+22+18+15+22+13) (30,5 GB) 6 Temps (Usa) Parks And RecreatI0n (6+24+16+22+22+22+13) (20,3 GB) 7 Temps (Usa) Partners ---- aquI me quedeParty D0wn (10+10) (3,21 Gb) 2 Temps Usa PatIt0 Fe0 (155+110) (97,8 Gb) 2 Temps (Esp) --- aquI me quedePatrIcIa Marc0s (13 Cap) (8,67 Gb) (Esp) PatrIck Melr0se - [Temp 1] [Caps.05]PatrIck Melr0se - [Temp 1] [Caps.05] PatrI0t - [Temp 1] [Caps.10] -- aquI me quedePatrI0t - [Temp 2] [C1-8 Patrulla 444 (10) (Cubanas) Peaky BlInders - [Temp 4] [C1-6 Peaky BlInders (6+6) (3,47 Gb) 2 Temps (Usa) Peaky BlInders Temp. 3 dvd Pel0tas (21+13) (15,7 Gb) 2 Temps Esp Penny Dreadful (8+9+9) (6,84 GB) 3 Temps Usa Pequeñas C0IncIdencIas - [Temp. 1] [Caps. 08] PerceptI0n (10+14) (3,21 Gb) 2 Temps Usa PerceptI0n S03[15 Cap.] 0K Perdóname, Señ0r PERR0S DE BERLIN (1RA TEMP0RADA) SERIES SSPers0n 0f Interest (23+22+23+22+13) (13,5 Gb) 5 Temp (usa) Pers0ns Unkn0wn (13 Cap) (3,75 Gb) (Usa) PesadIlla En La C0cIna (12+9+5) (17,8 Gb) 3 Temps Esp PIcnIc at HangIng R0ck - [Temp 1] [Caps.06]PIratas (8 Cap) (8,67 Gb) (Esp) PItch PlayIng H0use (10 Cap) (1,56 Gb) (Usa) Plaza De España (12 Cap) (4,31 Gb) Esp Plebs --- aquI me quedePlebs - [Temp 4] [C1-8 fs4-8 P0Int Pleasant P0ldark - [Temp 4] [Cap 08] (Hd) P0ldark (8 Cap) (2,86 Gb) Usa P0lIce Squad (6 Cap) (1,02 Gb) (Usa) P0lIcIas en el C0raz0n de la Calle (Seas0n 1) [13 Cap]P0lIcIas en el C0raz0n de la Calle (Seas0n 3) [14 Cap]P0lItIcal AnImals P0né A Francella (5 Cap) (4,17 Gb) Esp P0ne A Francella (PInar Del RI0) P0r Amar SIn Ley 2 DVD 2P0rtlandIa - [Temp 8] [C1-10 ss P0rtlandIa - [Temp 8] [Cap 10] (Hd) (5, 7, 10) P0se - [Temp 1] [C1-8 P0se - [Temp 1] [Cap 08] (Hd) P0wer (8+10+10) (9,87 Gb) 3 Temps (Usa) P0wer TEMP 4 P0wer Temp. 5 dvd P0werless - [Temp 1] [C1-12 fc9,11 fs10-12 P0wers - [Temp 2] [Cap 10] (Hd) (8,) P0wers (10 Cap) (3,96 Gb) (Usa) 2015 A Preacher Preacher - [Temp 1] [Cap 10] (Hd) Preacher - [Temp 2] [Cap 13] (Hd) PREACHER 3 SERIES SSPresunt0 culpable - [Temp 1] [C1-13 españ0la PRESUNT0 CULPABLE SERIES SSPretty LIttle LIars Pretty LIttle LIars (22+25+24) (17,8 Gb) 3 Temps Esp Pretty LIttle LIars S04 Pretty LIttle LIars S05 [25 Cap.] Pretty LIttle LIars S06 PrIde And PrejudIce (13 Cap) (7,55 Gb) (Usa) PrIme Suspect Us (12 Cap) (4,44 Gb) (Usa) PrImeval (6+7+10+7+6) (12,2 Gb) 5 Temps Usa PrImeval New W0rld (13 Cap) (4,27 Gb) (Usa) PrIsm Ark (Temp0rada 1) [12 Cap.] FDT PrIs0n Break - [Temp 5] [Caps.09] PrIs0n Break (22+22+13+22) (27,6 Gb) 4 Temps Usa PrIs0ners 0f War (9+14) (9,42 Gb) 2 Temps Usa PrIvate Eyes - [Temp 2] [Cap 12] (Hd) PrIvate Eyes Temp 1 [C1-11 FC2 fs5,7-10 PrIvate PractIce (9+22+22+22+21+10) (36,5 Gb) 6 Temps Usa PrIvate PractIce (Temp0rada 2) [22 Cap.] FDT PrIvIleged (18 Cap) (6,15 Gb) (Usa) Pr0fess0r T - [Temp 1] [C1-12 FS1-9 Pr0fess0r T - [Temp 2] [C1--13 fs 6-8 Pr0fug0s (13+13) (10,8 Gb) 2 Temps Esp Pr0fug0s (Temp0rada 1) [13 Cap.] FDT Pr00f Us (10 Cap) (2,46 Gb) Usa PsIc0nautas (1t) Psych (15+16+16+16+16+16+5+14) (41,3 Gb) 8 Temps (Usa) Psych0vIlle (7+6) (2,97 Gb) 2 Temps Usa PublIc EnemIes PublIc M0rals (10 Cap) (5,32 Gb) Usa PulsacI0nes Pulse - [Temp 1] [Caps.08]Pulseras R0jas (15+15) (2,97 Gb) 2 T
0 CUC
23 enero
⚜⚜⚜⚜El mejor y mas actualizado paquete semanal⚜⚜⚜⚜Precio

⚜⚜⚜⚜El mejor y mas actualizado paquete semanal⚜⚜⚜⚜Precio

Vídeos / Películas
Cuba, La Habana (ciudad)

El mejor y mas actualizado paquete semanal Teléfono 56005421 Guillermo,..Paquete semanal hasta la puerta de su casa las ofertas son -Sábado a partir de la 1 PM ----- 3 CUC ----- Se incluye la actualización del lunes 8 am -Domingo a partir de 8 AM ------ 2 CUC ----- Se incluye la actualización del lunes 8 am -Lunes a viernes a partir de las 8 AM ----- 2 CUC.Sí bienes a copiar el paquete a mi casa las ofertas son -Sábado a partir de la 1 PM ----- 2 CUC ----- Se incluye la actualización del lunes 8 am -Domingo a partir de 8 AM ------ 1 CUC ----- Se incluye la actualización del lunes 8 am -Lunes a viernes a partir de las 8 AM ----- 1 CUC. (-+-+-+-+-+-+-+-+-CONTENIDO DEL PAQUETE-+-+-+-+-+-+-+-+-) ! Wallpapers [HD]! Lo Ultimo De Red De Redes! Premios [HD]! Seccion Cristiana! Sitios de Anuncios Clasificados! VariadosActualizacion AntivirusAnimadosAnimados Variados [HD]Aplicaciones AndroidAplicaciones IOSAplicaciones PCCinemateca de CubaCombosConcursos de Participacion [Clasicos]Concursos de Participacion [Español]Concursos de Participacion [Ingles]Concursos de Participacion [Finalizados]DeporteDiscografia En MP3DocumentalesDocumentales [HD]Doramas en Transmision Doramas FinalizadosHumorInteresantes VariadosJuegos [ PC]Juegos [Detectives]Juegos [Variados]MangasMangas [HD]Minigames PCMiniseriesMusica ActualizadaMusicales Actualizados [Videos]Novelas en Transmision [Clasicas]Novelas en Transmision [Estrenos]Novelas FinalizadasPeliculas Alta Calidad [Estrenos]Peliculas Estreno [HD]Peliculas Estreno [3D]Peliculas Estreno [4K]Peliculas por ActoresPeliculas por GeneroPeliculas por PaisesPeliculas por SagasPeliculas [Clasicas]Peliculas [Clasicas] HDRevistas NacionalesRevistas Internacionales [Español]Revistas Internacionales [Ingles] Series Animadas [Clasicas]Series Animadas [En Transmision]Series en Transmision [Clasicas]Series en Transmision [Estrenos]Series en Transmision [HD]Series Finalizadas [Clasicos]Series Finalizadas [Estrenos]Series [Dobladas Al Español] [Finalizadas]Shows LatinosShows Latinos [HD]Trailer JuegosTrailer PeliculasTrailer Series . ETC...Se vende paquete semanal actualizado Teléfono 56005421 Guillermo,.. Omoa #335 Apto 2 / 10 de Octubre y Alejandro Ramirez, Cerro a 2 cuadra de la esquina de tejaSi no desea venir a copiarlo personalmente contamos con servicio de mensajería
1 CUC
23 enero
Ir a la página

Negocios

Usted puede conocer OFERTAS para CUBA de empresas o personas privadas en varios Paises del mundo.

Si Usted se dedica a la Compra y Venta al por Mayor en Cuba o esta planeando viajar le interesara las propuestas de EE.UU., Panama, Rusia, México, España, Guyana y otros.